Ihyayı UlumiddinMuhtasarın muhtasarı, yani özetin özeti" olan bu kitap, adeta bir kaynaktan fışkıran ve dört kere süzgeçten geçirilerek adeta imbikten süzülmüşçesine saf ve temiz hale getirilen bir pınar gibidir. Şöyle ki: İmam Gazali'nin İhya Ulumiddin adlı kitabını, İbnu’l-Cevzî imbikten geçirmiş, ondaki sağlam ve sahih görüşleri alıp bazı çıkarmalar ve eklemeler yaparak Minhacu’l-Kâsidîn adlı kitabını yazmıştır. İbn Kudame el-Makdisî de bu kitabın sadece ahlak ve edeb konularını özetleyerek Muhtasaru Minhacü’l-Kâsidîn isimli kitabını yazmıştır. Şuayb el-Arnavud ve Abdulkadir el-Arnavud da bu eseri tahkik ve tahric ederek daha da güvenilir hale gelmesine vesile olmuştur.

Demek ki takdim ettiğimiz bu kitap, çok önemli ve değerli bir kitaptır; bir müslümanın hayatının genelinde de, özelinde de muhtaç olduğu bir kaynaktır; o kadar ki adeta bir müslümanın kimliğini beyan etmektedir. Eser, bir müslümanın hayat yolculuğunun bütün aşamalarında bir yöntem/metod olarak bilmesi, öğrenmesi, öğretmesi ve amel etmesi gereken ahlakı ve edeb konusundaki yol azığının tamamını sade ve güvenilir kaynaklardan alarak açıklamaktadır.

Uzun ve yorucu bir emek, büyük bir ihtimam, yoğun ve aşamalı bir tercüme ve düzeltme çalışması yapılarak güzel bir Türkçe ve herkesin anlayabileceği bir üslupla hazırlanan bu kaynak eseri tüm Müslümanların okumaları gerektiği düşüncesindeyiz. Özellikle Kur'ân ve sünnet yolunu takip ettiğini savunan ilim taliplilerinin bunun gibi kitapları okumaları şarttır. Zira onların bu tür eğitim, ahlak ve edeb kitaplarını okumadıkları için içine düştükleri zaaf, hem onları hem de ümmetin genelini olumsuz yönde etkilemektedir.
Her müslüman bu tür kitapları okuyup Nebevî metoda ve güzel ahlaka sahip olmalı ki, önderimiz ve örneğimiz olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakının niteliklerine doğru yol alabilsin!
----------------------------------------

Bu kitabı okuyan olduysa arkadaşlar lütfen konu altında kitap hakkında ki düşüncelerini belirsin.

Bu kitabı okumalımıyım?

@Abdulmuizz Fida; Hocam görüşünüz benim için önemli İnşeallah.

İlgili konunuz: https://www.islam-tr.org/konu/imam-gazali-ve-eseri-ihyau-ulumid-din-hakkinda-neler-denilmistir.19918/
 

şukran gumuş

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
islam adına rezalet kitaplar bunlar..bunları ne suzgeçten geçireceksiniz atın çöpe.
mübarek bir şekilde allah cc na iftira atan eserler bunlar.
 

şukran gumuş

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
ALLAH DOSTU DİYE ÇOCUKLARA TANITILAN İMAM-I GAZALİ"DEN İNCİLER.....
KONTROL DA EDEBİLİRSİNİZ İSTERSENİZ....
http://www.ihya.org/kitap/ihya.php?sn=382
Hadis: "Ey Atıyye, yufkadan sünnet et, derin gitme, çünkü yufka sünnet etmek(kanın üste çıkmasıyla) yüzü güzelleştirir ve kocası için daha zevkli olur.
İhyau Ulumiddin - İmamı Gazali - 1/382
Kuran"da kadının da, erkeğin de sünnet olması geçmez. Sünnetin sağlığa faydalı olduğunu düşünen sünnet olabilir, ama sünnet olmak istemeyen olmayabilir de. Bu dini bir sorumluluk değildir. Hadiste görüldüğü gibi, kadınların sünneti de hadis başlığıyla dinimize mal edilmiş bir uygulamadır. Hadise göre kadının sünneti derin kesilmemek kaydıyla yapılmalıdır. Bu uygulama yüzü güzelleştirecektir(!) ve kadının kocasının zevk almasını sağlayacaktır.

Gazali"yi yere göğe sığdıramayıp ona Hüccetül İslam(İslam"ın senedi), Zeynüddin(Dinin süsü) lakaplarını takanlar, Gazali"yi ilmin doruğu görenler, hadisleri Kuran"a eş koşanlar! Kadınlarını, kızlarınızı sünnet ettirdiniz mi? Ettirmediyseniz, niye ettirmiyorsunuz? Yoksa siz sünnete muhalefet mi ediyorsunuz? Yoksa siz sünneti be-ğenmiyor musunuz? Bu uydurma sünnetleri beğenmeyenlerin, uydurma izahlarınıza göre kafir olacağını bilmiyor musunuz? Ne ya-zık ki dine sokulan bu ilaveler dinin uygulanamaz bir sistem olarak görülmesine sebep olmuştur. Ne yazık ki Gazali gibi en çok ciddiye alınan kişiler bu izahlara yer vermiştir.
SONDAKİ SAYFA NUMARALARINI DEĞİŞTİRiP BAKIN...
Hadis: "Salı günü gündüzün ortasında veya güneş yükseldiğin-de kim ki her rekatında bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi ve üç İhlas okumak suretiyle on rekat namaz kılarsa, yetmiş gün defterine günah yazılmaz, bu yetmiş gün içerisinde ölürse şehit olarak ölür ve yetmiş gün içerisinde ölürse şehit olarak ölür ve yetmiş senelik günahı bağışlanır."
İhyau Ulumiddin 1/539

Hadis: "Kim ki çarşamba günü güneş yükselince on iki rekat namaz kılar, her rekatında bir Fatiha, bir Ayetel Kürsi, üç İhlas ve üç Muavezeteyn okursa arşın altından bir münadi: "Ey Allah"ın kulu! Geçmiş günahların bağışlandı. Allah kabir karanlığı azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı, artık senin için fazla amele lüzum yok" diye bağırır ve o gün kendisi için bir Peygamber sevabı yükselir."
İhyau Ulumiddin 1/540

İslam aleminin en önemli klasiklerinden kabul edilen İhyau-Ulumiddin"de Gazali, Kuran"da geçmeyen namazları açıklamakla dine ilaveler yapmıştır. Bu hadislere göre yetmiş günde bir Salı günkü namazı kılmak veya hayatta bir kez çarşamba günkü nama-zı kılmak bir Müslüman"a yetecektir. Tek namazla yetmiş senelik günahın bağışlanması da, Peygamber sevabı da mümkün olmaktadır. Bu açıklamaları bilmeyenler İmam Gazali"nin İhyau Ulumiddin eserini alsınlar da tek bir kez namaz kılmayla kurtuluşun reçetesini öğrensinler!

