Çözüldü “essalatu Vessalamu Aleyke Ya Rasulullah” Demek Sakıncalı Mı?

Muvahhid Faruk

* لا أمثل إلا نفسي *
Üye
  • Selamun Aleykum“Essalatu Vessalamu Aleyke Ya Rasulullah” demek sakıncalımı? Bazıları diyor ki böyle bir şey caiz değildir. Çünkü “Ya” kelimesi hazir olan birisi için kullanılır. Nebi (aleyhisselam) ise hazir değildir.Bu nakadar doğrudur?
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
  • Selamun Aleykum
    “Essalatu Vessalamu Aleyke Ya Rasulullah” demek sakıncalımı? Bazıları diyor ki böyle bir şey caiz değildir. Çünkü “Ya” kelimesi hazir olan birisi için kullanılır. Nebi (aleyhisselam) ise hazir değildir.
    Bu nakadar doğrudur?
Âleykum selam we rahmetullah;

Böyle bir hitab / selam sadece Rasulullaha mahsus olarak câizdir. Çünkü Rasulullah (s.a.v.) kabrinde kendine has bir hayat ile (selam için) diridir ve selamı alır.


Evs b. Evs (r.anh)’ten rivâyete göre, Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki :
“Günlerinizin en değerlisi Cumua günüdür. Adem (a.s), o günde yaratıldı, o gün vefat etti, ilk sur’a o gün üfürülecek, ikinci sur’a yine o gün üflenecektir. Bana çok salevat getirin. Çünkü sizin salât ve selâmlarınız bana sunulur.”
“Ey Allah’ın Elçisi, Sen ölüp de senden bir iz kalmadıktan sonra salât ve selâmlarımız sana nasıl sunulur?”
Peygamberimiz buyurdu ki: “Allah, peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi toprağa yasaklamıştır.”
(Ebû Davud, Salât: 201-207 ; Nesai, Cumua, 5 (1357); İbn Mâce, Cenaiz: 65; Ahmed b. Hanbel, IV, 8)

Peygamber (s.a.v.) Cumua gününün faziletini belirttikten sonra, bu faziletten istifâde etmeleri için ümmetine bu günde kendisine bol bol salavât getirmelerini tavsiye etmiş ve bu salavâtın zat-ı saadetlerine arz olunacağını bildirmiştir. Bunun üzerine sahâbiler bu haberi ilk anda garibsemişler ve "çürüyüb yok olduktan sonra salavâtların Resûlullah'a nasıl arz edileceğini" sormuşlardır.

Peygamber (s.a.v.) ashabın hayret ederek sordukları bu soruya, yeryüzünün nebilerin cesetlerini çürütemeyeceğini, söyleyerek karşılık vermiştir.
Bu, peygamberlerin kabirlerinde diri olduklarından kinayedir. Elbette bu tamamen Cenab-ı Hakk'ın ilmi/kudreti dahilinde harikulade bir haldir. Bunu Peygamber böyle haber vermiştir. Mu'min böyle inanır. Gerçi zannî delille sabit olduğu için inkârı küfrü gerektirmez ama, hiçbir şey kazandırmayacağı gibi çok şeyler kaybettirir. (el-Menhel, IV, 186 – 187; Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınları, 4/126-127)


“Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salât ve selâm edin. Çünkü nerede olsanız salât ve selâmınız bana ulaşır.”

(Ebû Davud, Menâsik: 97)

Ebu Hurayra’dan (r.anh) gelen rivayete göre, Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Herhangi bir kimse bana selam verdiğinde, Allah ruhumu bana iade eder, ben de onun selamını alırım/selamına selam ile mukabele ederim”

(Ebu Davud, Menasik, 100)

İbnu Mes'ud (r.anh)'den, Rasulullah (s.a.v.) buyurdular ki:
"Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ummetimin selâmını bana tebliğ (ulaştırırlar) ederler."

(Nesâî, Sehv 46, (3, 43); Mustedrak, 2: 456, no. 3576)

İlgili Konular:

Peygamberler Kabirlerinde Diri midirler? Mahiyeti Nedir?

https://www.islam-tr.org/konu/peygamberler-kabirlerinde-diri-midirler-mahiyeti-nedir.26586/

"ŞEFAAT YA RASULULLAH" SÖZÜNDEKİ SAKINCA : EZAN DUASINDAKİ DOĞRU VE YANLIŞLAR

https://www.islam-tr.org/konu/sefaat-ya-rasulullah-sozundeki-sakinca-ezan-duasindaki-dogru-ve-yanlislar-soruya-cevap.7975/
 
Üst Alt