Ebu Hanife'nin Kurana Ters Diye Reddettiği Rivayet

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

İmam Şafii

New member
Üye
Talebe: "Mü'min zina edince, başından gömleğinin çıkarıldığı gibi, îmanı da çıkarılır, sonra tevbe edince îman kendisine iade edilir"(Bkz, Ebû Davud, es-Sûnne 15; et-Tirmizi, el-îman 11.) hadisini rivayet eden kimseler için ne dersiniz?'' diye soruyor.

Ebu Hanife rh'da şöyle cevap veriyor : ''Onların rivayet ettikleri bu haber Kur'ân'a terstir.'' diyerek bu rivayeti reddediyor.

(Kaynak : Ebu Hanifenin eseri El-Alim ve'l Muteallim)

Yukardaki hadisi Buhari,Müslim,Tirmizi ve Ebu Davud sahih isnadlarla nakletmiştir.Hadis Alimlerinin Çoğunluğu bu rivayeti kabul etmiştir.


Ebu Hanife dışındaki Üç Mezhep İmamı da bu rivayeti kabul eder.

Ebu Hanife bu görüşünde tek kaldığı için bu görüşü Cumhur(Çoğunluk) tarafından kabul edilmemiştir..

Hadis , Cumhura (Alimlerin Çoğunluğu)'na göre şöyle tevil edilmiştir : Bu kimsenin imanı gerçek manada gitmiş sayılmaz.Kemalî manada gitmiş sayılır.Yani imanının kamil kısmı ve nuru gider.Kamil manada imanlı sayılmaz.Doğru olan görüş de budur.Dolayısıyla bu hadis Kurana da ters değildir.Bu görüş Hadis Alimlerinin tümünün ve Fukahanın çoğunluğunun görüşüdür.


Hadisin Ravilerine tek tek bakalım

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : Ahmed b. Meni' : Hadis Hafızları bu Ravi'nin güvenilir olduğunu söylemiştir.
عبيدة بن حميد :Ubeyde b. Humeyd : Bu ravide Hadisçiler indinde güvenilirdir.
الْأَعْمَشُ : A'meş : Tabiin devrinde yaşayan Güvenilir bir ravi ve Alim bir Muhaddistir.
أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ : Ebu Salih Es-Semman : Tabiindendir.Güvenilir bir Alim ve Sahabelerle görüşen bir Ravidir.
أَبِي هُرَيْرَةَ : Ebu Hureyre : Sahabenin Hadis Alimlerinden ve Fetva Ehlindendir

Bu şekliyle 5 ravi senediyle naklediliyor.Ravilerin tümü Sahihin Ravileridir.Tümü güvenilirdir.

Hadisin Metni

''Zina eden kişi mü’min olduğu halde zina etmez. Hırsızlık eden de mü’min olarak hırsızlık edemez ama tevbe ettiği takdirde tevbesinin kabulü umulur''


Manası : İmanı kamil olan kimse Zina ve Hırsızlık fiilini yapmaz.

مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَالْقَاتِلَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ غَيْرِ [ ص: 314 ] الشِّرْكِ لَا يَكْفُرُونَ بِذَلِكَ

Ehli Hakkın İcmasına göre , Bir kimse Şirk dışında Zina ve Hırsızlık yapmışsa Kafir olmaz.
 

ogrencitalebe

New member
Üye
Ebu Hanife zamanında rivayetlerin sahihliği,zayıflığı,uydurmalığı bugünki gibi tam oturmamıştı.Yani Hadis ilmi oturmamıştı.Ebu Hanife o yüzden bazı hadislere bu şekilde yaklaşmıştır deniyor.Ayrıca Ebu Hanife fikirleri değişen,yani doğruyu gördüğü zaman ona tabi olan bir alim.Benim mezhebim sahih hadistir lafı meşhurdur.Allah subhanehu ve teala ondan ve ehli sünnet imamlarından razı olsun.
 