İmam-ı Gazali akla sığmayan bu uydurmaları yapmakta ve ısrarla aklın bu yollarda yürümeyeceğini, akılla sonuca gidenin hüsrana uğrayacağını anlatmaktadır. Gazali felsefecilerle atışırken zirvede izahlar yapmıştır. Ama fıkıh, hadis, tasavvuf alanlarında ne yazık ki aynı başarıyı gösterememiştir.
**********
Hadis No : 3495
Ravi: Lübabe Bintu"l-Haris
Tanım: Hz. Ali"nin oğlu Hasan (ra), Resulullah (sav)"ın kucağında idi, elbisesine akıttı. Ben atılıp: "Ey Allah"ın Resulü (yeni) bir elbise giy. İzarını da bana ver yıkayayım!" dedim. Cevaben: "Kız çocuğun idrarı olsa yıkanırdı; ancak erkek çocuğun idrarı su çilemek suretiyle temizlenir!" buyurdular.Kaynak: Ebu Davud, Taharet 137, (375)
-----------
KIMYA-I SAADAT adlı kitabından:
"Müslüman kişi abdest yapacağı zaman oturmadan avret yerini açmamalıdır.
Yüzünü güneşe ve aya dönmemelidir. Kıbleye arkasını çevirmeli, yüzü de kıbleye gelmemelidir.
Ancak bir binada olursa caizdir. Fakat en iyisi sola veya sağa almaktır.
Durgun suya su dökmemelidir.
Meyva ağacının altına abdest bozmamalıdır.
Otururken sol ayağına dayanmalıdır.
Helaya girerken sol ayakla, çikarken sağ ayakla başlamalıdır.
Üzerine Allahu Teala"nin ismi yazılı hiçbir şeyi açıkta bırakmamalıdır.
Başı açık helaya girmemelidir. Helaya girerken şu duayı okumalıdır "maddi ve manevi pisliklerden ve şeytandan Allah"a sığınırım".
Çıkarken de "yararlı maddeleri alıkoyup yaramayanları benden uzaklaştırmak lütfunu bahşeden Allah"a hamd ederim".
Temizlenme işine gelince, üç kerpiç parçasını yahut düzeltilmiş üç taşı büyük abdestten önce alır. Kaza-yi hacet bitince sol eliyle alır ve necaset olmayan yerden başlayıp necaset olan yere sürer ve orada durdurur ve necaseti bulaştırmadan kaldırır.
Böylece üç taşı kullanır. Eğer temizlenmezse iki taş daha kullanır. Böylece kullanılan taş sayısının tek olmasına dikkat eder.
Sonra düz bir taşı sağ eline alır, zekerini sol eliyle tutar, o taş üzerine üç defa sürer, yahut duvara üç ayrı yere sürer. Sol eli hareket eder sağ eli değil.
Fakat en iyisi taştan sonra su ile de yıkanmaktır.
Suyu kullanmak istediği zaman sağ eliyle su döker sol eliyle temizlenir. Hiç necaset kalmadığını anlayıncaya kadar devam eder.
Bunun gibi küçük abdestten sonra temizlenirken, elini üç defa zekerin altına koyup sallar ve üç adim yürür, üç defa öksürür.
Bundan daha fazla kendine eziyet vermemelidir. Yoksa şüpheye ve vesveseye düşer.
Bunları yapar ve bundan sonra her zaman istincayı müteakip üzerinde bir yaşlık olduğunu zannederse, donuna su serpsin ve yaşlık bu sudandır desin.
Peygamber efendimiz (S.A.V.) vesvese edenler için böyle buyurmuştur. Istincayı bitirince elini duvara, yahut toprağa sürer, sonra yıkar. Böylece hiç koku kalmaz.
Küçük abdest esnasında "Allah"ım kalbimi nifaktan temizle, fercimi fuhuştan koru" demelidir.
 

şukran gumuş

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
KUTSAL ALIM (!) IMAM GAZALI'nin KADINA BAKISI Kadinlariniza evlerinin kapisinda oturmamalari için yeni elbise yaptirmayin, çünkü elbiseleri güzel ve yeni olursa kalplerine disari çikmak arzusu gelir. (Gazali, Kimyayi Saadet, s: 178) Disari çikmasi kesin gereken kadin ise kocasindan izin aldiktan sonra disari çikacak ve su kurallara kesin uyacaktir:Siki sikiya örtünüp kötü giysilere bürüne, Hiç çikmamis gibi davrana, Basini öne egip kimsenin yüzüne bakmaya, Kalabaliga karismaya, Erkeklerin bulundugu yerlere yanasmaya, Herkesin dolastigi sokaklardan uzak dura, Isini bir an önce bitirip evine döne, (Gazali, Ihya, 2/290)KADININ EN MAKBULÜ KOYUN cinsidirKadin sekiz sifatlidir:Giyim kusam hevesinden maymun Fakir düsmeye razi olmadigindan kufuryok Kocasina ve diger insanlara kibrinden yilan Gece gündüz koguculuk yaptigindan akrep Evden esya sattigindan fare Erkeklere hile kurdugundan tilki Kocasina itaat ettiginden dolayi koyun (Gazali, Ihya)Bu izahlardan sonra da en makbul kadinin koyun cinsi oldugu açiklanir. Her türlü özgürlügü elinden alinan kadinin, Allah'in farz kildigi hacca bile tek basina gitme özgürlügü yoktur. Kadinin 90 km'den uzaga yaninda namahrem biri olmadan gitmesi haram ilan edilir. Kadinin camiye gidip namaz kilmasi da, camiye gitmek için kadinlarin evden çikmasi gerektigi için engellenmeye çalisilmis ve bununla ilgili de hadisler uydurulmustur. Bunlara göre kadinin evde namaz kilmasi, camide namaz kilmasindan daha sevaptir. Oysa Allah:Mümin erkeklerle mümin kadinlar birbirlerinin dostlaridir. (Kuran, 9:71) der...

