Aslı kendi dilimize ait olmayan bir kelimenin anlamını tespit edebilmek için en uygunilmi metod,o kelimenin ortaya çıktığı ilk yerdeki aslına dönmemizdir.böylece hiç kimse kelimelere ve kavramlara keyfi anlamlar verme cüretine kalkışmasın.

Demokrasi kelimesi aslen yunanca bir kelime olup."demos" yani halk kelimesi ile"kratos" otorite,yönetim,idare kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmektedir.Bu 2 kelimeden ise,halkın yönetimi,halkın idaresi,halkın otoritesi ve egemenliği anlamına gelen demokrasi kelimesi türemiştir.Bilindiği üzere fransız ihtilaline kadar batı dünyasında halkın üzerinde tek egemen güç,kiliseler ve rahiplerdi.Batılı idareciler arkalarına aldıkları kilise desteği ile kendilerinin yeryüzünde ALLAH ın birer vekilleri olduklarını iddia ediyorlardı.BU iddia ile insanların ağızlarını kapatıyorlar,onların üzerinde tam anlamıyla tahakküm kurarak,büyük bir zülümle zulm ediyorlardı.ınsanların mallarına,topraklarına,kadınlarına ve evletlerına göz dikerek onların bütün değerlerinden yoksun bırakıyorlardı.

Elbetteki bu zulüm bir müddet sonra büyük bir tapkiye neden oldu ve yönetim ile halklar arasında çatışmalar ve hatta savaşlar başladı.ışte tam bu noktada filozoflar ve düşünürler kendilerince insanlar için en ideal yönetim sistemini belirleme adına işe koyuldular ve insanların yönetimi için kendisine demokratik düzen denilen bir sistemi ortaya attılar.ışte demokrasinin ilk ortaya çıkış öyküsü kısaca bu şekilde gerçekleşmiştir.devam edecek...