Tevhid38

New member
Üye
Böyle demesinin sebebi Allahu alem iman artmaz ve eksilmez demesindendir bu hadise göre iman artar ve eksilir ama Ebu Hanife ye göre eksilmez ve artmaz dileyen Ebu Hanife nin iman tarifine bakabilir ehli sunette muhalif meşhur görüşudur bu görüş
 

Abdulgaffur

New member
İslam-TR Üyesi
Üye
Böyle demesinin sebebi Allahu alem iman artmaz ve eksilmez demesindendir bu hadise göre iman artar ve eksilir ama Ebu Hanife ye göre eksilmez ve artmaz dileyen Ebu Hanife nin iman tarifine bakabilir ehli sunette muhalif meşhur görüşudur bu görüş
Ama o (rahimehullah) kastetmiyor mu şunu iman ya vardır ya yoktur ?
 

Şeriatu'l İslam

Well-known member
Üye
Böyle demesinin sebebi Allahu alem iman artmaz ve eksilmez demesindendir bu hadise göre iman artar ve eksilir ama Ebu Hanife ye göre eksilmez ve artmaz dileyen Ebu Hanife nin iman tarifine bakabilir ehli sunette muhalif meşhur görüşudur bu görüş
Kardeşim İmam Ebu Hanife tebeüttabiîndir. Bazı bölgelere ulaşan hadisler başka bölgelere ulaşamayabiliyor. Ebu Hanifenin yaşadığı yerde Abdullah ibni Mesud ve Hz. Ali ve başka sahabe etkiliydi. Medine'de de diğer üç büyük halife ve başkaları etkiliydi. Bazı imamlara ulaşan hadisler diğerlerine ulaşmamıştır. Bu yüzden imam Şafiî görüş belirttiği bir meselede o konu hakkında görmediği sahih hadis olursa benim mezhebin odur demiştir
 

Tevhid38

New member
Üye
Kardeşim Ebu Hanife nin hadis usulü ile diğer imamların hadis usulü farklı dediğin gibi yaşadığı bölgeden alakalı. Dileyen ehli sünnet âlimlerinin Ebu Hanife hakkında ki giruskerine bakabilir
 

Şeriatu'l İslam

Well-known member
Üye
Kardeşim İmam Ebu Hanife tebeüttabiîndir. Bazı bölgelere ulaşan hadisler başka bölgelere ulaşamayabiliyor. Ebu Hanifenin yaşadığı yerde Abdullah ibni Mesud ve Hz. Ali ve başka sahabe etkiliydi. Medine'de de diğer üç büyük halife ve başkaları etkiliydi. Bazı imamlara ulaşan hadisler diğerlerine ulaşmamıştır. Bu yüzden imam Şafiî görüş belirttiği bir meselede o konu hakkında görmediği sahih hadis olursa benim mezhebin odur demiştir
Daha doğrusu görüş bildirdikten sonra o konuda sahih bir hadis ortaya çıkmışsa o hadis benim mezhebimdir demiştir
 

Tevhid38

New member
Üye
Kardeşim İmam Ebu Hanife tebeüttabiîndir. Bazı bölgelere ulaşan hadisler başka bölgelere ulaşamayabiliyor. Ebu Hanifenin yaşadığı yerde Abdullah ibni Mesud ve Hz. Ali ve başka sahabe etkiliydi. Medine'de de diğer üç büyük halife ve başkaları etkiliydi. Bazı imamlara ulaşan hadisler diğerlerine ulaşmamıştır. Bu yüzden imam Şafiî görüş belirttiği bir meselede o konu hakkında görmediği sahih hadis olursa benim mezhebin odur demiştir
Süfyan es-sevri Rh. Diyor ki Ebu Hanife yi 2 kere Tevbeye davet ettik imanın tarifinde ama görüşünde israr etti daha burcik alimin onu yeren sözleri var sizde ulaşabilirsiniz bunlara
 