Ayetten de anlayacagimiz gibi Allah iman eden erkek ve kadinlarin, ayni cins, mahrem, namahrem ayrimi yapmadan dost olmalarini istiyor. Peki camiye gitmek için bile evden çikmasi, erkeklerle konusmasi bile engellenen kadin bu dostlugu ne zaman ve nasil kuracaktir? Hayat sahnesinde yanyana faaliyetin, yardimlasmanin, beraber hizmetin insan neslinin yarisi olan kadinin dislanmasi ve diger yarisi olan erkeklerle irtibat ve dayanismasinin kesilmesiyle saglanmasi mümkün müdür? Burda bir itiraz gelebilir: Biz zaten yukarida yazilanlari kabul etmiyoruz ki! diye... Aslinda ben de, günümüzde birçok kizin/kadinin sosyal hayata katilmaya çalistigini, kendilerini ispat etme gayreti içinde oldugunu, bu din erkeklerin oldugu kadar bizim de dinimiz dediklerini biliyorum... Ve onlari alkisliyorum... Ama yetmez... daha fazla cesaret... daha fazla öngörü... ve daha fazla hayata katilim gerek... (feminist miyim ne) :) Ayrica bugün yasadigimiz dinin bu düsüncelerle dejenere oldugunu düsünürsek hala uyguladigimiz bir çok kuralin, bu anlayisin bir sonucu olarak ortaya çiktigini görecegiz... DEVAM EDIYORUM uydurulan dine... Kadinlara danismayin, onlara muhalefet edin. Kadinlara muhalefet edin, zira kadinlara muhalefet berekettir. (Kadinlara Dini Bilgiler) Baslarina bir kadini geçiren bir kavim asla iflah olmaz. (Ibni Hanbel Müsned, 5/43, Tirmizi 75)Kadinlara yaziyi ögretmeyin. Dikisi ve Nur suresini ögretin (Taberi) CINSELLIGI SAGLAMAK ICIN HADIS UYDURMA Kisi kadinini yataga davet eder de kadin kaçarak esi sinirli bir sekilde gecelerse, melekler o kadina sabaha kadar lanet eder. (Sahihi Buhari, 9/36) Karisinin cinsel iliski teklifini reddinden korkanlar bu zirva uydurmayi Peygambere fatura ederek karilarina "Bak Peygamber böyle demis, sakin bana karsi gelme" diyerek kadinlari bu konuda da uydurma dinleriyle terbiye etmektedirler. Ezilen kadinin bosanma hakki da elinden alindigi için tüm zulümlere karsi kadinin hiçbir siginagi kalmaz. Bir kadin kocasindan bosanirsa o kadina cennet kokusu haram olur (Kadinlara Dini Bilgiler, s. 61) Oysa Kuran'da gecen "Bosanmis kadinlar" tipi ifadeler hem kadinin erkegi, hem erkegin kadini bosamasi manasina gelebilir. Kuran bir tek erkek bosayabilir demedigine göre, kadin da erkek gibi aynen bu haktan faydalanabilir. "Erkeklerin kadinlar üzerindeki haklari gibi, kadinlarin da erkekler üzerinde esit haklari vardir" (2:228) ayeti de bu konuya açiklik kazandiriyor zaten... Bir hadis de söyledir: Camiye gelirken kokulanan kadin evine dönüp de cünüplükten ötürü boy abdesti alir gibi yikanmadikça, Allah katinda onun namazi kabul olmaz. (Avnül Mabül 11/230) Erkeklerin güzel koku sürmesinde sevap bulanlar, ayni seyi kadin yapip koku sürünce hemen günah diye damgalarlar.Erkek güzel kokudan tahrik olur diye de hemen açiklama yaparlar. Peki kadin sizin sürdügünüz güzel kokuyu koklayip tahrik olmaz mi?
 

şukran gumuş

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
si< hiç kaf dağından bahseden bir alim gördünüzmü _?

gazali kaf dağındaki meleklerden bahsediyor ......daha ne zırvalıkları varda .saymakla bitmez.
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
bu yazdiklariniz yukarida tanitimi yapilan kitapda bulunmamakta ve ben hala sizden ispat bekliyorum. Direk üstteki kitapdan sayfa numarasi ile teyit bekliyorum, gidip netten kopy paste bosa yapmayin.
 

şukran gumuş

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
Mar
17

İmam Gazali İhyau'ulumi'd-din Cilt 1
Kaynak: İhyau'ulumi'd-din Cilt 1 - İmam Gazali, Bedir Yay., Tercüme: Ahmed Serdaroğlu, İstanbul 1985

İmam-ı Gazali hakkında uydurulan rüya (S.3-4)
Gazâlî'nin mânevi cephesine babanlar da Onun pek büyük bir mutasavvıf, pek kıymetli bir ehli hâl olduğunu teslim etmekte, maddî varlıklara kıymet vermeyen ruhundaki ulvî tecellilere meftun olmaktadırlar. (Rûhü'l Beyân) tefsirinden naklettiğim şu rüya cidden ibretâmizdir: «Râgıb İsfahanî'nin (El-Muhadarât) adlı eserinde kaydettiğine göre, imâm Şâzeli şunları söylemiş: Mescid-i Aksu'da istirahat için biraz yaslanmış idim. Uyumuşum; rüyamda gördüm ki mescidin dışında haremin ortasına bir taht kurulmuş. Derken takım lakım birçok insanlar geldiler. Ben:
— Bu kalabalık nedir? diye sordum.
— Bütün nebi ve resuller (aleyhimüsselâm) toplandı. Muham-med aleyhisselâmın huzurunda Hüseyn Hallaç için şefaate gelmişler. Bu zât onun hakkında terbiyesizlikte bulunmuş da., dediler.Bir de tahta baktım, üzerinde yâlnız başına Peygamberimiz (S.A.V.)oturuyor. İbrahim, Musa, İsa ve Nuh (aleyhimüsselâm) dâhil diğerbütün Peygamberler yere oturmuşlar... Ben onların ne konuşacaklarını işiteyim ve göreyim diye ayağa kalkdım. Derken Hz. Musa, Peygamberimizle (A.S.) konuşmağa başladı. Dedi ki:
— Sen: «Benim ümmetimin ulemâsı Benî îsrâilin Peygamberleri gibidir» buyurdun. Onlardan birini bize göster bakalım.. Peygamberimiz:
— Şudur! dedi: ve Gazâlî'ye işaret buyurdu. Hazret-i Musa-ona bir suâl sordu. Fakat O, on tane cevâb verdi. Bunun üzerineMusa aleyhisselâm: «Cevâb suâle uygun olmalıdır. Suâl bir, cevâbise on!...» diyerek itiraz etti. imâm Gazali:
— Bu itiraz sana da vâridtir. Hanı sana, bu elindeki nedir? diye sorulmuştu! Bunun cevâbı: «Sopamdır» demekti. Ama sen birçok sıfatlar zikrettin! diye cevâb verdi:
Ben Mııhammed aleyhisselâmın büyüklüğünü; İbrahim, Musa ve İsa (aleyhimüsselâm) gibi peygamberler yerde otururken, onun yalnız başına taht üzerinde bulunuşunu düşünüyordum. Birden bir şahıs beni müz'ic bir şekilde dürttü, yâni bana vurdu. Uyandım baktım ki, bir kayyım Mescid-i Aksâ'nın kandillerini yakıyor. Bana:
— Şaşına! Zira bütün peygamberler O'nun nurundan yaratılmışlardır, dedi. Ben bayılarak düşmüşüm. Cemâat namazı kıldıktan sonra ayıldım. Ve o kayyimi aradım. Fakat bugüne kadar bulamadım.»

