KURTULUŞ SÜNNETE BAĞLILIKTA!

İSTİŞHAD

الله لا ينسى أحداً ، هذا أمر كاف ليطمئن قلبك
Yönetici
Admin
KURTULUŞ SÜNNETE BAĞLILIKTA!


Zuhri'nin söylediği gibi: "Önceki, ilk Müslümanlar şöyle söylerlerdi: "Kurtuluş ancak sünnete sımsıkı sarılındığı zaman mümkündür." İmam Malik de şöyle söylemiştir: "Sünnet Nuh'un gemisi gibidir. Ona binen de kurtulmuştur. Eğer binemezsen helak olursun." İbadet, itaat, istikamet, doğru yolu tercih gibi, mânaları ve hedefleri bir alan kavramlar iki esası ifade ederler. Bir kimse Allah'tan başka hiç kimseye itaatle ibadet etmemelidir. Allah'a ancak Kur'an'da belirlenen hudutlar içinde, şeriat prensiplerine göre ibadet ve itaat etmelidir. Hiç kimse, bidatlerle, kendi nefsî heveslerinin arkasındaki zanlarla, şehvet duygularının götürdüğü aşırılıklarla ve benzeri şeriat dışı, sünnet harici şeylerle Allah'a ibadet yapmamalıdır.

Yüce Allah şöyle buyuruyor meâlen:
"O halde bir kimse Rabbinin rızasını talep ederse, emrettiğimiz bir ameli işlesin ve Rabbine ibadet ederken, O'na hiç kimseyi ortak olarak kabul etmesin." (Kehf: 110)
Bir başka âyette meâlen:
"Hayır, onların dedikleri gibi değil! Her kim yaptığı işlerde Allah'ın kanunlarını kendine önder tanır, kendini tamamen Allah'a teslim ederse onun için Allah katında yaptığı iyi işlerin karşılığında cennet var. Ve onlar için herhangi bir korku da yoktur ve onlar asla mahzun da olmazlar." (Bakara: 112)

Bir başka âyet meali:
"İyilik eden bir kimse olarak kendini tam bir samimiyetle Allah'a teslim eden ve İbrahim'in tevhid dinine uymuş bulunan kimseden daha güzel din sahibi kimdir? Allah İbrahim'i kendine dost edinmiştir." (Nisa: 125)

Salih amel, yani Allah'ın Kur'an'da belirlediği işleri yapmak ilahî ihsanın ta kendisidir. Çünkü, zaten ihsan, iyi işler yapmakla elde edilir. Hasen ve doğru işler de, Allah ve Resulünün sevdiği şeylerdir. Bunlar da, yukarda belirttiğimiz gibi, Allah ve Resulünün vacip veya müstehab olarak insana yüklediği vazifeler, emirler manzumesidir.

Kur'an'da, gerçek hadislerde, yani sünnette bulunmayan, sonradan heva heveslerine bağlı insanlar tarafından uydurularak dine sokulan bid'atlara gelince; söyleyen söylemeye, yapanlar yapmaya devam ederlerse de asla meşru olamazlar. Çünkü şeriata aykırı her şey yasaktır İslâm dininde. Allah ve Resulü bunların hiç birini sevmez. Böyle olunca da, ne hasenattan, ne de iyi işlerden sayılmazlar. Aşırılık ve zalimlik gibi yasaklanmış bir işi işleyen kimse, nasıl ki hayır ve hasenat işler yapmış sayılamazsa...

Yüce Allah meâlen şöyle buyurmaktadır: "...Rabbine ibadet ve itaat ederken, kimseyi ortak koşmasın O'na." (Kehf: 110). Yine meâlen: "Bütünvarlığını Allah'a teslim etti, tamamen O'na yöneldi." Bu âyeti kerimede dini sadece Allah'a ait kılma anlamı vardır. Din yalnız Allah'ındır.
 
Üst Alt