Cahiliye Sistemi

Hilafet Sancağı

New member
Üye
CAHİLİYE SİSTEMİ
Ebû Ubeyde el-Muallim‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’
Rabbimiz; “Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü (cahiliye idaresi ve kanunlarını) mü arıyorlar? İyi anlayan bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kimdir.” (Maide 5/50) buyurmuştur. Müslüman, cahiliye hükümlerini, cahiliyenin idaresini, cahiliye anlayış ve adetlerini isteyemez, arayamaz ve de savunamaz. Ancak Müslümanların bastırılıp, cahillerin idareyi ele geçirdikleri, ardından da cahili kanunlar ile halkı yönettikleri yerlerde boy gösteren sistemin adı olarak karşımıza çıkar, cahiliye sistemi.

Batılını, çirkefini, necasetini allayıp pullayarak, hak gibi sunan, tezgâhları ve tezgâhtarları çok olan bir sistemdir, cahiliye sistemi.

Batılı serbest bırakıp, hakkı yasaklayan, batıl ehlini destekleyip, hak ehline saldıran, doğruları yanlış, yanlışları doğru olan yanlışların sistemidir, cahiliye sistemi.

Her yere putlar, heykeller dikip, ebu cehillerin resimlerini asan, Azerlerin büyük sanatçı olup desteklendiği sistemdir, cahiliye sistemi.

Şahsi kaprislerini ilahi hükümlerin yerine koyanların, kaprislerini insanlara hayat olarak dayattıkları kaprisliler sistemidir, cahiliye sistemi.

Allah subhanehu ve teâlâ’ya iman ettiğini söyleseler bile “onlardan çoğu Allah’a ortak koşarak iman ederler” (Yusuf: 12/106) buyruğundaki gibi, müşriki bir inanca sahip bireylerden meydana gelen sistemdir, cahiliye sistemi.

Atalarının sistemlerine son derece bağlı fertlerine: “Allah’ın indirdiğine uyun” denilince:“Hayır atalarımızı yapar bulduğumuz şeye uyarız” (Bakara: 2/170) diyenlerin sistemdir, cahiliye sistemi.

Her yana koydukları ve tapındıkları putları için: “Bu tapıp durduğunuz heykeller nedir? ” dediğinizde: “Babalarımızı onlara tapar bulduk” (Enbiya: 21/ 52-53) diyerek babalarının, atalarının yolunu Allah subhanehu ve teâlâ’nın yoluna tercih edenlerin sistemidir, cahiliye sistemi.

Firavunların, Karunların, Belamların el ele, kafa kafaya verip, halkla Hakkın dininin arasına geçtikleri sistemin ismidir, cahiliye sistemi.

“Mısır hükümranlığı ve ülkemden akan bu ırmaklar benim değil mi?” (Zuhruf 43/51) diyen firavun gibi, ‘ülkemin hükümranlığı içindekilerle birlikte benimdir’ diyerek insanların tepesine binen, onları sömüren firavunların sistemidir, cahiliye sistemi.

Nübüvvetin ya kendisine ya da Sakif liderine verilmesi gerektiğini söylerken bunu zenginliğine bağlayan, fakirlere yaşama hakkı bile tanımayıp, üstünlüğü maddi zenginlikle ölçen Velid bin Muğirelerin sistemidir, cahiliye sistemi.

Maddi servetleriyle şımaranların yönettiği, mallarını kendilerini ölümsüz kılacağını sanarak malları, mülkleri ve geçici servetleriyle kendi kendilerine yeterli görüp, kendilerini Allah subhanehu ve teâlâ’dan müstağni görerek azanların sistemidir, cahiliye sistemi.

Efendimiz aleyhisselâm, insanlara kurtuluşun davetini yaparken arkasından giderek onu yalanlayan, evinin önüne tuzaklar koyarak ona eziyet vermeye çalışan, İslam davetçilerine eziyeti görev bilen ebu Leheblerin sistemidir, cahiliye sistemi.

Kendi kavmini kutsayan hatta asabiyeti kabilelere indirecek kadar ırkçı olan, asaletin et ve kana göre verildiği, kafatasçıların sistemidir, cahiliye sistemi.

İçki ve kumarla iftihar eden, içki içilen ve satılan yerleri kendi eliyle kuran ve yasalarıyla kollayan, içki reklamının bolca yapıldığı, her köşe başında tabelalarının asıldığı, milli! kumarları ve kumarbazları olan, kumarbazların ve ayyaşların sistemidir, cahiliye sistemi.

Fala göre iş yapıldığı, falcıların kapılarının aşındığı, falcılığın yayılıp, falcıların tanıtıldığı, falcılığı meslek olarak kabul eden sistemdir, cahiliye sistemi.

Efendimiz aleyhisselâm: “Faizin her çeşidi kaldırılmıştır, o ayağımın altındadır”(Müslim) buyurup, tüm çeşitleriyle faizi ve faizciliği kaldırıp yasakladığı halde, onun ‘ayağımın altındadır’ dediğini baş üstüne çıkararak halkı sömüren, sömürgeci sisteminin ismidir, cahiliye sistemi.

Efendimiz aleyhisselâm: “Cahiliyye devrinde güdülen kan davaları kaldırılmıştır”(Darimi) buyurmasına rağmen, kan davası denen batıl intikam arayışının süregeldiği, kan peşinde koşup, haksız yere cana kıyanların oluşturduğu sistemdir, cahiliye sistemi.

Kur’an’ın hakikatlerine sırtını çeviren, Sünnet diye bir şeyi bilmeyen, ilahi olana savaş açıp, beşeri olanı destekleyen, doğruların katledildiği, yanlışların ise öne geçirildiği yanlışlar sistemdir, cahiliye sistemi.

Nara çağıranları çok, nura çağıranları yok denecek kadar az olan, Belamların adam sayıldığı, Karunların başa çıkarıldığı, Hamanların saraylarda olup, firavunların yanından ayrılmadığı şer sistemidir, cahiliye sistemi.

İnsanların evlerinde bile güven içerisinde olamadıkları, mallarının yitirilmesi veya zarar verilmesiyle ve canlarına kasteden canavarların her an ısırabilme tehlikeyle karşı karşıya oldukları, güvenin kalkıp güvensizliğin hâkim olduğu bir sistemdir, cahiliye sistemi.Şimdi bu ve bunlar gibi, İslam’a aykırı olan diğer şeyler, yaşamaya çalıştığınız toplumda varsa, hiç şüpheniz olmasın ki siz, ‘cahiliye sistemindesiniz’ demektir.

Ve eğer, kendinize; ‘bizler İslam ehliyiz’ diyorsanız, dininizle çatışan bu sistemi benimsemeyip, desteklememelisiniz. Aksi olursa, sizlerde cahiliye sisteminin fertlerinden olursunuz ki, o zaman bu sistemi kabul ettiğinizden, İslam söyleminiz ancak kimliklerde kalan bir İslam olur.

Hal böyle olunca, bu kimlik İslam’ıyla! kimlik Müslümanlarının! Rabbimizin rızasına erebilmesi ve cennete girip, cehennemden kurtulabilmesi sizce mümkün olabilir mi?

www.tevhididavet.com
 

Benzer konular

Üst Alt