Şeriatu'l İslam

Well-known member
Üye
Süfyan es-sevri Rh. Diyor ki Ebu Hanife yi 2 kere Tevbeye davet ettik imanın tarifinde ama görüşünde israr etti daha burcik alimin onu yeren sözleri var sizde ulaşabilirsiniz bunlara
İbni Teymiye de üç defa Hz Ömer'in fetvalarının aksini söylemiştir. Hz Ömer Allah Rasûl'ü döneminde olmayan uygulamaları başlatmıştır. Bu onların batıl olduğunu göstermez. Zaten Ebu hanifeye bu senin söylediklerin kesin doğru mudur dediklerinde, bilmiyorum belki de kesin batıldır demiştir. Sahabe tüm hadislere ulaşmamıştır. Ebu Hanifenin ulastigi hadislerde kısıtlıdır. Kendisine hadis ulaşmış olsaydı aksini söylemezdi
 

ebu el-fadl

Well-known member
Üye
Talebe: "Mü'min zina edince, başından gömleğinin çıkarıldığı gibi, îmanı da çıkarılır, sonra tevbe edince îman kendisine iade edilir"(Bkz, Ebû Davud, es-Sûnne 15; et-Tirmizi, el-îman 11.) hadisini rivayet eden kimseler için ne dersiniz?'' diye soruyor.

Ebu Hanife rh'da şöyle cevap veriyor : ''Onların rivayet ettikleri bu haber Kur'ân'a terstir.'' diyerek bu rivayeti reddediyor.

(Kaynak : Ebu Hanifenin eseri El-Alim ve'l Muteallim)

Yukardaki hadisi Buhari,Müslim,Tirmizi ve Ebu Davud sahih isnadlarla nakletmiştir.Hadis Alimlerinin Çoğunluğu bu rivayeti kabul etmiştir.


Ebu Hanife dışındaki Üç Mezhep İmamı da bu rivayeti kabul eder.

Ebu Hanife bu görüşünde tek kaldığı için bu görüşü Cumhur(Çoğunluk) tarafından kabul edilmemiştir..

Hadis , Cumhura (Alimlerin Çoğunluğu)'na göre şöyle tevil edilmiştir : Bu kimsenin imanı gerçek manada gitmiş sayılmaz.Kemalî manada gitmiş sayılır.Yani imanının kamil kısmı ve nuru gider.Kamil manada imanlı sayılmaz.Doğru olan görüş de budur.Dolayısıyla bu hadis Kurana da ters değildir.Bu görüş Hadis Alimlerinin tümünün ve Fukahanın çoğunluğunun görüşüdür.


Hadisin Ravilerine tek tek bakalım

أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ : Ahmed b. Meni' : Hadis Hafızları bu Ravi'nin güvenilir olduğunu söylemiştir.
عبيدة بن حميد :Ubeyde b. Humeyd : Bu ravide Hadisçiler indinde güvenilirdir.
الْأَعْمَشُ : A'meş : Tabiin devrinde yaşayan Güvenilir bir ravi ve Alim bir Muhaddistir.
أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ : Ebu Salih Es-Semman : Tabiindendir.Güvenilir bir Alim ve Sahabelerle görüşen bir Ravidir.
أَبِي هُرَيْرَةَ : Ebu Hureyre : Sahabenin Hadis Alimlerinden ve Fetva Ehlindendir

Bu şekliyle 5 ravi senediyle naklediliyor.Ravilerin tümü Sahihin Ravileridir.Tümü güvenilirdir.

Hadisin Metni

''Zina eden kişi mü’min olduğu halde zina etmez. Hırsızlık eden de mü’min olarak hırsızlık edemez ama tevbe ettiği takdirde tevbesinin kabulü umulur''


Manası : İmanı kamil olan kimse Zina ve Hırsızlık fiilini yapmaz.

مَعَ إِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَقِّ عَلَى أَنَّ الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ وَالْقَاتِلَ وَغَيْرَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ غَيْرِ [ ص: 314 ] الشِّرْكِ لَا يَكْفُرُونَ بِذَلِكَ

Ehli Hakkın İcmasına göre , Bir kimse Şirk dışında Zina ve Hırsızlık yapmışsa Kafir olmaz.

ebu hanife r.a vefat tarihi : MS. 767
imam buhari oğum tarihi :MS. 810
imam müslüm dopum tarihi :MS. 821
ebu davut doğum tarihi :MS. 817
imam tirmizi doğum tarihi :MS. 892
imam nesai doğum tarihi :MS 829
 