Katip Çelebi’nin Gazali hakkındaki cehaleti (S.4)
İmâm Gazali'nin en mühim eseri olan bu kitâb, zahirî ve manevî ilimlerin bir memzûcudur. Kâtib Çelebi (Keşfü'z - Zünûn) adlı meşhur eserinde onun hakkında şunları söylemektedir:

“Bu kitâb mev'ize kitâblarının en büyüklerindendir. Hatta onun hakkında: Bütün İslâm kitâbları yok olsa da yalnız İhya kalsa, giden, bütün kitâbların yerini tutardı, denilmiştir.”

Yine bir rüya, Allah ve Resulune iftira (S.7)

Vaktiyle Mağrib'de Ebû'l-Hasen b. Harzehem nâmında herkesin sevib saydığı büyük bir âlim varmış. Bu zât (İhyâu Uhîmi'd-Dîn) i okuyunca: «Sünnete muhaliftir; bid'attir bu!» diyerek memlekette ne kadar İhya nüshası varsa, hepsinin toplanıp yakılmasını emretmiş. Halk derhal emre imtisâlen bulabildikleri bütün nüshaları getirmişler, Ve Cum'a günü yakmağa karar vermişler. Cum'a gecesi Ebû'l-Hasen bir rüya görmüş. Rüyasında camiye girmiş ve caminin bir kösesinde bir nur parladığını müşâhade etmiş. Bir de, bakmış ki, o nur Uz. Peygamber (S.A.V.) dir. Yanında da Hz. Ebû Bekirle Hz. Ömer fR.A.) oturuyorlar. Bu arada imâm Gazali, elinde İhyâu Ulûmi'd-Dîn olduğu hâlde huzura gelerek: «Yâ Resûlallah! Şu adam benim has-rnımdır» demiş ve kitabı takdim ettikten sonra ilâve etmiş: «Yâ Resûlallah! Bu kitaba bir bak! Eğer şu adamın dediği gibi bunda senin/ sünnetine muhalefet ve bid'at eseri varsa, ben Hak Teâlâ'ya tevbA ediyorum. Sence makbul ve şerîatine muvafık bir şey ise adalet] iktizâsı hasmımdan hakkımı alarak beni şad eyle!»

Resûl-i Ekrem (S.A.V.) kitabı alarak baştan sona bir göz gezdirdikten sonra: «Vallahi bu güzel bir şey!» diyerek Hz. Ebû Bekir'e uzatmış. O da aynı şekilde kitabı kanşdırdıktan sonra: «Ya Resûlallah! Seni Hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemin ederim ki, bu kitâb hakîkaten güzeldir» demiş ve kitabı Hz. Ömer'e vermiş. Ömer (R.A.) da kitaba bakarak aynı şeyi söylemiş. Bunun üzerine Resûlullah (S.A.V.) Ebıi'l - Hasen'in soyulmasını ve müfteri haddi (cezası) olmak üzere şiddetle dövülmesini emir buyurmuş. Emri derhal yerine getirilmiş ve Ebu'l-Haseni dövmeye başlamışlar. Sırtına beş kırbaç vurulduktan sonra Hz. Ebûbekir rikkate gelerek şefaat etmiş ve: «Yâ Resûlallah! Bu zâtın böyle yapması senin sünnetini iâzîm maksadiyle bir ictihadda bulunmasından ileri gelmiştir. Bunu af buyur!» demiş. Ebû'l-Hasen yaptığına pişman ve hatâsına tevbe etmiş, imâm Gazâlî de onu afv eylemiş. Ebû'l-Hasen bir daha ömrü boyunca Ihyâ'yı elinden bırakmamış ona tazimde bulunmuş, imâm Ebû'l-Hasen uykusundan uyandığı zaman rüyasını arkadaşlarına anlatmış. Bundan sonra tam bir ay, vurulan yerleri sızlamış. Vefatında dahî o kırbaç yerleri sırtında müşahede olunmuş. Ibn Subki (Tabakat) nam eserinde bu hikaye’nin sahih olduğunu söylemiştir.Anlayana bu kadarı kafidir sanırım.

