Bütün Bunlar Niçin Oluyor?

Firak

İyi Bilinen Üye
Süper Moderatör
Üye
Bozulmuş kurallar dünyadaki bütün kötülüklerin kaynağıdır. Hükümetler güç ve yetki sahibidirler; yasalar çıkarırlar, yönetim kontrolü onlardadır; polis ve ordu gibi baskı guruplarına sahiptirler. Kötülükler hükümetlerin izin vermesi sonucunda varolur ve genişler. Daha açıkçası, herhangi bir şeyin geçerli kılınması için gerekli olan güç hükümetlerdedir.

Örneğin niçin zina ulu orta ve fuhuş açıktan açığa yapılır olmuştur? Çünkü zina hükümetin gözünde suç değildir. Çünkü yönetimdeki insanların kendileri de fuhuş yapmaktadırlar. Ama eğer durdurmak isterlerse bu kötülük gelişemez.

Faiz niçin bu kadar yaygındır? Zengin niçin fakirin kanını emmeye devam ediyor? Çünkü hükümetin kendisi de faizden kazanç elde ediyor ve diğerlerine de yardım ediyor. Büyük banker ve bankalar devlet desteğiyle büyüyorlar.

Ahlaki çöküntü ve serbestliğin arttığını görüyorsunuz. Niçin? Çünkü devlet insanlara öyle eğitmiştir. Başka türlü insan yetiştirmek isteseniz bile elinizde değişik bir eğitim kaynağı yoktur. Yetiştirdiğinizi varsayalım nasıl iş bulacaklar? Bütün iş ve yaşam sahaları çürümüş yönetimlerin kontrolü altındadır.

Savaşlar ve cinayetler dünyanın her yerinde aralıksız sürüyor. insanın giderek çoğalan bilgisi kendisini yok etmeye başlamış. insan uygarlığının güçlükle elde edilen birikimleri ateşe atılıyor. Toprak bir tabak kadar önemsenmeyen değerli insan hayatları mahvoluyor. Niçin böyle? Çünkü Ademoğullarının en kötü ve en zararlıları dünya ülkelerinin yetki ve yönetimlerini ellerinde tutuyorlar. Bu güce sahip olduklarından dünya onların istediği şekilde yönetiliyor.

Bütün dünyada baskı hüküm sürüyor. Güçsüzler adaletten yararlanamıyor; fakirlerin hayatı sıkıntı içinde geçiyor. Mahkemeler adaletin parayla satıldığı dükkanlar haline gelmiş. Halktan toplanan fahiş vergiler resmi işler sırasında, dev binaların yapımında, silahlanmada ve diğer gereksiz işler de çarçur ediliyor. Toprak ve para sahipleri, dini liderler, pornografi üreticileri, kumarbaz patronlar, uyuşturucu madde ve kadın satıcıları, alkol üreticileri hayatı, sağlığı, namusu ve ahlakı çökertiyorlar ve kimse bunlara dur demiyor.

Bütün bunlar niçin oluyor? Çünkü yönetimler çürümüş, kötüler güçlenmiş. Devletin kendisi baskı yapıyor ve baskıcılardan yana çıkıyor. Düşüncenin yanlış yollara sapması, ahlakın bozulması, insan gücünün ve yeteneğinin yanlış kullanılması aldatıcı ve sömürücü iş koşulları, baskı ve haksızlık, Allah'ın meydana getirdiklerinin yıkılması insanlığın güç kapıların anahtarlarının yanlış ellere geçmesi sonucuna götürmüştür. Güç, kötü ve düzenbaz ellerin idaresinde olduğu sürece insanlık doğru yolu bulamayacaktır.


Gelin Müslüman Olalım, Ebu'l Ala El Mevdudi, s. 246, 247.
 

Hatve

Yeni Üye
Üye
Ahlaki çöküntü ve serbestliğin arttığını görüyorsunuz. Niçin? Çünkü devlet insanlara öyle eğitmiştir. Başka türlü insan yetiştirmek isteseniz bile elinizde değişik bir eğitim kaynağı yoktur. Yetiştirdiğinizi varsayalım nasıl iş bulacaklar? Bütün iş ve yaşam sahaları çürümüş yönetimlerin kontrolü altındadır.

Gelin Müslüman Olalım, Ebu'l Ala El Mevdudi, s. 246, 247.

Mevdudi, Orta asyadan esen bir rüzgar... Mevdudi'nin fikirleri Hasan el Benna, Seyyid Kutub gibi yiğitleri bile etkilemiş. Kitap baştan sona kadar Müslümana ''şuur'' aşılıyor. Mevdudi'nin babası, devlet okullarında batı eğitim sistemine göre eğitim veriliyor diye Mevdudi'yi eğitim için devlet okuluna vermemiş. İşte Mevdudi'yi, Mevdudi yapanda budur.


Batı'nın İslam ülkeleri üzerinde uyguladığı en büyük cinayet ve zulüm, bizi mecbur tuttukları modern eğitim düzenidir. -Ebul ala el Mevdudi
 

Firak

İyi Bilinen Üye
Süper Moderatör
Üye
Mevdudi, Orta asyadan esen bir rüzgar... Mevdudi'nin fikirleri Hasan el Benna, Seyyid Kutub gibi yiğitleri bile etkilemiş. Kitap baştan sona kadar Müslümana ''şuur'' aşılıyor. Mevdudi'nin babası, devlet okullarında batı eğitim sistemi öğretiliyor diye Mevdudi'yi devlet okuluna vermemiş. İşte Mevdudi'yi, Mevdudi yapanda budur.


Batı'nın İslam ülkeleri üzerinde uyguladığı en büyük cinayet ve zulüm, bizi mecbur tuttukları modern eğitim düzenidir. -Ebul ala el Mevdudi
Seyyid kutub ve Hasan el bennayı etkilediğini bilmiyordum SubhanAllah. Tanıdıkça hayranlığı artıyor insanın. Allah bizleri onlarla haşretsin.
 
Üst Alt