Ebu Muhammed Taha

New member
İslam-TR Üyesi
Üye
Esselamu Aleykum,
Bu nasıl bir Ebu Hanife düşmanlığıdır anlam veremedim.
Pangea kardeş burada paylaştığın şey apaçık bir fitneye yol açıyor.
Şimdi gelelim cevaplarına,
Şimdi bakıyoruz ki İmam Buhari,Abdullah bin Mubarek ,İmam Malik ,Sufyan es Sevri gibi imamlar Ebu Hanifeyi kınamışlar.
İmam Veki(İmam şafi'nin hocası sahabeden ilim almış.) diyor ki : kim Ebu Hanife' ye laf ederse o ilimden yoksul bir cahildir.İlim okuyan herkes Ebu Hanifenin medresesinden geçmiştir gibi sözleri meşhurdur.
Sufyan es Sevri burada da Ebu Hanifeyi övüyor : Süfyân-ı Sevrî: "Ebu Hanife'nin önünde, şahin önündeki serçeler gibiyiz. O gerçekten alimlerin efendisidir."
İmam Malik övüyor :İmam Malik: "Öyle bir adam gördüm ki, şu direği altın yapacağını söylese, buna delil getirebilir."
sadece bu değil öven sözleri de meşhurdur.
Aynı şekilde İmam Şafi de övmüştür.
Ahmed bin Hanbel ve hanbeli mezhebindeki bir çok alim de Ebu Hanifeyi övmüştür.
Abdullah b. Mübarek: "Kûfe'ye girdim ve alimlerine 'Şu beldenizde insanların en alimi kimdir?' diye sordum. Hepsi birden: İmam Ebu Hanife dediler."

Burada bir şey ortaya çıkar Ebu Hanifenin hayatının bir tek düşünce ile geçmediğini bize anlatır
Burada eleştirilen bütün sözler Ebu Hanifenin eski hayatı (son beş senem olmasa helak olmuştum demeden önceki hayatıdır.)
Övgüler ise Ebu Hanifenin tövbe ettikten sonra ki hayatıdır, yoksa bir alim Ebu Hanifenin hem kafir olduğunu söyleyip hem de alim olduğunu söyleyemez değil mi ?

Ebu Hanifenin kufe ehli olması onu sapık yapmaz.
Kufenin imamı Abdullah İbni Mesud'tur.(Medrese arkadaşıdır Ebu Hanifeyle)
Hata yapabilir hata yaptıysa bunu söyleriz sahabe bile hata yaptı Ebu Hanife neden yapmasın ?
ama kafirlikte mürcielikle itham etmek yanlıştır. Onlar Ebu Hanifenin eski hayatı için geçerli sözlerdir. bütün yapılan bu ithamları da reddediyoruz.

Dini yaygın olan insanlara karşı herkes edebini bilmek zorundadır.
Bir örnek vereyim,
İbni Hacer El Heytemi diyor ki: Peygamberin kabrine gidip ey Allah'ın rasulu bana şefaat et demeyi caiz saymış ve güzel bir amel olarak görmüştür.
Alimlerin çoğu buna şirk demesine rağmen
Muhammed bin Abdulvehhab'ın torunu olan Hasan Ali şeyh diyor ki :İnsanlar arasında dini ve salahiyeti meşhur olmuş insanları dilimizle tan etmeyiz.Allah kendilerine rahmet etsin. Onlar müslümanların alimlerinin cümlesindendir.(Durerus Seniyye)

Amel imandan değildir sözüne gelince ise Ebu Hanife bu sözünden tövbe etmiştir.
İbni Abdilber ve Ebil İzz'in dediklerine bakılırsa Ebu Hanife bu görüşünden vazgeçmiştir.
(Et temhid ibni abdilber c:9 sh:247)
(Tahavi Akidesi sh:395)
(Amel İmandandır.)

Ebu hanifenin kuran mahluktur dediğine dair ise sahih bir rivayet yoktur.

Esselamu Aleykum. 

Pangea

New member
Üye
aleykumselam ve rahmetullah yukarida kaynak nedir denilmis ben de forumda önceden okuduğum bir tartışmanın konuyla alakalı olabileceğini düşündüm. tövbe konusunu bilmiyordum fitne oluşturma niyetinde de değildim elbetteki. bu vesileyle tövbe ettiğini aktarmış oldun kardeşim elhamdulillah.
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer konular

Üst