Allah’ı bir rüyada görme yalanı ve Yusuf En Nessac’ın Allah’a iftirası (S.33-34)
«Hazret-i İmâm (kuddise sırruh)Bazı kitâblarında demiştir ki: Ben önceki hâlimde sâlihlerin hâllerini ve ariflerin makamlarını inkâr ederdim. Nihayet Hak Teâlânın yardımı imdadıma yetişti ve rüyada Allahü zülcelâl hazretlerini gördüm. Bana "— Yâ Ebâ Hâmid!.." dedi. Ben, acaba bana şeytan mı söylüyor, diye düşünürken, Hak Teâlâ buyurdu: "Hayır, ben seni altı tarafından kuşatmış [ilmim, iradem ve kudretim seni sarmış] olan Allah'ım... Ey Ebû Hâmid!.. O yazdığın kitâbları terk eyle. Öyle bir topluluğun sohbetlerine devama başla ki, Ben onları arzımda kendime nazargâh eylemişimdir. Onlar, öyle bir cemaattir ki, dünyâyı ve âhireti benim muhabbetime karşılık satmışlardır." Ben sordum: Yâ Rab! İzzetin hakkıçün Senden yalvarırım ki, onlara hüsn-i zan çeşnisini bana tattır. Hak Teâlâ, da hî buyurdu ki: Maksadını hâsıl eyledim. Dileğini kabul ettim. Onlar ile senin aranda perde olan ve gayeye erişmeğe engel teşkil eden dünya sevgisiyle uğraşmandır. O hâlde, dünyâdan ihtiyarın ile [dilemenle,] çıkıp git. Mecburî olarak çıkmazdan evvel... Muhakkak ki, Ben senin üstüne envâr-ı kuds'ümden [mukaddes nurlarımdan] bir nur imza eyledim. Artık doğrul ve lisânına gelen kelimât-ı kud-siyeyi söyle!... dedi.» İmâm Gazâlî der ki: «Ben bu lâtif rüyadan sevinç ve ferahlık duygularıyla uyandım. Şeyhim Yûsuf en-Nessac hazretlerine koştum ve gördüğümü kendisine anlattım. Şeyh tebessüm etti ve dedi ki: Ey Ebû Hâmid! Bu hâl bizim bidayette olan elvâhımızdır ki, biz onu mahv etmişizdir. Lâkin eğer benimle sohbet ve tam ülfet edersen senin basiret gözüne esmed-i te'yid ile cila veririm. Tâ ki 'Arş, Kürsî ve havâlisinde olan Mukafrebîn meleklerini göresin. Sonra o mertebeye dahî razı olmazsan, ta ki ebsâr-i idrâkinden âciz olduğunu sen idrâk ve müşahede edib ondan sonra güzer-i tabiatinden safi ve Tûr-ı akl üzere raakıy olup hazret-i Musa'ya olan hitâb gibi Hak Tela'dan «Ene Allahü Rabbü'l-Alemin» hitabını istimâ edersin...»

Büyük şeyh Ebul – Abbas Ahmed bin Ebi’l Hayı Es-Seyyad El – Yemani Allah adına yalan söylüyor (S.42)
Büyük Şeyh Ebû'l - Abbâs Ahmed bin Ebi'l-Hayr es-Sayyad. el-Yemenî Kuddise sirruh hazretleri, İmâm'ın tercürne-i hâlinden bahs ederken buyuruyorlar ki: «Birgün Yemen'de otururken maneviyât âleminde bana bir keşf oldu, gök kapıları açıldı, meleklerden bir bölük belirdi ve cümlesi yeryüzüne indiler. Yanlarında yeşil hil'atler [güzel elbiseler] ve gayet lâtif bir binek vardı. Kabirlerden bir kabrin yanma vardılar, başucunda toplandılar. O kabirden bir şahsı çıkardılar, hil'atleri ona giydirdiler, ol dabbeye [bineğe] bindirdiler ve semâya alıp gittiler. Bir semâdan ötekine yükseldiler yedisini de geçip, sonra yetmiş perdeyi aralayıp hep yükseldiler. Ben bu hâlden dolayı hayretler içindeydim. Acaba bu zât kimdir, diyordum. Bana denildi ki: Bu, Gazali'dir... Fakat, yüksele yüksele hangi mertebelere çıktı bilemedim...» Sonradan anlaşıldı ki, Yemen'de bu keşfin olduğu gün, Hüccetü'l-İslâm Zeynü'd-Dîn İmâm Gazâlî hazretlerinin vefatı günü idi. Rahmetullahi teâlâ...
Şeyh Şemseddin Ebu Abdullah Muhammed el-Celali en Nesai, Allah adına yalan söylüyor (S.42-43)
Şeyh Şemsüddin Ebû Abdullah Muhammed el-Celâlî en-Nesâî der ki: «İmâm Gazâlî hazretten, kendisini mezarın içine şeyh Ebû JBekr en-Ncssâc koysun diye vasiyet etmişti. Bu vasiyet mucebince şeyh vakta ki, bu hizmeti görüp lâhdden çıktılar, hâli değişmiş, yüzü kül gibi olmuş görüldü. Size ne oldu, niçin böyle değişip sarardınız soldunuz efendim dediler. Bir şey demedi. Sonunda israf edip yemin verdiler, muhakkak bildiriniz dediler. Ö da mecbur kalıp anlattı: Ne zaman ki, İmâmın nâşını lahd [mezarın dibi] içine koydum, kıble tarafından bir sağ elin çıktığını gördüm. Hatiften (gizlilerden) bir ses bana şöyle seslendi: Muhammed Gazâlî'nin elini Seyyidü'l-Mürselîn-Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin eline koy!.. Ben de denileni yaptım. İşte mezardan çıktığımda benzimin solup sararmış olmasının sebebi budur... Kaddesallahu Teâlâ ruhahü'l-aziz.» (Mevzûâtü'l - Ulûm. C. 2, S. 822.)

Yine bir rüya Allah ve resulüne büyük iftira (S.43)
Şeyh Arifi Billah Ebi'l-Hasen eş-Şâzelî kuddise sirruh — ki asrının seyyidi, dünyânın bereketi idi —buyururlar ki: Resûlullah aleyhissalâtü vesselam Efendimizi rüyada gördüm. Hz. Musa ve Hz. İsâ aleyhisselâmlara, İmâm Gazali ile mübâhat eylediler [övündüler] ve buyurdular ki: Sizin ümmetinizde böyle hayırlı var mıdır? Onlar, yoktur dediler. (Mevzûâtü'l- Ulûm. C, 2, S. 823.)

