Allah (c.c.)

Huzeyfe

Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter.
Üye
index (1).jpg

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
Allah ismi, bütün ilâhi isim ve sıfatları kendisinde toplayan özel bir isimdir. Bu isme ism-i Cami' de denir. Esma'ul Husnânın her biri Allah lafzının farklı yansımalarını ve boyutlarını ifade eder. Gerçekte Kur'an'ın tamamı da Allah ismini bütün yönleriyle bize tanıtmaktadır. Kur'an'daki 114 süre yani yaklaşık 6 bin küsur ayetin hepsi Allah'ın değişik özelliklerini, evrene ve insan hayatına müdahale etmesini anlatmaktadır. Allah ismini tam olarak tanımak ancak Kur'an'ın tamamını anlayarak okumakla mümkündür.

Allah ismi Kur'an'da 2697 kez geçmektedir. Kısaca:

1-Yaratma ve yoktan var etme özelliği sadece Allah'a aittir.
2-Rızkı veren, yaratan, artıran ve kısan Allah'tır.
3-İşitme görme yeteneği üzerinde mutlak egemen olan Allah'tır.
4-Ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran Allah'tır.
5-Evrendeki bütün işleri evirip çeviren Allah'tır.
6-Tabiat olaylarına sahip olan, yağmuru yağdıran, onunla yeryüzüne hayat veren ve ekinleri bitiren Allah'tır.
7-Kâbe‟nin sahibi Allah'tır.
8-Önemli konulardaki yeminler ancak ve ancak Allah adına yapılır.

İlk inen ayetlerde Kur'an'ın Allah'ı tanıtma yöntemi:

1-" Oku, yaratan Rabbin adına. Oku, çünkü Rabbin sonsuz kerem sahibidir."(Alak 1-3)
2-" Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin." "Rabbin kimin kendi yolundan saptığını bilir."(Kalem 2-7)
3-" Rabbini büyükle !" " Rabbin için sabret." (Müddessir 3-7)
4-" Rabbinin adını an ve bütün varlığınla kendini O'na ada, O'dur doğunun ve batının Rabbi; O'ndan başka gerçek ilah yoktur." (Müzzemmil 8-9)
5-"Bütün hamdler âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm ve din gününün Maliki olan Allah'a mahsustur."(Fatiha 1-4)
6-" Yüceler yücesi Rabbinin sınırsız şanını yücelt." (A‟la 1)
7- “Malını temizlenmek için verenler sadece Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için harcarlar.” (Leyl 19-20)
8-" Rabbin yeryüzünde azgınlık yapanları azap kırbacından geçirdi. Çünkü Rabbin, şüphesiz, her zaman gözetleyip durmaktadır."(Fecr 13-14)
9-" Rabbin seni ne unuttu ne de sana darıldı." " Rabbin sana verecek de böylece sen hoşnut olacaksın." " Ve her zaman Rabbinin nimetini an, gündeme getir. "(Duha 3-5-11)
10-" Öyleyse (sıkıntılardan) kurtulduğun zaman sağlam dur ve yalnız Rabbine yönel."(inşirah 7-8)
11-" Gerçek şu ki, insan Rabbine karşı çok nankördür." " Herkesin mezarlarından kalktığı gün Rabbleri, onların her halinden haberdâr olduğunu gösterecektir." (Adiyat 6-11)
12-" Biz sana kevseri verdik. O halde yalnız Rabbin için namaz kıl ve O'nun adına kurban kes." (Kevser 1-2)
13-" Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? "( Fil 1)
14-" De ki: Sığınırım ben yükselen şafağın Rabbine. " (Felak 1)

15-"De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, Melikine, ilâhına. " (Nâs 1-2-3)
 
Son düzenleme:
Üst