El-müheymin

Huzeyfe

Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter.
Üye
index (8).jpg

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Müheymin isminin lügat anlamı
Müheymin ismi “h-y-m” kökünden gelir. şahit olan anlamındadır. Gözetleyen, koruyan, denetleyen, uyaran, kontrol eden anlamlarında kullanılır.

Müheymin isminin ıstılah anlamı
1-Müheymin; dünyada kendisine kulluk yapanlara eksiksiz karşılık verendir. Müslümanca yaşayıp ölenlere tam bir mükâfat verendir. Onların mükâfatlarını eksiltmeyendir. Onları yaptıklarının en güzeliyle değerlendirendir.

“Kim zerre miktarı hayır işlerse onu mutlaka görecektir.” (Zilzal 7)

“..Onlar kıl payı kadar bile haksızlık görmeyeceklerdir.” (Nisa 49)

“..Onlar cennete girerler ve zerre kadar zulme uğratılmazlar.” (Nisa 124)

“..Onlar için kesintisiz ve devamlı bir ecir vardır.” (Tin 6)


2-Müheymin; İbn-i Abbas‟a göre, insanların yaptıklarını murakabe eden, kontrol eden demektir. Allah şahittir, Rakîbtır, kullarının yaptıklarını kontrol eder, kulun kendisini ve amellerini muhafaza eder.

3-Müheymin; Hasan Basri‟ye göre, peygamberi kavlen ve fiilen tasdik etmek demektir.

4-Müheymin; İbni Faris‟e göre, şahit anlamındadır. Allah, kullarının amellerini müşahede eder. Onları devamlı görür, kontrol eder. Denetler ve zaman zaman uyarır.

5-Müheymin; emin, kendisine emanet olunan anlamında kullanılır. Allah kendisine güvenilen, emin olarak kabul edilendir.

6-Müheymin; Kurtubi‟ye göre, her şeyden yüksek ve yüce olan demektir.
 
Üst