Çözüldü Esmai Idrisiye 40 Erbain 40 Isim Denilen Duanın Islamda Yeri Var Mı?

Enise

New member
Üye
Esmai İdrisiye 40 Erbain 40 İsim
KIRK ESMA 40 ERBAİN DUASI :
Allahümme inni es'elüke bi hakkı hazihil esma-i şeriyfeti ve
şereha ve kerematihi en tusalliye ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammedin ve es'eluke imanen ve emanen min ukabiddünya vel ahireti veen tahbise anni ebsarezzalemeti vel müridine bissue veen-tasrife kulubehüm an şerri ma yudmirunehü ila hayri ma la yemlikühü gayrüke allahümme hezedduai minni ve minkel icabetü ve hazel cehdü minni ve aleykel tüklanü vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azimi ve sallallahü ala hayri halkıhi mühammedin ve alihi't tayyibinet tahirine ecmain birahmetike ya erhamer rahimi ya hayyum ya kayyum ya rab.

Bu Dua ve Esmalar: İdris Peygamber A.S Tarafından hazırlanılmıştır. Ve bu sebeble esmai idrisiyye diye adlandırılmıştır.

Hz. İdris peygamber ibrani veya suryani lisani üzere okumuş olduğu bu 40 isim 40 duadır. Bu dualarla Allah'ı teala'ya dua etmiş ve kabul olunmuştur. Ebul Mekarim Fahreddin hazretleri bu duaları farsçaya çevirmistir. Hazreti İdris Aleyhisselam doğumu Mısır- Kahire'de Menef dedikleri yerde olmuştur.Annesi Büzüre Babası Büzr ismiyle anılmaktadır. Babası hz. Adem (a.s)ın beşinci karından gelen evlatlarındandır.
1. Hazreti Ademin oğlu Şit (A.S.) dır
2. Şit (A.S.) Oğlu Kaynan' dır.
3.Kaynan'ın oğlu Mehlail'dir.
4. Mehlail'in oğlu Büzr'dür.
5. Büzr'ün oğlu Uhnun'dur. ki İdris (A.S.) dır.
 

Enise

New member
Üye
Bu dua Suhreverdiyye tarikatının kurucusu Ebû Hafs Şihâbuddîn Ömer b. Muhammed b. Abdillâh b. Ammûye el-Kuraşî el-Bekrî es-Suhreverdî (ö. 632/1234) isimli sufinin kendinden menkul duasıdır. İslam ummetinin sahih dualarından ve hadislerinden değildir.
Allah razı olsun hocam,
Bir televizyon kanalında gördüm
bu dua para karşılığında satılıyor ve insanlar musibetlerden korunmak
için duayı kendilerine takıyorlar yada evlerinin bir yerine asıyorlar bu şirke girermi?
 
Üst Alt