El-keşşaf

Muddessir

İyi Bilinen Üye
Moderatör
Üye
Hicrî 538’de vefat eden Zemahşerî, kendi alanında önemli isimlerden biridir. Rivayet edildiğine göre küçükken bir kuşun ayağını kırdığı için annesinin bedduasina muptela olmuş ve kendisi de çok sonraları sakat kalmıştır. Sakat ayağına rağmen " Yok mudur ilim isteyen ilim vereyim." diyerek kapı kapı dolaştığı rivayet edilir.

Tefsir alanında Zemahşerî ismini büyük olarak kabul etmek ve örnek vermek hakkaniyet gereğidir. Ancak her insan için geçerli olan ‘hatadan masum olmamak’ Zemahşerî için de geçerlidir. i’tizal meyli yani mutezile akımı onda ağır basmaktadır. Ayetler arasında serpiştirdiği i’tizal anlayışını ancak o alanda uzman olanlar ilk okuyuşta anlayabilir. Güçlü dili sayesinde fikirlerini iyi serpiştirmiştir.

Kur’an kıraatleri arasındaki tercih cesareti de dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Peygamber aleyhisselam hakkında da bir tefsir kitabında bulunmaması gerekecek düzeyde ‘ölçüyü aşmış’ sözleri vardır. Bu sebeple de ciddi tenkitler görmüştür.

Zehebî, onu anlatırken ilmindeki derinlikten söz etmekle beraber bu yönlerine de dikkat çekmektedir.

Bir başka mesele de mevzu hadis konusundaki gevşekliğidir.Bir tefsir kitabı olarak araştırmacılar düzeyinde ikinci derecede önemli bir kaynak şeklinde kullanılabilir. Bir davetci için ise gereksiz ve zararlı denebilir.
 
Üst Alt