Esma-ul Husna Konu Rehberi

HCT

New member
Üye
Esma-ul Husna

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّ حْمٰنِ الرَّ حٖيمَاَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجٖيمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينْ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰي مُحَمَّدٍ وَ عَلٰي أٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلَّمْ

İzzet Âlemlerin Rabb’i, şanı yüce Allah Subhane ve Teâlâ’dandır.


Burada inşaallah Allah’ın sıfat ve isimlerini zikretmeye çalışacağız. Tevfik Allah’tandır. Başarı O’ndandır (c.c.). Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın bizi muvaffak kılmasını O’ndan temenni ederiz. Bu meseleye başlarken hayırlara vesile olmasını başta nefsim, sonra tüm müslümanlar için dilerim.


Allah kimi dilerse aziz, kimi dilerse zelil kılar.


Mükâfat ve ceza, O’na (c.c.) aittir. Kullarından dilediğine, dünya ve ahirette, dilediği şekilde muamele etmesi O’nun (c.c.) hakkıdır. O (c.c.), dilediğini yapar. Ben, Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın kuluyum, babamda kuludur. Bütün mahlûkat O’nun kuludur. O’ndan (c.c.) başka ilah yoktur.


Yapacağımız bu çalışmada, bir dipnot meselesine önem vermek istiyoruz; ilk önce sıfatlar ve isimler konusunda bir ön mukaddime yapmanın hayırlı olacağı zannındayız.


(LİNKLER YAVAŞ YAVAŞ EKLENECEKTİR. EKLENEN LİNKLER SİYAH, HENÜZ EKLENMEYEN GRİ RENKTEDİR)


Mukaddime

Selefin, Sıfat ve İsimlere Bakışı

İsim ve Sıfatlar, Muhkem Ayetlerde Belirtilmiştir

Hak Yoldan Çıkanların İsim ve Sıfatlarda İzledikleri Yol

Kendisini İsimlendirdiği İsimler, O’na Hastır

Allah Teâlâ’nın Kullarını da Kendi İsmiyle İsimlendirmesine Örnekler

Esma’ul Hüsna’da Yer Alan İsim ve Sıfatların Belirlenmesi Konusu

İsim ve Sıfatlar

Allah (c.c.)

El Kerim’u El Ekrem’u

El Evvelu –Vel Ahiru –Vez Zahiru Vel Batinu

El Bari’u

El Kabid’u - El Basit’u

El Ba’is’u

El-Baki

El-Bedi’u

El Berr’u

El Basir’u

Et Tevvab’u

El Cami’un

El Cebbar’u

El Cemil’u

El Hafız’un

El Hasib’u

El Hafi’yu

El Hafiz’un

El Hakk’u

El Hakem’u

El Hakim’u

El Halim’u

El Hamid’u

El Hayy’u - El Kayyum’u

El Hayyi’yu - Es Sittir’u

El Hafıd’u - Er Rafi’u

El Halik’u - El Hallak’u

El Habir’u – Alim’u

El Celil’u

Zu’t-Tavli

Zu’n-Tikam – El Muntakim

Er Razik’u – Er-Rezzak’u

Er Raşid’u - Er-Reşid’u - El Mürşid’u

Er Rabb’u

Er Rahman’u - Er Rahim’u

Er Rafi’un

Er Refik’u

Er Rakıb’u

Er-Rauf’u

Es Subbuh

Seri’ul Hisab – Seri’ul İkab

Es Selam’u

Semi’u

Es Seyyid’u

Eş Şafi’u

Eş Şedidul Betşi - El Elimul Ahzi

Şedidu’l İkab’i

Eş Şekur’u - Eş Şakir’u, Şekur - Şakir

Eş Şehid’u

Es Sadık’u

Es Sabur’u

Es Samed’u

Ed Darr’u - En Nafi’u

El Adl’u

El Aziz’u

El Azim’u

El Afuv’un

El Allam’u - El Âlim’u, Allam - Âlim

El Aliyyu - El A’la - El Mutealu

El Gafir’u - El Gaffar’u - El Gafur’u, Gafir – Gafur - Gaffar

El Ganiyyu - El Mugniyyu, Gani - Mugni

El Fatır’u

Faliku’l İsbah - Faliku’l Habbi Ven’n Neva

El Fettah’u

El Kadir’u - El Muktedir’u

El Kahir’u - El Kahhar’u

El Kuddus’u, Kuddus

El Karib’u - El Mucib’u, Karib - Mucib

El Kavi’u - El Metin’u, Kavi - Metin

El Kebir’u - El Mütekebbir’u

El Kaşif’u - El Kâfi - El Kefil’u

El Latif’u

El Mubdiyy’un - El Muid’u - El Muhsi - El Muhit’u

Mubdi – Muid – Muhsi - Muhit

El Mecid’u

El Muhsin’u

El Musavvir’u

El Muhyi - El Mumit, Muhyi - Mumit

El Melik’u, Melik

El Muiz’u - El Muzil’lu

El Mu’ti - El Mani’u

El Mukaddim’u - El Muahhir’u, Mukaddim - Muahhir

El Müdebbir’u - El Mukiyt’u

El Mennan’u

El Mu’min’u - El Muhaymin’u, Mu’min - Muhaymin

El Mevla - El Veliyyu, Mevla -Veli

En Nasir’u, Nasir

Ehad, Vahid

Hâdi, El Mudillu

El Varis’u, Varis

El Vaki

El Vedud

El Vekil’u, Vekil

El Vahhab
 
Son düzenleme:

Benzer konular

Üst