Başka bir rüya Allah ve resulüne büyük iftira (S.43-44)
Rivayet olunur ki, Mağrib ülkesinde Ebû'l-Hasen adında bir İmâm [önder, devlet reisi] vardı. Sofuydu, halk tarafından sevilirdi, İhya kitabının aleyhinde bulunanlara kandı, içinde sünnete muhalif bid'atler var sandı ve yakılmasını emr etti. Şehir ve kasabalardaki İhya nüshalarının toplanıp getirilmesini istedi. Herkes, İhyâ'lan getirdiler ve cuma günü yakılması kararlaştırıldı. Vakta ki cuma gecesi [perşembeyi cumaya bağlıyan gece] oldu. Ebû'l-Hasen rüyasında şöyle gördü: Camiye girmiş, köşede bir nur parlıyor, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, yanlarında Ebû Bekir ve Ömer radiyallahu teâlâ anhümâ olduğu hâlde oturmuşlar. İmâm Gazali de önlerinde oturmuştu. Elinde İhya kitabını tutup «Ya Resûlallah!.. Şu kimse benim hasmımdır» dedi. Sonra İhyâ'yı Efendimizin eline verdi. Ya Resûlallah! Şu kitaba nazar buyurunuz. Eğer şu kimsenin zumu [zannı] gibi bunda senin sünnetine muhalefet ve bid'at eseri varsa ben Hak Teâlâ'ya tevbe ve rücû edeyim. Eğer senin katında makbul ve müstahsen [beğenilen] ve senin yoluna; Şerîate, Sünnete uygun ise, doğru yolu bulmağa yararlı ise, adalet eyle, bana düşmanlık eden bu zâttan hakkımı alıver, beni sevindir, dedi. Resûlullah Efendimiz (S.A.) İhyâ'ya, evvelinden âhirine kadar sahîfe besahîfe nazar buyurdular ve sonra: Vallahi, bu kitâb muhakkak ki, güzel bir şeydir, dediler. Sonra Ebû Bekr'e sundular. O da aynı şekilde tedkîk etti ve sonra Yâ Resûlallah ! Hudâ-yı Zülcelâl hakkıçün — ki seni Hak Dîn ile peygamber kılıp gönderdi — elbette bu kitâb güzeldir, iyidir, de- di. Daha sonra İhyâ'yı Hz. -Ömer'e sundular. O da baktı ve Hz. Ebn Bekir gibi söyledi. Bunun üzerine Cenâb-ı Risâletmeâb sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz emr eyledi, Ebû'l-Hasen'in gömleğini çıkarıp sırtını açsınlar, hadd-i müfteri [iftira .ezası] ile şiddetle darb etsinler. Beş kırbaç [veya sopadan] sonra Hz. Ebû Bekir şefaat edip, «Yâ Resûlallah! Onun böyle etmesi yine senin sünnetinin uğrundadır. Niyeti oydu. Ama içtihadında [düşüncesinde] hatâ etti», dedi. İmâm Gazali de hakkından vaz geçip, afv etti.
Vakta ki, İmâm Ebu'l-Hasen uykusundan uyandı, sırtında kırbaç izleri apaçık duruyordu. Yakınlarına ve etrafına olup bitenleri haber verdi ve bir ay kadar, o darbeler sebebi ile ıztırab çekti, hasta yattı. Sonra bunların acısı geçti. Vefat ettiği zaman baktılar ki, o darbelerin izleri hâlâ sırtında duruyor. Bu hâdiseden sonra, İmâm Ebu'l-Hasen îhyâ'yı her zaman okurdu. O kitabı, tazim ve tebcil eyler, kendisine rehber edinirdi.

