012 - El Cami’un

HCT

İyi Bilinen Üye
Üye
El Cami’un
Yarattıklarını Bir Araya Toplayan

Kur’an’da tamlama olarak geçen bu isim, hadisi şeriflerde de geçmektedir. Ve âlimler hatta ümmetin bütün âlimleri, icma olarak bu ismin olduğunda müttefiktirler.

رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فٖيهِ

ALİ IMRAN 3/9: Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın.

اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقٖينَ وَالْكَافِرٖينَ فٖى جَهَنَّمَ جَمٖيعًا

NİSA 4/140: Doğrusu Allah, kâfirlerin de münafıkların da tümünü Cehennemde toplayacak olandır.

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

TEĞÂBÜN 64/9: Sizi toplanma günü için bir arada toplayacağı gün

Cezanın ve mükâfatın olacağı gün, kıyamet günü, dirilme günü, mevkif (mahşer) günü, hesap günü yani kıyamet günü bütün insanları bir araya toplayacak olan Rabbulâlemin’dir.

Cami’un, bütün bu insanları toplayacak olan ismin kendisidir.

Hiçbir insanın hiçbir yere gidemeyeceği, herkesi emre uygun mecburi olarak bir araya toplamaya muktedir olan Allah Subhane ve Teâlâ’nın ismidir Cami’un.

İnsanları kıyamet gününde tefrik edip, mükâfat ve ceza neticesinde kâfirlerin ve münafıkların tümünü Cehennemde toplamaya muktedir olan Allah’ın ismidir, Cami’un.

O gün haklı ile haksızın hesabının görüleceği gün, o gün mazlumun zalimden hesabının sorulacağı gün, o gün zalimlerin başka bir yere gitmeye fırsat bulamadığı gün, o gün zalimlerin yüksek köşklerinin olmadığı gün, o gün zalimlerin muhafızlarla çevresinin toparlanmadığı, korunmadığı gün, o gün zalimlerin sizden uzak emirlerle beraber idare etmenin kendisi için mümkün olmadığı gün, bütün bunları bir araya toplayacağı günde Rabbulâlemin’in ismidir Cami’un.

Bunun yanı sıra Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın mülkünde Allah Teâlâ’ya şirk koşan, Allah Teâlâ’nın emirlerine karşı küfreden, inkâr eden, yalanlayanların toplanacağı gündür.

Mülkte yaşamanın kendisiyle, bütün nimetlerin kendisiyle gark olunduğu dünya hayatının sonunda, bu yaptıklarının cezasını, Rabbulâlemin’e karşı yaptıklarının cezasını görecekleri toplanma yerine toplayacağı Rabbulâlemin’in ismidir Cami’un.

Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın bu dünyada da Cami’un isminin kendisine şahit olmaktayız: Müminleri bir araya toplama, müminlerin kalbindeki kini alıp bir arada onları ordulaştırma, müminleri bir arada ibadet için cem eden Allah Subhane ve Teâlâ’nın ismidir Cami’un.

Müslüman olan birinin söylediği şey çok hoşuma gitmişti. Kâbe’de ibadet eden insanları şöyle anlatmıştı:

"Bir seslenişle (ezanı kastetmişti), milyonların sıraya hiçbir baskı, hiçbir zorluk gerektirmeden kendi istekleriyle öylesine intizamlı ve öylesine içten ve öylesine disiplinli bir halde, kalplerindekilerinin vücutlarına yansıdığı bir haşyetle toplandığını görmem, dünyanın en büyük hadisesidir demişti."

İşte Cami’un. Müminlerin kendine ibadet için toplandığı mekânları bizim için lütfeden, ibadet merkezlerini bizim için lütfeden Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın ismidir Cami’un.

Yine Allah düşmanları ve müminlerin düşmanlarına karşı bir araya gelişimizde, bizi bir araya getiren Allah Teâlâ’nın bu getirişindeki ismidir Cami’un.

Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın dünya hayatındaki Cami’un’u sadece insanların kendisinin üzerinden izah etmek eksik kalır.

Eşyanın kendisini, benzerlerin kendisini, zıtların kendisini bir araya getiren ve bu eşyanın benzerlerinin ve zıtlarının içerisinde bir hayat yaratıp o topluluğu komple bir araya getirip zararını tespit eden, faydanın faydasını tespit eden ve onu birbirleriyle uyumlu bir halde imtihan nedeni kılan ve bu bir araya gelişte mükemmel bir dünya hayatını yaratan Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın adıdır Cami’un.

Mikroplarla beraber yaşamada, mikropları insanlar için bir arada toplayan ama her mikrobun kendisine bir emir veren Allah Subhanehu ve Teâlâ, zararın kime gideceğini, o toplanma esnasında kime zarar vereceğini, kime vermeyeceğini tespit edendir.

Bu topluluklar içerisinde hükmünün icrasını bize gösterendir, Cami’un ismi.

Eşyanın kendisini çift yaratıp onları bir arada tutan, sebep olarak bize bunları gösteren ve nebatatın kendisinibir arada yaratarak bir arada oluşunu lütfeden Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın ismidir, Cami’un.

Gazların, havanın hulasa aklınıza gelen ve gelmeyen bütün maddelerin, bildiklerimizin ve bilmediklerimizin bir araya getirilişidir, Cami’un.

Kulları böylesine rahmetle bir araya getirip, fayda ve zararın dünya hayatında da oluşmasını tespit eden ve ona “Ol!” deyince olduran Allah Subhane ve Teâlâ’nın, kıyamet gününde de bizi bir araya getireceği günde mükâfatını umduğudur Cami’un.

Sakın ola ki, Allah Teâlâ’nın programı demeyin. Sakın ola ki, Allah Teâlâ’nın düşüncesi demeyin. Allah Subhanehu ve Teâlâ, program yapmaz. كُنْ فَيَكُونُ der “Ol!” Dedi mi olur.

Sakın O’nu (c.c.) insanların düşüncesi ile şekillendirerek O’nu anlatmaya çalışmayın. Buna güç yetiremeyeceksiniz ancak zarar edersiniz.
 
Üst Alt