Izin Almadan Iki Kişinin Arasına Oturmamak

cephetunnusre

Yeni Üye
Üye
İzin almadan İki Kişinin Arasına Oturmamak

-Abdullah b. el-Amr (r.a) ,Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu dedi:"Bir kimsenin iki kişi arasına,izinsiz girmesi helal olmaz." (İsnadı hasendir,Ebu Davud,4845)(Tirmizi,2753)

-Amr b. Şuayb,babasından,o da dedesinden bildirdi ki:"Bir kimsenin iki kişi arasına izinsiz oturması yasaklanmıştı." (İsnadı hasendir,Beyhaki,3/232)

 
Üst Alt