Ömer bin Muhammed Sühreverdi Allah’a ve resulüne iftira ediyor.(S.51)
Tasavvuf ulularından ve şâfiî fakihlerinden Şihabüddin Ebu Hafs Ömer bin Muhammed Sühreverdî hazretleri «Avarifü'l - Me'â-rif» adlı kitabında, İmâm Gazali ve İhyâ'sı ile ilgili şu keşfini nakleder:
«Âlem-i mânâda Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmüştüm. Mefhâr-i mevcudat Şems-i dü-cihân hazretleri ihya kitabına nazar buyurmaktadır. Kitâbu Kavaaidi'l-'Akaaid kısmındaki "Allahü Teâlâ Nebiyyi'l - ummiyyi'l - Kureyşî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Araba ve Aceme; cin ve insin kâffesine peygamber olarak göndermiştir" cümlesini okuyunca, Resûlıdlah Efendimiz-memnun ve mahzuz oldular. Etrafına bakıp, "Gazali nerededir?" buyurdular... Gördüm ki, İmâm Gazali birden Efendimizin önünde görüldü, kemâl-i edeb ile selâm verdi. Fahr-ı Kâinat Efendimiz selâmını aldılar. Gazali, onun mübârek ellerini hürmetle öptü
İbrahim Teymi’ye Hızır denilen hayali kişinin şahsında Allah ve resulüne iftira ediyor.(S.978)
Hızır aleyhisselam'ın, İbrahim Teymi'ye öğrettiği ve âkşam sabah okunmasını tavsiye ettiği «Müsebbiat-i asere» yi okursa bütün bu duaların faziletlerini bir araya toplamış olur. Kerz b. Vebere'den — Allah rahmet etsin— (1074) diyor ki:
Şam'da bulunan bir kardeşliğim beni ziyarete gelerek, getirmiş (olduğu hediyeyi kabul etmemi benden rica etmişti. Ben de kendisine:
— Bu hediyeyi sana kim verdi? Diye sordum. O da :
— İbrahim Teymî verdi, dedi. Ben :
— Bunu sana kim verdi diye sormadın mı? Dedim. Kerz: — Evet sordum ve o da bana şöyle dedi: Bir gün Kabe'nin bir köşesinde zikir ve teşbih ile meşgul iken bir zât yanıma gelerek bana selâm verdi ve sağ tarafıma oturdu. Ömrümde böyle güzel yüzlü, temiz giyinmiş, beyaz tenli ve güzel kokulu bir inşân görmemiştim. Kendisinden, kim olduğunu ve nereden geldiğini sorduğumda, Hızır olduğunu söyledi. Bunun üzerine yanıma niçin geldiğini sorduğumda, beni Allah için sevdiğini ve selâm vermek için bana verilmek üzere bir hediyesi olduğunu söyledi. Hediyenin ne olduğunu kendisinden
sorduğumda, şöyle dedi:
— Her sabah güneş doğup yeryüzüne yayılmadan ve akşam güneş batmadan önce, Fatiha, Muavvezeteyn, İhlâs, Kâfirûn sûreleri ile Âyetü'l - Kürsî'yi yedişer kere oku, sonra yedi kere :
de ve Resûl-i Ekrem üzerine yedi salâvat getir. Yedi kere de kendin, ebeveynin ve bütün mü'minler için Allah'tan mağfiret dile, sonunda da yine yedi kere «Allahım! Bana, anne ve babama ve bütün mü'minlere peşin, veresiye, dünya ve âhirette Senin lûtfuna lâyık şekilde muamele et. Bize, bizim lâyık olduğumuz muameleyi yapma. Sen bağışlayıcısın, cömertsin, ilim sahibisin, kerîm, raûf ve rahimsin.» de. îşte akşam sabah, bunlara devam et, dedi.
Ben merak ettim ve :
— Bu hediyeyi kimden aldığını öğrenmek isterim, dedim. O:
— Hazret-i Muhammed aleyhisselâm'dan aldım, dedi. Ben:
— Bunları okuyanın sevabı nedir? Dedim. O:
— Hz. Muhammed'i (S.A.V.) gördüğün zaman sevabını ondansor, dedi.
İbrahim Teymî bunun devamını şöyle anlatıyor: Bir gün rüyasında melekler kendisini alıp Cennet'e götürdüler. Oradaki nimetleri gördü ve gördüğü şeyleri anlattı. Sonra diyor ki: Bu büyük nimetlerin kimlere ait olduğunu meleklerden sordum. Onlar da: «Senin amelin gibi amel edenlere aittir.» dediler. Meyvelerinden yedirip, şerbetlerinden içirdiklerini anlattı. Sonra devamla diyor ki: Resûl-i Ekrem, yanında şarkı garbı dolduracak genişlikte yetmiş saf melâike ve yetmiş Peygamber olduğu hâlde yanımıza gelerek bana selâm verdi ve elimden tuttu. Ben :
— Ya Resulallah! Hızır bana bunları öğretti ve sizden duyduğu-
nu söyledi, ne buyurursunuz, dedim, Resûl-i Ekrem Efendimiz: — Hızır, doğru söyledi, onun söyledikleri hakikattir. O, yeryüzünün en âlimi ve ebdallerinden birisi olup, yeryüzünde Allahu Teâ-la'nın askerlerinden birisidir, buyurdu. Bunun üzerine ben :
— Yâ Resulallah! Bunlara benim gibi devam ettiği hâlde rüyâm-da olduğu gibi sizi göremiyenlere de bu nimetler var mı? Dedim. Re-
sul-i Ekrem :
— Beni hak Peygamber olarak gönderen Allaha yemîn ederim ki, bunları okuyan kimse böyle bir rüya ister görsün ister görmesin, Allah ona bu mükâfatlan verir. Bütün günâhlarım bağışlar. Gadab ve kin hastalıklarını ondan kaldırır. Günâh meleklerine bir sene kadar günâhlarını yazmamalarını emreder. Beni hak Peygamber gönderenAllaha yemîn ederim ki, bunlan ancak saîd olanlar yapar, şâkî olanlar terkeder, buyurdu. İbrahim Teymî, bir ara dört ay yemedi ve içmedi. Belki de bu hâli, bu rüyayı gördükten sonra idi.
İmam-ı Gazali ,”gücünden kaldırılan perdeler nisbetinde ilahi müşahadeye ilahi mazhar olur.” İddiası (S.981)
Fakat Arifler, Allahü Tealâ'nın Celâl ve Cemâlîni, basiret gözü ve marifet nuru ile müşahede ederler ki, bu baş gözünden çok daha kuvvetlidir. Gerçi O (Allah C.C.)'nun Celâl ve Cemâlini bütün künhü ile idrâk etmek beşer kudretinin fevkindedir. Ona kimsenin gücü yetmez. Ancak herkes, gözünden kaldırılan perdeler nisbetinde müşâhede-i ilâhiye mazhar olur. Allahü Teâlâ'nın Celâl" ve Cemâlinin nihayeti olmadığı gibi, bu perdelerin de sonu yoktur. Yalnız «Nur» diye anılan ve bu perdelere ulaşmakla aslına vâsıl oldum zannedilen perdsler yetmistir.
İlmin haricinde keşf yolu iddiası (S.982)
Biz bu ince mânâları burada bırakalım. Çünkü bunlar muamele ilmi'nin haricindedir. Bu mânâlara, ancak temiz tefekküre sâhib olan kimse keşf yolu ile erebilir.
İbrahim Edhem Ebdalın şahsında Allah’a iftira ediyor (S.1008)

İbrahim bin Ethem, bir ebdaldan şöyle hikâye ediyor: Ebdâl gecenin birinde denizin kenarında namaz kılıyordu. Bu sırada tesbîh eden bir es duydu. Etrafına baktı kimseyi göremedi:
- Kimsin, sesini duyuyor, kendini göremiyorum? Deyince :
— Ben bu deryaya müvekkel bir meleğim, yaratılalıdanberi AH ahi bu şekilde tesbîh ederim, dedi. Kendisine:
— Adın nedir? Diye sorduğumda :
- Mehyehaîl, dedi. Kendisine:
— Bu teşbihin sevabı nedir? Diye sorduğumda.
— «Yüz kere bu teşbihi okuyan kimse, Cennetteki yerini görmeden ölmez» dedi. Tesbîh şudur :
Âhiret yolcusu bu ve benzeri duaları okuyup kendisinde bir heves uyandığı zaman, devam etsin; kalbi nereden zevk alıyor ve gönlüne hayır ilham oluyorsa ondan ayrılmasın.

Hz.Ömer’ e iftira (S.1026)
Hz. Ömer (R.A.), gece virdinden bir âyet okuyamadığı vakit, gündüzleri bayılırdı, hattâ bu yüzden bir hasta ziyareti gibi, günlerce ziyaret edildiği rivayet edilmiştir
Yusuf bin Mihran, “horoz suretinde bir melek vardı.” Allah’a iftira ediyor (S.1029)
Yusuf b. Mihran da şöyle demiştir: Arş-ı A'zâm'ın altında horoz sûretiride bir melek var. Tırnakları içindeki mahmuzlan yeşil zeberceddendir. Gecenin üçte biri geçtiği vakit, kanatlarını çırparak: «Kalkacak olanlar kalksın.» diye bağırır. Gecenin üçde ikisi geçince : «Kalkacak olanlar kalksın.» diye seslenir. Sabah olduğu vakit, yine
kanat çırparak: «Gafiller kalksın.», diye seslenir.

“Vehb otuz sene başını yere başını yere koymamıştır.”(S.1029)
Rivayete göre, Vehb (1138),otuz sene başını yere koymamıştır ve: «Evimde serili döşek görmektense, şeytân'ı görmek daha hoşuma gider. Zîra yatak, inşânı uyumağa davet eder.» demiştir. Bu zâtın deriden bir minderi vardı, uykusu geldiği vakit, göğsünü ona dayar, üzerinde bir iki süründükten sonra, tekrar namaza kalkardı.

