Abdulakadir Geylani - Gunyet'üt Talibin

Ebu Selman et-Turkî

Yeni Üye
Üye
Kardeş benim pek bilgim yok ama alacaksan tasavvufçuların tarikatçıların yayın evlerinde basılanlardan alma derim. Abdulkadir Geylani (r.h) selefi idi ve şimdiki tasavvufçuların aksine muvahhiddi (doğrusunu Allah bilir). Geylani'nin Şimdikilerin koştuğu şirklerin tam aksini ifade eden sözleri var. Bu sözleri o kitaptan eksilteceklerinden şüphem yok.
 

hebbit kerrih

Yeni Üye
Site Emektarı
Üye

burda istiva meselesi vs. anlatıyor kanal da sofilerin gibi.
 

musafir

Yeni Üye
Üye
Kardeş benim pek bilgim yok ama alacaksan tasavvufçuların tarikatçıların yayın evlerinde basılanlardan alma derim. Abdulkadir Geylani (r.h) selefi idi ve şimdiki tasavvufçuların aksine muvahhiddi (doğrusunu Allah bilir). Geylani'nin Şimdikilerin koştuğu şirklerin tam aksini ifade eden sözleri var. Bu sözleri o kitaptan eksilteceklerinden şüphem yok.
kitap şuan elimde bile 'SAĞLAM YAYINLARI' NDAN. benim de yaptığımda iş yani!, önce kitabı alıp sonra soruyorum :) yine de bilen varsa bu konuda paylaşırsa iyi olur.
 
Son düzenleme:

soruncevaplayalım

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
hasen ibni ömer isimli üyenin dikkatine:

Öncelikle ismindeki ibni kelimesi arapça da ortada yazılırsa yani iki ismin arasında yazılırsa "i" harfi düşer bin olur...:)

İkincisi sormuş olduğun kitap Abdülkadir Ceylaniye ait bir kitap olduğu için senin onun hakkında bilgi edinmen ve hangi yönlerine dikkat etmen gerekeceğini bilmen gerekir. Bundan dolayı aşağıdaki bilgiyi sana ve tüm okuyucu arkadaşlara sunuyorum...

ABDULKADİR EL CEYLANİ KİMDİR? KENDİSİ GERÇEKTEN DENİLDİĞİ GİBİ ÂLİM VE VELİ BİR ZATMIDIR?

1-Abdülkadir El Ceylani: Ebu Muhammed Abdülkadir bin Ebi Salih bin Cenki, Düst El Ciyli El Hanbeli.

2- Abdükadir El Ceylani Taberistanda[1] Geylan beldesinde günümüz İran'ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti'nde 1077 (H. 470) yılında dünyaya geldi. 1166 (H. 561) yılında Bağdat'ta vefat etti ve mezarı buradadır.

3-Ebi Ğalib El Bakıllani, Ahmed bin El Muzaffer ve Ebi-l Kasım Bin Beyndan hadis işitmiştir. Kendisinden ise Sem’ani, Hafız Abldüğani ve Muvaffakuddin İbni Kudame hadis nakletmiştir.

4-İmam Zehebi Abdülkadir Ceytlani hakkında şöyle demiştir: İmam, Âlim, Zahid, Arif, Kudve, şeyhul islam, velilerin önderi. (Siyer A’lam En Nübela’ 20/439)

-İmam San’ani de şöyle demiştir: Abdülkadir El Ceylani, Geylan halkındandır, Hanbelîlerin imamıdır ve zamanının Hanbelîlerinin şeyhidir. Fakih, Salih, dindar, çokça Allah’ı zikreden, daima Allahı tefekkür eden, çabukça gözyaşı döken bir kimsedir. (Siyer A’lam En Nübela’ 20/441)

-İmam İbni Kesir hakkında şöyle demiştir: güzel bir çehreye sahip idi. Emri bi-l marfu ve nehyi ani-l münker dışında hep sessiz idi. Çokça zühd sahibi, birçok Salih halleri olan, arkadaşları ve tabilerinin hakkında çokça sözler söylemiş olduğu bir kimsedir. Hakkında birçok sözler, haller ve mükaşafat nakledilmiştir fakat bunların birçoğu abartı ve aşırılıktır. Oysa kendisi salih ve takva sahihi bir kimse idi. “El-Ğunye” Futuhu-l ğayb” isimli eserler yazmıştır. Kitaplarında güzel şeyler olmakla birlikte birçok zayıf ve mevzu hadisler vardır. Özet olarak; şeyhlerin efendisidir, diyebiliriz. (El-Bidaye Ve En-Nihaye, 12/768)

5- Bir kısım araştırmacı ve yazarlar akidesi ve siyresi hakkında araştırmalar yapmıştır.”Said bin Müsfir” onlardan biridir. Yazar, Ümmü’l-Kurra [2] üniversitesinde “Eş Şeyh Abdilkadir el Ceylani ve Ara-uhu El-İtikadiyye ve Es-Sufiyye” ismiyle doktor tezi olarak hazırlamıştır.

