Duadan Sonra Elleri Yüze Sürmenin Hükmü Nedir?

Duadan sonra elleri yüze sürmek hususunda [hakka] en yakın görüş onun gayr-i meşrû’ olduğudur. Çünkü bu konuda vârid olan hadîsler zayıftır. Şeyhulislâm rahimehullah bu rivâyetlerle hüccet ikâme olmaz, demiştir. Bir hususta onun meşrû’ olduğuna dâir sağlam bilgimiz olmadıkça veya galip zannımız oluşmadıkça, onun terki evlâdır. Çünkü şerîat mücerred zan ile –bu zan, zann-ı gâlib değilse- sâbit olmaz. Ben duadan sonra elleri yüze sürmenin sünnet olmadığı görüşündeyim.
Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bilindiği üzere cuma hutbesinde yağmur için dua etmiş ve ellerini kaldırmıştı. Ama elleri ile yüzünü mesh ettiği vârid olmamıştır. Aynı şekilde Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’den dua edip ellerini kaldırdığına dâir bir çok hadîs sâbit olmuş ama ellerini yüzüne sürdüğü sâbit olmamıştır. Fetâvâ fi’t-Tahâre ve’s-Salât (1/803)
 

parsa

New member
Üye
Huzeyfe paylasimlarini görüyorum. İyi yazılar paylaşıyorsun. Ameli işlerde ibn teymiyye tek başına huccet değildir.
Elleri yüze sürmek caizdir. Bunun allah resulunden rivayetleri pek çoktur. Zayıf olsada onlarca rivayet mevcuttur.
Bence Ameli konularda imamlarin mezhep içi muctehidlerinde goruslerini paylaşırsan forum olarak ve siteyi gezen misafirler için daha faideli olacaktır.
 
Yazinin sahibi ben değil
Allâme Şeyh İbn ‘Useymîn rahimehullahdir.
Huzeyfe paylasimlarini görüyorum. İyi yazılar paylaşıyorsun. Ameli işlerde ibn teymiyye tek başına huccet değildir.
Elleri yüze sürmek caizdir. Bunun allah resulunden rivayetleri pek çoktur. Zayıf olsada onlarca rivayet mevcuttur.
Bence Ameli konularda imamlarin mezhep içi muctehidlerinde goruslerini paylaşırsan forum olarak ve siteyi gezen misafirler için daha faideli olacaktır.
Nasihat için sağol kardeşim.
Paylaşmaya çalişacağim. InşaAllah.
 
Üst