Esma'ul Husna

Huzeyfe

Kim Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeter.
Üye
index.jpg

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم

Allah’a hamd eder, O’ndan yardım ister, bağışlanma diler ve O’na tevbe ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak olan yoktur. Kimi de saptırırsa, onu doğru yola iletecek olan yoktur. Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v) O’nun kulu ve rasulüdür.

Allah’ım! Senin kolay kıldığından başka kolay yoktur. Ve sen dilersen her türlü zorluğu kolaylaştırırsın.

Şüphesiz ki, bilgilerin en güzeli ve en faziletlisi, Allah’ı tanımaktır. Allah’ı hakkıyla tanıyanlar, O’na hakkıyla ibadet etmişlerdir. O’nu hakkıyla tanımayanlar ise, dalalet içinde kalmışlardır. Günümüz insanının en büyük sorunu da, Allah’a imandan çok Allah’ı hakkıyla tanıyamamaktır.

Biz Allah’ı hakkıyla tanımanın yolunun, Kur’an’ı ve hadisleri tanımakla gerçekleşeceğini düşünmekteyiz. Kur’an’ı hakkıyla anlayan insanlar Allah’ı tam ve eksiksiz tanırlar. Allah’ı en iyi tanıyan insan, şüphesiz ki O’nun rasulü Muhammed (a.s) idi. Rasulullah (s.a.v)’ın hadislerini anlamak da Allah’ı tanımaya yardımcı olacaktır.

Kur’an’da ve hadislerde geçen Allah’ın güzel isimleri, bize Rabbimizi tanıtmaktadır. İslam alimleri Esma'ul Husna üzerinde çeşitli çalışmalar yapmışlardır. Bu alimlerin her biri (Şüphesiz ki Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ihsa ederse (anlar, kavrar ve ezberlerse) cennete girer.) hadisini şiar edinmişlerdir.

Ben de bu hadisin müjdesine nail olabilmek için Esma'ul Husna ile ilgili çeşitli çalışmaları -daha çok kişiye ulaşsın diye- size sunmak istedim. Umarım faydalı olur. Çalışmak ve gayret bizden, tevfik ve yardım Allah’tandır.

Ku'an'ın tertip sırasına göre Esma'ul Husnâ tasnifi:

1/ Fatiha: Allah, Rahmân, Rahîm, Mâlik.
2/ Bakara: Muhît, Kadîr, Alîm, Tevvâb, Hakîm, Basîr, Vâsi', Bedi', Semi', Kâfi, Rauf, Şâkir, İlâh, Vâhid, Gafur, Halım, Kâbid, Bâsıt, La ilahe illâ hû, Hayy, Kayyûm, Aliyy, Azîm, Veliyy, Ganî, Hamîd,.
3/ Âli imrân: Kâim, Vehhâb, Seri', Habîr.
4/ Nisa: Rakîb, Hasîb, Şehîd, Afuvv, Mukît, Vekîl.
6/ En'âm: Bâtın, Zâhir, Kadîr, Latîf, Habîr.
7/Â'râf: Muhyî, Mumît.
8/ Enfal: Ni'me'l-Mevlâ, Ni'me'n-Nasîr.
11/ Hûd: Hafiz, Karîb, Mücîb, Kaviyy, Mecîd, Vedûd, Fa'âl.
13/ Ra‟d: Kebîr, Müte'âl.
14/ ibrâhîm: Mennân.
15/ Hicr: Hallâk.
16/ Nahl: Bâis.
19/ Meryem: Sâdık, Vâris.
23/ Mü'minûn: Kerîm.
24/ Nur: Hakk, Mübîn, Nur.
25/ Furkân: Hâdî.
34/ Sebe': Fettâh.
40/ Mü'min: Gâfir, Kabil, Şedîd, Zü't-Tavl.
51/ Zâriyât: Razzâk, Zü'1-Kuvve, Metîn.
52/ Tûr: Bârr.
54/ Kamer: Muktedir.
55/ Rahmân: Bakî, Zü'l-Celâl, Zü'l-Ikrâm.
57/ Hadîd: Evvel, Âhir, Bâtın, Zahir.
59/Haşr: Kuddûs, Selâm, Mü'min, Müheymin, Azîz, Cebbar, Mütekebbir, Halik, Bari', Musavvir.
85/ Burûc: Mübdi', Müîd.
112/ İhlâs: Ehad, Samed.

Allah'ın isimlerini Esma'ul Husna'yı bilmemiz bize neyi kazandırır:
1-Esmâ-ul Husnâ Allah hakkında yücelik ve aşkınlık ifade eder ve kullarda saygı hissi uyandırır.
2-Zikir ve duada kullanılmaları halinde kabule vesile olur ve sevap kazandırır.
3-Kalplere huzur ve sükûn verir, lütuf ve rahmet ümidi telkin eder.
4-Bu isimleri bilip gerekleri ile amel etmek insana izzet kazandırır.
5-Bu isimler Allah hakkında yeterli ve doğru bilgi edinmemize imkan hazırlar.

 

Benzer konular

Üst