1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Site iletişim adresimiz islamtrforumu(at)gmail.com dur. İstek, eleştiri, ban sorunları ve hak sorunları ile alakalı yazabilirsiniz. HAYIRLI RAMAZANLAR
  Duyuruyu Kapat

Demokrasi:

Konu, 'Demokrasi' kısmında cendel tarafından paylaşıldı.

 1. cendel

  cendel Aktif Üye Üye

  Demokrasi:

  Demokrasi; hayat, insan ve varlık konusunda özel bir düşünceye sahip olan bir dindir ve devleti dinden ayıran laik düşünceyi sabit kılan bir nizamdır.
  Demokrasi dinine göre Allah (c.c) için yapılacak ibadet ancak mescidler, kiliseler, zaviyeler ve mabedlere hastır. Fakat hayatın özel veya genel meseleleriyle ilgili konular demokrasi dinine hastır. Yani,
  demokrasi dininde yönetici olan kimsenin Allah (c.c)’a ait olan yetkileri kendisinde bulundurma yetkisi vardır. Fakat, Allah (c.c)’ın hakkı olan konularla ilgili kanun yapma yetkisi yoktur. Zira böyle yaparsa dini siyasete alet etmiş olma ithamına maruz kalır veya kökten dinci ya da bölücü terörist ithamı ile karşılaşır. Allah (c.c) şöyle buyuruyor:

  “Allah’ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah’a bir hisse ayırmakta ve kendilerince: “Bu, Allah’a ait şu da ortaklarımıza ait” demektedirler. Ortakları için olan hisse Allah’a ulaşmamakta, fakat Allah’a ayrılan hisse ortaklarına ulaşmaktadır. Verdikleri hüküm ne kötüdür!” (En’am: 136)

  Demokrasi dinine göre; halk kendi kendine hükmeder. Yani; kanun koyan ve kendisine itaat edilen Allah (c.c) değil, insandır.

  Demokrasi dininde, Allah (c.c)’ın dinine zıt olsa da, onunla alay edilse de, beşeri kanunlara muhalefet etmediği müddetçe inanç hürriyeti vardır. Dileyen dilediği fuhuşu yapar, zina eder, livata yapar vs... Zira demokrasi dini için mukaddes hiç bir değer yoktur. Buna rağmen bu din, itiraz edilemeyen, hesab sorulamayan ve sorgulanamayan üstünlükte görülür.

  Demokrasi dininde, batıl ve İslam’a zıt olsa bile, çoğunluğun görüşü mukaddes ve geçerlidir.

  Demokrasi dininde değeri ve kudsiyeti ne olursa olsun, velevki Allah (c.c)’ın dini olsun, her konuda kişinin tercih hakkı vardır.

  Demokrasi dininde yöneticinin seçimi konusunda, en basit ve cahil insanla, en takvalı ve alim insanlar eşit tutulur.

  Demokrasi dininde; akidesi ve fikri ne olursa olsun, İslam’a aykırı olsa bile, siyasi partilerin ve değişik grupların oluşumu serbesttir.

  Bu anlatılanlara göre demokrasi dininde, kendisine ibadet ve itaat edilen ilah, insanın heva ve hevesidir. İşte bu sapık olan demokrasi fikrinin sahipleri, bu yeni din demokrasiye inanırlar ve düşmanlıkları, dostlukları, savaşları sadece bu din için yaparlar. Bu dine giren kimseyi kendilerine dost edinir, ona yardımcı olurlar. Bu dine girmeyen kimseye ise düşman olup ona savaş açarlar.

  Demokrasi bir taguttur ve Allah (c.c)’tan başka ibadet edilen tagutların temelini oluşturur. Buna rağmen insanlar bu dine girmede hiç çekinmez ve tereddüt etmezler. Ona muhakeme olurlar ve onu hiç çekinmeden överler.

  Şöyle şaşırtıcı bir durum vardır: Kendilerinin müslüman olduklarını iddia eden kimseler yahudilik ve hristiyanlık dinine girmekten çekinirler. Buna rağmen demokrat, kominist, sosyalist veya laik bir partinin dinine girmekten hiç çekinmezler. Oysa nasıl hristiyanlık ve yahudilik birer din ise demokrasi, kominizm, sosyalizm, laisizm de aynı şekilde birer dindir. Bu dinlerin hepsi batıldır. Aralarındaki tek fark, hristiyanlık ve yahudiliğin semavi asıllı oluşu, demokrasi, komünizm, sosyalizm ve laisizmin semavi değil, heva ve hevesin ürünü oluşudur.
 2. cendel

  cendel Aktif Üye Üye

  DEMOKRASİ VE PARTİLER
  Demokrasi sistemi kesinlikle islamın zıddı küfür bir sistemdir. İslam asla Demokrasi sistemini kabul etmez. İslam sistemi Allah’ın vahyine, şaşmaz ilmine dayanır.Demokrasi ise insan kafasına dayanır. Kaynağını heva ve heveslerden alır. Allah (c.c) İslamdan razıdır ve islamın kemale erdiğini,tamamlandığını yani başka hiçbir sisteme ihtiyacı olmadığını bildirir.
  “…Bugün, dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamiyeti beğendim…. (Maide:3)
  Akıllı olduğunu iddia eden her insan kendisine sormalıdır!
  Demokrasi nedir?
  Demokrasi vahiy midir.?Hayır!
  Allah (c.c) demokrasiyi mi emretti? Hayır!
  Hz.Muhammed (s.a.v) demokrasiyi mi tebliğ etti? Hayır!
  Çünkü demokrasi başka İslam başkadır, tıpkı gece ile gündüz gibi.
  İslamın kendisi bir anayasadır, sistemdir, kanundur. Başka anayasalar,sistemler,kanunlar islamın hep düşmanıdır.
  Partiler: Demokrasinin kolları ve ayaklarıdır, demokrasi sistemi de bu partilerin beynidir.partiler çoktur ve farklı isimlerde çalışırlar maslahatları (çıkarları) neyi gerektiriyorsa o yönde çalışırlar Gerek dini kisveye bürünürler, gerek dinsiz kesime hitap ederler.
  Amaçları ise birdir, demokrasiye hizmet. Demokraside çokluk yoktur, o sistem olarak çakılı çivi gibi sabit durmakta onun adına partiler ve medyalar çalışmaktadır.
  Müslüman bu tağuti rejimin kollarıyla ve ayaklarıyla uğraşmaz. Onun hedefi asıl sinsi olan demokrasi putunu yoketmektir. Ve böylece elleri ve ayakları olan partilerde, medyalarda bu sistemle beraber yok olacaktır.
 3. hebbit kerrih

  hebbit kerrih İyi Bilinen Üye Site Emektarı Üye

  alparslan kuytul.

  nureddin yıldız  demokrasi putu. sizin bu putlara inandığınız yok aranızda oyun icabı uyduruyorsunuz :D put çok yeter ki tapınan enayi bulunsun D:  not: keşke tamamen kötülese diyorum nureddin hoca kötülüyor kötülemesine de ufak bi açık kapı da bırakıyor.
 4. hebbit kerrih

  hebbit kerrih İyi Bilinen Üye Site Emektarı Üye

Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş