Ey Sakalla Alay Eden Ve Gülen Adam! - Sakal Ile Alay Edenin Hükmü -

Talha bin Asım et-Turkî

Sen neden korkuyorsun ölmek varken kaderde?!.
Üye
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


''Sakala çirkin diyenin, imanını berbere götürmekte fayda var.'' @ Nureddin YILDIZ
7- Sakal ile alay etmek: Bu mesele art niyetli şakacıların alay konusu yaptıkları meselelerin hemen hemen çoğunluğunu teşkil eder. İslamî açıdan bilinçlenen pek çok genç ile -sakallı oldukları için- alay edilmiştir. Şu rahatsız edici sözleri ne kadar çok duyduk: "Sakalda hayır olsaydı, tenasül organında çıkmazdı!" Subhanallah!

"Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli kılan, seni istediği bir şekilde birleştiren, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?" (İnfitar, 82/6-8)

Ey sakalla alay eden ve gülen adam!

Sen sakalı Allah'ın yarattığını ve erkeği bu ayırdedici vasıfla şekillendirdiğini bilmediğin için mi sakalla alay ediyorsun?!

Ey alaycı müstehzi!

O, Rasûlullah sallallahu aleyhive sellem'in vacip bir sünneti olduğu ve onu yolmak kesmek bir adam diyeti gerektirdiği halde sen sakalla alay mı ediyorsun? Sakal, Müslüman erkeğin bir alametidir. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müşriklere muhalefet ediniz; bıyıkları iyice kesiniz, sakalları bırakınız."(58)

Kendisine, "'Sakal pisliktir.' diyen kimse mürted sayılır mı?" diye sorulan büyük alim Muhammed İbn İbrahim Alû'ş-Şeyh şöyle cevap verdi: "Bunu iyice incelemek lazımdır. Eğer bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sünneti olduğunu biliyor idiyse hakkında mürtedlik hükmünün verilmesi evlâdır."(59)
--------------------------------------
(58) Buhari, K. Libas, 10/351, H. no: 5893; Müslim, K. Taharet H. no: 259.
(59) Aluş-Şeyh, Fetâvâ, 12/195.

Muhammed b. Sâid b. Sâlim el-Kahtanî, el-İstihza bi'd-Dîn / DİN ve DİNDARLARLA ALAY

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

Benzer konular

Üst Alt