Ihtiyâcı Için Dışarı Çıkan Kadına Koku / Parfümün Yasak Olması

cephetunnusre

Yeni Üye
Üye
Kadın İhtiyacı için Dışarı Çıktığında Koku/Parfüm Kullanmamalı
Ebû Mûsâ el-Eş'âri -radıyallâhu anh- , Rasûlullah s.a.w.s. şöyle buyurdu dedi:
" Harama bakan her göz zânîdir / zînâ etmiştir. Erkek topluluğunun önünden koku sürünmüş şekilde geçip, kokusu onlar tarafından hissedilen kadın zânîyedir, zînâ etmiştir. "

Ebû Dâvûd, 4/400; Ahmed, 47413; Tirmizî, 8/25; İbn Huzeyme, 3/91; Hâkim, 2/396; Nesâî, 8/153

Not: Bu problem,kadın toplumunda öyle yayılmıştır ki, kadınlar, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevîye giderlerken bile koku sürmektedirler.
 
Üst Alt