El-mü'min

Huzeyfe

Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter.
Üye
index (7).jpg

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Mü‟min isminin lügat anlamları

Mü‟min ismi “emn” mastarından türemiştir. Bu isim lügatte; inanmak, güvenmek, tasdik etmek, doğrulamak, korku ve endişeden emin olmak, bir şeyin doğruluğunu söyleyip kabullenmek gibi anlamlarda kullanılır.

Zeccaci, Mü‟min isminin Arap dilinde üç anlama geldiğini söyler:

1-Eman ve güvence veren.
2-Kulunun imanını tasdik eden.
3-Kuluna vadettiğini tasdik eden ve yerine getiren.

Mü‟min isminin ıstılah anlamları:

1-Kendisine inananların imanlarını tasdik eden, doğrulayan.
2-Kendi uluhiyetini bizzat tasdik eden.
3-Peygamberlerini mucizelerle ve vahiyle destekleyen.
4-Dostlarını zulümden ve azaptan emin kılan.
5-Kullarına vadettiklerini veren.
6-Kendisine sığınanlara eman verip koruyan ve rahatlatan.
7-Kullarının ümitlerini boşa çıkarmayan.
8-Kıyamet gününde mü‟minlerin diğer insanlar hakkındaki şahitliğini tasdik eden.

Allah şu özelliklere sahip olanları hem dünya korkularından hem de ahiretteki en büyük korkudan emin kılar:

1-Allah‟tan gelen hidayete, Kur‟an‟a ve Peygambere uyanlara korku ve hüzünlenme yoktur.

“Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tâbi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur ve onlar üzüntü çekmezler.” (Bakara 38)

2-Allah‟a ve ahiret gününe iman edenlere korku ve hüzünlenme yoktur.

“Şüphesiz iman edenler, yani Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.” (Bakara 62)

“İman edenler ile Yahudiler, Sâbiîler ve Hıristiyanlardan Allah'a ve ahiret gününe (gerçekten) inanıp iyi amel işleyenler üzerine asla korku yoktur; onlar üzülecek de değillerdir.” (Maide 69)

3-Bütün hayatı ve benliğiyle Allah‟a teslim olanlara korku ve hüzünlenme yoktur.

“Bilâkis, kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse (Allah'a hakkıyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler.” (Bakara 112)

4-Allah‟ın verdiği imkân ve kabiliyetleri yine O‟nun yolunda harcayıp başa kakmayanlara korku ve hüzünlenme yoktur.

“Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir.(Bakara 262)

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra sarf edenler var ya, onları mükâfatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de çekmezler.” (Bakara 274)


5-İmanlarını namaz ve zekat ile pratiğe aktaranlara korku ve hüzünlenme yoktur.

“İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.” (Bakara 277)

6-Allah‟ın dinini yüceltmek için şehit olanlara korku ve hüzünlenme yoktur.

“Allah'ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.” (Ali imran 170)

7-İman edip durumunu düzelterek Allah ile barışık yaşayanlara korku ve hüzünlenme yoktur.

“Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler.”(En‟am 48)

8-Allah‟ın elçisine inanıp onunla barışık bir hayat sürenlere korku ve hüzünlenme yoktur.

“Ey Ademoğulları! Size kendi içinizden âyetlerimi anlatacak peygamberler gelir de kim (onlara karşı gelmekten) sakınır ve kendini ıslah ederse onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (A‟raf 35)

9-İman edip takvalı yaşayan, Allah‟a her konuda teslim olan dostlarına da korku ve hüzünlenme yoktur.

“Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. Onlar, iman edip de takvâya ermiş olanlardır.” (Yunus 62)

“Ey kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de. Onlar âyetlerimize inanan ve Müslüman olan (kullarım) idiler.” (Zuhruf 68)


10-Allah‟ı yegane Rabb kabul edip Kur‟an istikametinde yaşayanlara da korku ve hüzünlenme yoktur.

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Ahkaf 13)

“şüphesiz “Rabbimiz Allah'tır” deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: “Korkmayın, üzülmeyin, size vâdolunan cennetle sevinin!” derler.”(Fussilet 30)


11-Cennet sevdalılarına da korku ve hüzünlenme yoktur.

“Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş olanlara gelince işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar.” “Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedî kalırlar.” “En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar: İşte bu size vadedilmiş olan (mutlu) gününüzdür.” (Enbiya 103)

12-Allah yolunda mücadele ederken gevşeklik göstermeyenlere de korku ve hüzünlenme yoktur.

“Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz.” (Ali imran 139)
 
Üst