Bahsi mevzu risalede kısaca Abdülkadir El Ceylaniden şöyle söz edilmektedir:

Birincisi:

Kendisi selefi bir akideye sahip idi. Bütün akidevi konularda ehlisünnet ve-l cemaat akidesine sahiptir. İman, tevhid, ahiret günü, Müslüman emirlere itaat ve onlara karşı çıkmama gibi konularda hep selefi bir akideye sahiptir.

İkincisi:

Kendisi yaşantısının birinci merhalesinde sofi şeylerindendi. Fakat mutedil ve ehlisünnet anlayışına çok yakın bir anlayışa sahip idi. Genellikle bütün her şeyini kitap ve sünnette alan bir anlayışa sahip idi, daha çok kalp amellerine odaklanmış idi.

Üçüncüsü:

Kendisi, tasavvuf şeyhlerinden tasavvuf dersleri almıştır. Ders aldığı şeyhler ise kitap ve sünnet ilminden, ilim öğrenmeye muhtaç, şatahat[3] ve bir takım bidatlere düşmüş Şeyh Diybas gibi kendisi okuma yazma bilmeyen şeyhleri olmuştur. Ancak eksik ve kusurları, diğer denizler miktarınca hasenatlarının içinde yok olup gitmektedir. Masumiyet sadece peygambere aittir. Diğer insanlar hata edebilirler. Bir su kulleteyn[4] miktarına ulaştı mı pislik taşımaz.”

Dördüncüsü:

Abdülkadir El Ceylaniye nisbet edilen kerametlerin birçoğu mübalağa içerir. Bazıları ise doğru değildir. Hakkında bahsedilen kerametler hususunda da: kabulü mümkün olan, feraset gözüyle kabul edilebilecek, ehlisünnet ve-l cemaatin koymuş olduğu şer-i ölçüler dâhilinde, vuku bulabileceği mümkün olan kerametler kabul edilebilir ve diğer abartı içeren, şer- ölçülerden uzak hakkında anlatılan menkıbe ve kerametler reddedilir. (Eş Şeyh Abdilkadir el Ceylani ve Arauhu El İtikadiyye ve Es Sufiyye, S. 660-661)


[1] Taberistan, şimdiki Mazenderan, Gülistan ve Gilan eyaletlerini içine alan İran'daki tarihi bölge.

[2] Ümmü'l-Kurra Üniversitesi, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan bir üniversitedir.

[3] Genellikle şer-i ölçülerden uzak, mübah-haram ve küfür olabilecek sözler.

[4] Vezin i'tibârı ile 446 Rıtl-ı Mısrî ve bir rıtlın 7/3 dür.Veya 500 Rıtl-ı Bağdadî dir. Bu gün kullanılan ölçülerle bir kulleteyn 206 litre veya kilogramdır.
 

parsa

Yeni Üye
Üye
İkincisi:

Kendisi yaşantısının birinci merhalesinde sofi şeylerindendi. Fakat mutedil ve ehlisünnet anlayışına çok yakın bir anlayışa sahip idi. Genellikle bütün her şeyini kitap ve sünnette alan bir anlayışa sahip idi, daha çok kalp amellerine odaklanmış idi.


ben paylaşım için teşekkür ederim. soruncevaplayalım adlı kardeş sen böyle yazmışsın.
ehlisünnet anlayışına çok yakın bir anlayışa sahip demişsin. o uzak olduğu noktaları belirtirmisin.
 

soruncevaplayalım

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
İMAM GAZALİ VE KİTABI “İHYA ULUMUDDİN”

Soru; Şeyh İmam “Gazali” ve kitabı “İhya Ulumuddin” hakkında ne dersiniz?

Cevap; Gazâli; mutlak olarak fakihlerin imamı ve bütün âlimlerin ittifaklı ile rabbani bir âlimdir. Zamanının müctehidi ve herkesin gözdesi idi.

