Hakikat'ı Arama Konusunda, Izlenilmesi Gereken Yol !

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
MÜ'MİNLERİN YOLU


Abdullah İbn Mes'ud (radiyallahu anhu) derdi ki:" Ey insanlar..!

Sizden kim bir sünneti -yolu- izleyecekse, ölenlerin yolunu izlesin. Zira hayatta olanların fitneye uğramasından emin olunmaz. Onlar Allah'ın Rasul'ünün (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabıdır.Onlar; bu ümmetin kalben en temiz olanları,ilmen en derin olanları ve yapmacıklıkta en az olanlarıydı.

Onlar öyle bir kavimdi ki; Allah, onları Rasulü'nün(sallallahu aleyhi ve sellem) dostluğu ve dininin ikame edilmesi için seçti ve onları kendilerinden sonra gelenlere üstün kıldı. Öyleyse siz de onların faziletlerini bilin ve onların izine uyun onların ahlaklarından ve üzerinde oldukları dine güç yetirebildiğiniz kadar uyun!

Bilin ki onlar dosdoğru bir hidayet üzereydiler.."


İbn Abdilber, Camiu Beyani'l-İlmi ve Fadlihi: c.2,s.97
İbn Teymiyye, Der'u Tearudi'l-Akli ve'n-Nakl:c.5,s.69
 
Son düzenleme:
Üst Alt