İslâmî Makam, İhsan Sahiplerine Saygı Duymak

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
İslâmî Makam, İhsan Sahiplerine Saygı Duymak

Ürdün'de, İslâmî Harekete mensup olan hocalarımızdan birisi cemaatin evine girdiğinde gençlerden birisi ayak ayaküstüne atmış oturmaktaydı. Hocamız ona: "Neden böyle oturuyorsun?" der. O da: "Bu sünnettir" der. Hocanın karşısında ayak ayaküstüne atarak oturmanın sünnet olduğunu bilmesi ve bunu bir müslümanın söylemesi nasıl mümkün olabilir?

Hâlbuki sahih bir hadisi şerifte zikredildiği gibi; Rasulullah (sav) Fatıma geldiği zaman onun için ayağa kalkar, onu kucaklar, cübbesini altına serer ve Fatıma'yı cübbesinin üzerine otutturduğu, beyan edilmektedir. Hz. Fatıma Rasulullah (sav)'in kızıdır. Henüz yaşı o sıralarda ondörttür. Keşke bizler ve gençlerimiz âlimlerimizin bu husustaki fetvalarını okumuş olsaydık.

İbn Teymiye ki bu selefilerin şeyhidir, hepimiz onun fetvalarını kabul ederiz, bakın bu hususta ne diyor; "İslâmî makam ve ihsan sahiplerine ihtiramen ayağa kalkmaya ruhsat verilmiştir." Aynı şekilde İmam'Nevevi bu konuda el-Terhis bi'l-Kıyâm (Ayağa Kalkmaya Ruhsat) isimli bir kitap yazarak saygı değer kimseler için "girdiklerinde ayağa kalkmaya ruhsat verilmiştir," demekte ve buna delil olan bir çok sahih hadisler zikretmektedir. Ayrıca bu konuda Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve birçok fakihin ittifak ettiğini bildirmektedir.

Bir kardeşimiz bana şöyle diyor: "Hayatım boyunca anne-babamın huzurunda dikkatli olurdum, ana-babaya itaat ve iyilikle muamele emrine karşı edebsizlik olur inancıyla bir yere dayanmaz ve bana bir emir verirken veya benden bir şey isterken anne babam konuşmasını bitirinceye kadar karşısında hazır ol şeklinde dururdum." İşte İslâm adabı, edeb anlayışı!

Ey Allah'ım bizlere edep öğret!

Şimdi ise maaşallah hoca öğrencisiyle kâğıt oynuyor, öğrencisine sigara takdim ediyor vb. İslâm adabına yaraşmayan birçok tavırlar takınıyorlar. Öyle ki öğrenci hocasına kafa tutuyor, onunla dalga geçiyor ve bu haliyle de diğer öğrenci arkadaşlarına karşı övünüyor!

 
Son düzenleme:

eL_Muhacir

İlimsiz mucahid katil,cihadsız alim belam olur.
Yönetici
Frm. Yöneticisi
Güncel...
 
Üst Alt