Mezheb, usul, hilaf, cedel, mantık gibi alanlarda üstün bir alimdir. Ayrıca felsefe ve hikmeti okumuş ve bu konuları fehmetmiştir. Bu konularda felsefecilere reddiyeler vermiştir. Kendisi üstün bir zekâ ve kuvvetli bir idrak ve fetanet sahibi idi. Gazali aynı zamanda meanilere dalmış ve hatta bu konu hakkında yazmış olduğu ” Menhul”adlı kitabını gören Ebu-l Meali kendisine şöyle demiştir; “Ben vefat edene kadar biraz sabretseydin ya. Sen beni diriyken gömdün. Zira senin kitabın benim kitabımın değerini yok etti ve üstünü kapattı.”(El Muntazam 9/196)

İmam Zehebi, Gazali hakkında şöyle demektedir; şeyh, İmam, deniz, hüccetü-l İslam, zamanının acaibi, Zeyneddin Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin Ahmed Et Tusi, Eş Şafii, El Gazali keskin zekâ sahibi ve birçok tasnif sahibi.(Es Siyer 19/322-323)

İbni Kesir ise Gazali hakkında şunları söyler; Konuşmuş olduğu ilim dallarının hepsinde, âlimlerin en zekisi idi. Hatta 84 senesinde, henüz gençliğinin baharında henüz 34 yaşındayken, el üstünde tutulur olmuş ve Bağdat Nizamiyye medresesinde ders vermiştir.

Ebu Hamid’in derslerine ulemanın büyüklerinden dahi katılanlar olurdu. Derslerine katılanların bazıları şunlardır; Ebu-l Hattab, İbni Ukayldir. Bu kimseler ise Hanbeli mezhebinini önde gelen alimlerinderdirler. Bu alimler Gazalinin fasahati ve meselelere olna vakıfiyetine hayran kalmışlardır. (El Bidaye ve En Nihaye 12/173-174)

Bunlarla birlikte âlimlerin “Gazali” ile ilgili bazı eleştirileri olmuştur.

-İmam İbnü Salah bu konu ilgili olarak bir konu başlığı açmış ve başlığın ismini de“Kabul etmediğim Ebu Hamid’e ait önemli hususların beyanı”diye koymuştur.

-İmam Ebu Bekir İbnü-l Arabî eleştirisinde şöyle demiştir; “Şeyhimiz Ebu hamid felsefeyi yuttu ve yutmuş olduğu felsefeyi kusmak istedi fakat kusamadı”(Es Siyer 19/327)

El Maziri eleştirini şöylece dile getirmiştir; Gazali, fıkhı, usulünden daha iyibirlirdi. Dinin usulü olan, kelam ilmi hakkında ise te’lifleri vardır. Kendisinin bu alanda çok derin bir ilme sahip olmadığını, usul ilimlerinde derinleşmeden tutup felsefe okumaya kalkışmasından anladım. Dolayısıyla Gazalinin bu hatası kendisine, meanilere dalmasında büyük cüret kazandırmış ayrıca hakikatlere hücumunu da kolaylaştırmıştır.(Es Siyer 19/341)

Bunu rağmen İmam Zehebinin şu sözü de ne kadar da güzeldir; Gazali büyük bir imamdır. “Ama âlimler hata etmez diye bir şart yoktur.”(Es Siyer 19/339)

Ayrıca daha sonra ortaya çıkmıştır ki, Gazali hayatının sonuna doğru ilmin asıl kaynağına yönelerek oradan beslenmeye başlamış ve tali ve sonradan katılmış olan kaynaklardan beslenmeyi bırakmıştır.

Abdulğafir şöyle anlatır; Gazali, hayatının sonlarında hadis ilmine yönelmiş, hadis ehli kimselerle oturmaya ve Buhari ve Müslim’i okumaya başlamıştı. Eğer yaşamış olsaydı bu alanlarda herkesi çok kısa bir zamanda geride bırakırdı.(Es Siyer 19/325-326)

-İmam İbni kesir bu konuyu şöyle ifade eder; ben hadis konusunda sanki “Malları karıştırmış” birisiydim. Gazali hakkında ömrünün sonuna doğru hadis dinlemeye ve sahihayni ezberlemeye meylettiği söylenilir. (En Nihaye ve El Bidaye 12/174)

Kitabı İhya Ulumuddin”e gelince, Gazali kitabını dört kısma ayırmıştır.

Birinci bölüm; ibadetlerle ilgili olan bölümdür. Gazali bu bölümde; Eş’ari mezhebi üzere itikadi meseleleri zikretmiştir.

İkinci bölümde; birçok şer-i adabı içine alan adetleri zikretmiştir.

Üçüncü bölümde; kalp ve azaların masiyetinden kaynaklanan helek edici konuları ele almıştır.

Dördüncü bölüm; insanları kurtaracak olan, kalp amelleri ve kalbin ibadetleri(Kalpleri yumuşatan ve inceleştiren ahlaki meziyetler)zikrettiği bölüm vardır.

