Canlı Bir Resim Yapmayı Islam Ne Kadar Caiz Görür? Bunun Ölçüsü Nedir?

Ebu Remle

Yeni Üye
Üye
CANLI RESMİ YAPMAK CAİZ MİDİR?

Ben bir öğretmenim işimin gereği canlı resimleri yapmam gerekiyor. Acaba dinimizde bunun yeri nedir? Ne derece bir izin var. Bu hususta caiz olan nedir ve olmayan nedir?

CEVAP

BİRİNCİSİ:

Ruh sahibi varlıkların(insan, hayvan vb) resminin yapılması caiz değildir. Çünkü bu konuda yani yapan kimsenin cehenneme gireceği konusunda büyük tehditler ve yasaklar gelmiştir. Örneğin şu hadiste geldiği gibi: "Her kim bir canlı resmi yaparsa, Allah ona, o resme can verinceye kadar azab eder. Ressam resmine katiyyen ruh veremez ve ebediyen azab olunur." (Tecrid-i Sarih Tercümesi, 6/533).

"Şu resimleri yapanlar yok mu? İşte onlar, kıyamet gününde, 'Haydi yaptığınız resimlere can veriniz?', diye azab olunacaklardır." (Tecrid-i Sarih Tercümesi, 12/116. Müslim 2108).

İKİNCİSİ:

Ancak çizilen resmide yüzün çehresini değiştirecek, tanınmasına mani olacak şekilde yani gözler, ağız, burun gibi bazı azalar yok ise bu resim kâmil bir resim değildir yani eksik bir resimdir. Buda kuvvetli görüşe göre caizdir.

Muhammed Salih Useymin şöyle demiştir: her kim, Allahın yarattıklarına benzer şeyler yaparsa yukarıdaki hadislerin tehdidine dâhil olur. Ancak daha öncede belirttiğim gibi resim açık ve belirgin değil ise yani burun, ağız, parmakla vs şeyler yok ise bu resim tam bir resim değildir yani eksik bir resmidir dolayısıyla buda Allahın yarattıklarına benzetme olmaz. (Mecmu’ Fetava İbni useymin, 2/331)

ÜÇÜNCÜSÜ: Şayet resim eksik ise yani sadece kafa, göğüs, yüzgibi şeyler ise cumhur ulemanın görüşüne göre caizdir.

İbni Kudame şöyle demiştir: şayet insanın bedeni kesilmiş ise yani sadece kafa yapılmışsa haramlılık kalkar. İbni Abbas (r.a) şöyle demiştir: şayet sadece resim kafa ise bu suret değildir. çünkü bir bedenden kafa kesildi mi bu suret olmaktan çıkar. Bu görüş İkrimeden de nakledilmiştir.

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatır: Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Bana Cebrail gelip dedi ki: "Dün sana geldim, beni içeriye girmekten şunlar alıkoydu: Evde üzerinde resimler olan perdeler vardı. Evde köpekler vardı. Kapıda adam resimleri vardı. Emret, timsallerin başı kesilsin, ağaç hâline gelsin. Emret, perde ikiye bölünsün, yastık yapılsın. Emret, köpek dışarı çıkartılsın." (Müslim)


Bu konuda ölçüyü şöyle koyabiliriz: bedenden kesildiği zaman kendi başına hayat kalmayan yani kendi başına yaşayamayan bir azanın yapılmasında örneğin: sadece göğsü çizmek yahut boynu çizmek yahut kafayı bedenden ayrı çizmek hadislerde bahsedilen yasakların altına girmez. Çünkü bu azalar sadece kendileri yapıldığında resimler suret olmaktan çıkar. Örneğin sadece bir kafa yapmak gibi.

Şayet çizilmeyen azadan sonra geriye kalan beden yaşayabilecek şekilde ise örneğin sadece bir göz, el, ayak gibi kendileri olmadan yaşanılabilecek azalar ise bu tür resimlerde yasakların içerisine girer.

Aynı şekilde beden yapılmış ancak henüz tamamlanmamış yani bedenin kafası yok yahut kafa var beden yok yahut kafa var bir de beden var ancak bu suret bu azalarla yaşayamayacak yani bu azalarıyla yaşayamayacak şekilde ise yine yasağın altına girmez. Çünkü suret demek, var olan şekliyle yaşayabilendir. (El Muğni, 7/216)

Şeyh Muhammed bin İbrahim Al- Şeyh şöyle demiştir: yapılış itibariyle suret eksik ise, tam değil ise örneğin sadece yüz sadece kafa yahut göğüs gibi azalar ise diğer hayatta kalabilecek azaları yok isefakihlerin sözünden anlaşılan bu tür resimlerin yapılmasının caiz olduğudur. Özelliklede bu tür şeylere (eğitim, öğretim) ihtiyaç duyuluyor ise bu caizdir. Zira bu kısmi suret yapmadır. Ancak kulun yapması gereken Rabbinden sakınması ve korkmasıdır. Kul gücü yettiğince Allah ve Rasulünün (s.a.v)yasaklarından kaçınması gerekir.

“…Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır…” (Talak, 2-3) (Şeyh Muhammed bin İbrahim Al- Şeyh fetvaları, 1/167)

Buna binaen sorunuza cevap olarak diyoruz ki: Sizin yapmanız gereken yahut yapabileceğiniz dinimz açısından eksik yahut diğer bir deyimle kesik resimler yapmanızdır. Yani bir bedenin özelliklerinden göz, burun, ağız gibi azalar olmaksızın yapmandır.

DÖRDÜNCÜSÜ:

Şayet şüphelerden uzak kalma, dinini selamette kılma ve ihtilaflardan uzaklaşma adına işini terk edersen bu elbette nimetin inkârı sayılmaz.

Şayet cumhur ulemanın görüşünü alır işine devam eder ve öğrencilere ittifakla haram kılınan resimleri yaptırmazsan bu senin için en hayırlı onladır. İşin gereği bazen tam bir resmi yapman gerekse de sen haram olanı yapmadığın sürece bu senin işini haram kılmaz. Elinden geldiğince münkeri azaltmaya çalış, Allah Teâlâ kulların taşıyamayacağı sorumlulukları yüklemez.
 
Son düzenleme:
Üst Alt