Infak Müttakilerin Özelliğidir

İSTİŞHAD

الله لا ينسى أحداً ، هذا أمر كاف ليطمئن قلبك
Yönetici
Admin
İNFAK MÜTTAKİLERİN ÖZELLİĞİDİR

İnfak bir müminin hassasiyetinin ve olması gereken üstün ahlakının bir özelliğidir.
Allah (c.c.), müttakilerin vasıflarını sayarken Allahın verdiklerinden , onun yolunda infak edenlerden de özellikle bahsetmektedir.

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَوَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah yolunda) infak ederler.” (Bakara 3)

Müslüman şahsın tıpkı namaz gibi, oruç gibi “olmazsa olmaz değerlerinden” birisi de infak etme, verme hassasiyetine sahip olmasıdır. Bakara suresinin ilk ayetleri içerisinde görüldüğü gibi, iyi Müslüman diye nitelendirilen müttakilerin temel özellikleri arasında gabya iman etmek ve namaz kılmaktan sonra “kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler” ifadesiyle infak zikredilir.

İnfağın yapılma şekline gleince;

İnfak karşısındakini aşağılama veya cömertlik gösterisi altında riyakarlık aracı yapılmamalıdır. Çünkü Kuranı Kerim insanlar arasındaki ilişkilerde güzel muameleyi ve İslami terbiyeyi esas almıştır. İslam’ın ruhuna ve insanın onuruna ters düşen davranışların sahibine hiçbir fayda sağlamayacağını bildirmiştir. Özellikle riyakarlığın, insanın bütün hayırlı faaliyetlerini boşa çıkaran bir illet olduğuna dikkat çekmiştir.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْصَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ
رِئَاء النَّاسِوَلاَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ
تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَىشَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“Ey iman edenler! Allaha ve ahret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi, başa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptığınız hayırlarınızı boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz kaya haline getirmiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olmazlar. Allah, kafirleri doğru yola iletmez.” (Bakara 264)

Bu ayette zekat vermek ve infakta bulunmak teşvik edilmekle birlikte, bunu yaparken usulüne riayet edilmeksizin eziyet ederek ve başa kakarak yapılan bir hayrın Allah indinde hiçbir değerinin olmadığı bildirilmektedir.

Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Üç kişi vardır, Kıyamet gününde Allah onlarla ne konuşur, ne nazar eder ne de onları günahlardan arındırır, onlar için elim bir azab vardır!" buyurdu ve bunu üç kere de tekrar etti Ben: "Ey Allah'ın Resûlü! Öyleyse onlar büyük zarara ve hüsrana uğramışlardır Kimdir bunlar?" dedim Şöyle saydılar:
"Elbisesini (kibirle, yerlere kadar salıp) süründüren, yaptığı iyiliği başa kakan, malını yalan yeminlerle pazarlayan kimseler!"


Müslim, İman 171, (106); Ebu Dâvud, Libas 28, (4087, 4088); Tirmizî, Büyû' 5, (1211); Nesâî, Büyû' 5, (7, 245)

Müslüman her ibadetinde olduğu gibi infak ederken de kulluk çerçevesi dışında hareket etmemelidir.
 

IsLaM4eVeR

لا اله الا الله - Lâ ilahe illallah
Admin
İnfak, subhanaAllah, çok güzel bir amel. Gizli ve açık yapılan infak ve yardımlar Rabbim hepimize temiz rızk versin ve o rızkdan infak edebilmeyi nasip etsin.

Kimin dininde samimi olup olmamasının en büyük göstergelerinden biri infak. Rabbim kazananlardan eylesin bizleri.
 

karafi

Üyeliği İptal Edildi
Banned
"Onlar, gayba iman ederler, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler.[1]

"Ey iman edenler, kazandıklarınızın iyi olanından ve sizin için yerden bitirdiklerimizden infak edin. [2]

"Allah yolunda her ne infak ederseniz, size noksansız olarak ödenir ve siz, haksızlığa uğratılmazsınız. [3]

"Yalnızca Allah'ın rızasını istemek ve kendilerinde olanı kökleştirip güçlendirmek için mallarını infak edenlerin örneği, yüksekçe bir tepede bulunan, sağnak yağmur aldığında ürünlerini iki kat veren bir bahçenin Örneğine benzer ki, ona sağnak yağmur isabet etmese de, bir çisinti (vardır). Allah, yaptıklarınızı görendir. [4]

"Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, herbir başakta yüz tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Allah (ihsanı) bol olandır, bilendir. [5]

Ebu Mes'ud el - Ensarî (r.a.)'dan;

Bir adam, yularlı bir dişi deve ile gelerek:

Bu deve, Allah yolunda (sadaka)dır, dedi.

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.s.): "Onun sebebi ile Kıyamet gününde, hepsi yularlı ye-diyüz deve verilecek!" buyurdu. [6]

Hureym b. Fatik (r.a.)'dan; Rasuiullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: "Kim Allah yolunda bir şey infak ederse ona,infak ettiğinin yediyüz katı ecir yazılır. [7]

"Rabbiniz, sizin içinizdekini daha iyi bilir. Eğer siz salih olursanız, şübhesiz O da, (kendisine) yönelip dönen*leri bağışlayıcıdır.

Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp savurma.

Çünkü saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise, Rabbine karşı nankördür. [8]

"Elini boynunda bağlamış olarak kılma, büsbütün de açık tutma. Sonra kınanır, hasret (pişmanlık) içinde kalakalırsın. [9][1] Bakara, 2/3.

[2] Bakara, 2/267.

[3] Enfâl, 8/60.

[4] Bakara, 2/265.

[5] Bakara, 2/161.

[6] Sahih-i Müslim, Kitabu'I - İmare, B.37, Hds.132. Sünen-i Neseî, Kitabu'I - Cihad, B.46, Hds.3173.

[7] Sünen-i Neseî, Kitabu'I - Cihad, B.45, Hds.3172. Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.4, sh.345 - 346.

[8] İsra, 17/25 - 27.

[9] İsra, 17/29.
 
Üst Alt