Şeyhul İslam İbni Teymiye şöyle demiştir; İhya kitabının birçok faydası vardır. Fakat içerisinde bazı mezmum olan konular vardır. Ayrıca nübüvvet, cehennem ve ahiret mevzuları ile ilgili, felsefecilere ait fasit görüşlerin yer aldığı konular vardır. Bunun yanında sofilerin marifetlerini zikrettiği zaman sanki Müslümanlara düşman bir kimsenin, İslam elbisesine büründürülmüş şekliyle zikretmektedir.

Dinimizin imamları “Ebu Hamti”i kitapların da yer alan meselelerden ötürü kabul etmezlerdi.

Gazali hakkında şöyle derlerdi; Ebu Hamit’in hastalığı aslında bir hastalık olan İbni Sina’nın felesefe hakkında yazmış olduğu “Şifa”adlı eseridir. Bu eserde zayıf hadisler ve eserler vardır hatta mevzu olanlar dahi vardır.

Ayrıca sofilerin yanılgıları, faydasız ve saçma şeyleri vardır. Bunun yanında kalp amellerinin anlatıldığı, arif şeyhlerin kuran ve sünnete uyan sözlerini de bulmak mümkündür. Bunların dışında kitap ve sünnete uygun bu şeyhlere ait adab ve ibadetlerle ilgili şeyler vardır. Yani bu kitabın çoğu makbu değildir. Dolayısıyla bu kitap hakkında insanların görüşleri farklılık arzetmiş ve âlimler ihtilaf etmişlerdir. (Mecmu El Fetava 10/551-552)

İbni teymiye sözlerine şöyle devam eder; Gazalinin kitabı İhya “ da zikretmiş olduğu şeylerin çoğu güzel şeylerdir. Fakat bazı fasit, felsefik ve kelama ait mevzular yok değildir. Bunun yanında sofilerin faydasız ve saçma mevzular olduğu gibi mevzu hadisler da vardır.(Mecmu El Fetava 6/55)

İmam Zehebi; İhya da birçok batıl hadis vardır bununla birlikte içinde hukemeya ait bir kısım adab, resim ve zühd bilgileri ve sofilerin tahrifatları da olmasa birçok hayr vardır.(Es Siyer 19/39-340)

İbni kesir; Gazali bu süre içerisinde kitabı “İhya” yı yazdı. Bu kitap içerisinde birçok şer-i bilgiler içermesine ve tasavvufi bir takım latif şeyler karıştırılmış ve ayrıca kalp amellerinin bilgilerin de yer aldığı acaib bir kitaptır. Akat kitabın içerisinde mevzu, münker ve zayıf hadisler oldukça çoktur. Aynı birçok furu meseleler içeren helal ve haramları anlatan aslında bu kitap; ragaig, terğib ve terhib konularını içeren diğer kitaplardan daha kolaydır.(El Bidaye ve En Nihaye 12/174)

“İhya”kitabı hakkında söylenebilecek adil ve vasat görüş bu olsa gerek. Çünkü insanlar yukarıda da belirtildiği gibi çokca üzerinde hitilaf ettikleri bir kitaptır. Bazıları İslami kitaplar arsında en muazzam kitaplar arasında zikrederken bazıları da bu kitaba bakmanın haram olduğunu söylemiş ve bu nedenle yakmıştır.

Bunun için biz soru soran kardeşe aynı şeyh Abdulkadir(Allah kendisini esaretten kurtarsın ve Allah bizleri ve onu hakka yöneltsin) nasihatte bulunduğu gibi bir nasihatte bulunmak istiyoruz; Gazalinin İhya adlı eserini, mübtedi bir öğrenci ye okumasını tavsiye etmiyorum…. Bu iki sebepten ötürürdür;

Birinci sebep; kitapta bazı eksik ve kusurlar vardır ve mübtedi bir öğrenci bunların farkına varamayabilir ve kafasını karıştırabilir.

İkinci sebep; bu kitap büyük bir kitaptır. Evla olan öğrencinin daha önemli ve faydalı kitaplarla vaktini geçirmesidir./El Cami S. 1002)


Allah en güzelini bilendir

Cevap veren; Şer-i Komisyon üyesi: Şeyh Ebu Hummam Bekir bin Abdul aziz El Eseri
 

musafir

Yeni Üye
Üye
soruncevaplayalım:
''hasen ibni ömer isimli üyenin dikkatine:

Öncelikle ismindeki ibni kelimesi arapça da ortada yazılırsa yani iki ismin arasında yazılırsa "i" harfi düşer bin olur...:)''

abi bunu nasıl düzeltiriz onu da söyleseydin ? :)
 
Üst Alt