“Allahu Tealayı rüyada gördüm.”yalanı (S.1029)
Zatın biri de şöyle anlatıyor: Allahu Teâlâ'yı rüyamda gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim: «İzzet ve Celâlim hakkı için, elbette Süleyman-ı Teymî'ye ikram edeceğim. Çünkü o, kırk sene yatsı abdesti ile sabah namazını kılmıştır.» Denildi ki: Onun kanaatine göre inşânın hatırına uyku geldiği zaman abdesti bozulur.

“Eski alimlerden biri sıddıklara şöyle ilham etti.” Diye Allah adına yalan söylüyor.(S.1034-5)
Eski alimlerden birisi de şöyle anlatıyor: Allahu Teâlâ bâzı sıddıklara şöyle ilham etmiştir:
— Benim birtakım kullarım var, ben onları severim onlar beni sever; ben onları, onlar da beni arzular. Onlar beni, ben de onları anarım. Onlar bana bakar, ben de onlara bakarım. Onların yolunagirersen seni.de severim, girmezsen sana küserim. Sıddık:
— Yâ Rab! Onlann alâmeti nedir? Dedi. Allahu Teâlâ :
— Çoban, koyununa gölge aradığı gibi, bunlar da gölgeye riâyet eder. Yâni güneş doğuşundan zevale kadar ibâdet ederler. Kuş yuvasına döndüğü gibi, öğleden akşama kadar yine ibâdete dönerler.Akşam olup herkes yataklarına yatıp uzandıkları sırada da onlar, ayaklarını toplar ve yüzlerini benim karşımda yerlere sererler. Benim sözümle bana yalvanr, benim in'am ve ihsanım karşısında eğilir, bâzan ağlar, bâzan inler ve bâzan kendilerinden geçer ve bâzan da hayretler içinde kalırlar. Benden dolayı çektikleri vehmini gördüğüm ve ana olan sevgilerinden ötürü yaptıkları şikâyetleri duyduğum için,onlara ilk ikramım, benim nurumdan onların kalbini nûrlandırmaktır. Bu sayede ben onlardan haber verdiğim gibi, onlar da benden haber verirler. Sonra, yer ve gökler ve bunlarda bulunan herşey onlar için terazinin bir gözüne konsa, bunu onlar için azımsarım yâni onlara daha çoğunu veririm ve nihayet rahmetimle onlara yönelirim ne sanırsın? Rahmetimle yöneldiğim kimseye istediğini vermez miyim? Elbette veririm buyurmuştur.
 

şukran gumuş

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
bu yazdiklariniz yukarida tanitimi yapilan kitapda bulunmamakta ve ben hala sizden ispat bekliyorum. Direk üstteki kitapdan sayfa numarasi ile teyit bekliyorum, gidip netten kopy paste bosa yapmayin.
ayıklandığı için..bu gun menzilcilerin kutsal kitabı mınah'a bakın eski şirk kufur akideleri bulamazsınız .gelen tepkiye göre değiştiriliyor
 

metin öztürk

Yeni Üye
Üye
imam gazali dediği diğer filozof ve sofi olan imam gazali ile karıştırıyor sanırım
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
ayıklandığı için..bu gun menzilcilerin kutsal kitabı mınah'a bakın eski şirk kufur akideleri bulamazsınız .gelen tepkiye göre değiştiriliyor
boyundan büyük söz dedin sonra da bunu mu yaziyorsun, burada menzilin kutsal kitabi diye lanse ettiginiz kitabi tanitan mi var da gecip edepsizce konuya atliyorsunuz.
 

metin öztürk

Yeni Üye
Üye
şimdi buldum :) bende bu kitap var
yeni aldım okumaya fırsatım olmadı
kitabı alma nedenimde akhilerin yoğun tavsiyeleridir
akhiler tavsiye ediyorsa çok şükür içimde şüphe kalmaz
 

İkrime

İyi Bilinen Üye
Üye
şimdi buldum :) bende bu kitap var
yeni aldım okumaya fırsatım olmadı
kitabı alma nedenimde akhilerin yoğun tavsiyeleridir
akhiler tavsiye ediyorsa çok şükür içimde şüphe kalmaz
Bende alıp okuyamayanlardanım ahi :)
 

şukran gumuş

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Üye
boyundan büyük söz dedin sonra da bunu mu yaziyorsun, burada menzilin kutsal kitabi diye lanse ettiginiz kitabi tanitan mi var da gecip edepsizce konuya atliyorsunuz.
dostum kıyasdan anlamıyorsan diyeceğim bir şey yok..senin alimini kutsiycakta değilim ..eğriside orada doğrusuda..ne yani buyuk alim diye yazdığı pislikleri görmeyelimmi?

bu yalan hadislerin hesabı ne olacak?

bu yalan ecirlerin karşılığı ne olacak?

Birde adam bana diğer konuda cihaddan bahsediyor.sen içindeki tağutları yıktınmı acaba?
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
dostum kıyasdan anlamıyorsan diyeceğim bir şey yok..senin alimini kutsiycakta değilim ..eğriside orada doğrusuda..ne yani buyuk alim diye yazdığı pislikleri görmeyelimmi?

bu yalan hadislerin hesabı ne olacak?

bu yalan ecirlerin karşılığı ne olacak?

Birde adam bana diğer konuda cihaddan bahsediyor.sen içindeki tağutları yıktınmı acaba?
1- Sizinle hangi ara dost olduk?
2- Kiyasi anlayip anlamadigimi nereden cikardiniz ki, konunun kiyasla ilgisi nedir? Kisi konu acip, güzelce soru soruyor bu eser aciklamasi su sekilde ismi sudur, cikaran yayinevi sudur demis ve siz direk pis agizla yalan ile konuya giris yaptiniz ve uyarilinca geri adim atmak yerine hala gecmis bos bos konusuyorsunuz. Kiyasi anlamak buysa ben kiyasdan anlamiyorum.

3- Sizi hala ispata davet ediyorum, netten kopy ederek alimlik olmaz, bak eser konunun en basinda var kitapda bizde var buyur hodri meydan tek cümle aktar ve ispat et, aksi halde bu vebal sana yeter demistim.
4- Adam kim, diger konu kim, cihadla alakasi nedir ve sonunu tagutlara baglamissiniz.

Tek kelime diyorum, battikca batiyorsun, sus ki adam desinleri bosa dememisler. Bos bos konusmakdan ne anliyorsunuz anlamiyorum.
 

EBU HANİFE

Yeni Üye
Üye
Üst Alt