Malin Peşin Fiyatindan Daha Fazla Bir Fiyata Satilmasi Ve Tasksitini Ödeyemeyenin Borcunun Fazlalaşt

TUVEYLİB

New member
Üye
MALIN PEŞİN FİYATINDAN DAHA FAZLA BİR FİYATA SATILMASI VE TASKSİTİNİ ÖDEYEMEYENİN BORCUNUN FAZLALAŞTIRILMASI CAİZMİDİR?

Soru: bir kişi, bir malı peşin olarak 10.000 Suudi Arabistan riyaline satın aldı. Bu kişi bir başka kimseye 10.500 riyale iki ay taksitle malı sattı. Şayet iki ay içerisinde yahut sonrasında bu taksit ödenirse fiyat aynı kalacak yoksa fiyat yükseltilecek diye de şart koşuldu. Böyle bir anlaşma dinimizde helal midir?

Cevap:

Bir malı taksitle satmada bir sakınca yoktur. Soruda sorulduğu gibi peşin fiyatından daha fazla bir fiyata da bir malın satılmasında bir sakınca yoktur. Bir malın fiyatı 10.000 iken taksitle 10.500 iki ay sonrasında ödenmesine karşın satılmasında da bir sıkıntı yoktur. Ancak belirlenen fiyatın değişmesi veya borcun ödenmemesi halinde bir cezanın konmaması gerekir. Fiyatın fazlalaştırılması yahut ödemede gecikme olduğu zaman ceza verilmesi şartı haram olan bir işlem olup faizdir.

El-Mecma’ El-Fıkhi El-İslaminin almış oldu karar da, 14/7 rakam 13 Devha da gerçekleştirilen oturumunda şöyle denmektedir: borçlu olan bir müşteri, belirlenmiş olan taksit borcunu ödeme zamanı geldiğinde borcunu ödeyemeyince daha önce belirlemiş bir şartla borç fazlalaştırılamaz. Yahut daha önce hiçbir şart koşulmaksızın borcun fazlalaştırılması da caiz olmaz. Çünkü böyle bir amel faizdir ve haramdır. (El-Muamelat El-hadise, Doktor Abdülvahhab Ebu Süleyman, S. 571)
 
Üst