Buluğu'l-meram

Muddessir

İyi Bilinen Üye
Moderatör
Üye
Buluğu'l-meram, şafii mezhebi alimlerinden olan Ibn Hacer el-Askalani'nin ahkam hadislerini ihtiva ettigi önemli bir eseridir.

Ibn Hacer, bu eserde ahkâm hadislerini toplamış ve bu dalda en iyi eserlerden birini ortaya çıkarmıştır. Genelde en sahih ve en kuvvetli hadisleri zikreder, uzun hadisleri benzersiz bir üslupla kısaltir, hadislerin ravi ve kaynağını mutlaka belirtir ve her hadisin sahih, hasen veya zayıflık derecesini ve hadisin zayıf oluşunun nedenlerini açıklamaya özen gösterir.

Günümuzde bircok serhi bulunan bu eser, 17 ana başlık ve farklı tarikleriyle beraber toplamda 1569 hadis içerir. Hadislerin başında hadisin ravisi verilmekte sonunda ise hangi kaynaklarda yer aldığı gösterilmektedir. Aynı zamanda ibn hacer, tüm hadislerin tenkidini yaparak ne derece güvenilir bir kaynak olduğunu ortaya sermistir.

Eserin değerini yükselten en önemli yönü ise; yazarın zikrettiği bazı hadislere başka yollardan gelen çeşitli parçalar eklemesidir. Bu eklemeler, genelde ya sürekli zikredilen bir hadisi sınırlamakta, ya anlamı anlaşılmayan bir hadisi açıklamakta, ya kapalılığı olan bir hadisi gidermekte ya da çelişkileri ortadan kaldırmaktadır. Bu eklemeler, kesin bir delil olmakla beraber hadisleri araştırmaya ve sıhhati ile anlamı noktasında fazla bir çaba harcamaya gerek bırakmamaktadır.
 
Üst Alt