Müminler Aleyhine Küfür Olan Dostluk, Sadece Kafirlerle "küfür Üzere" Dost Olma Şartına Bağlıdır.

Abulhasan

New member
Üye
Bugün haksız tekfirlerin çoğu; Yarım hocaların nassların zahirlerini gösterip illet tahkiki yapmaması cehaletine dayanıyor. Sanıyorlar ki Allah teala mesela ''şu işi yaparsanız kafir olursunuz'' dediğinde bu hüküm, o işi yapmanın istisnasız tüm suretlerini içerir.! Oysa bu,o işin mutlak anlamda sadece nehyedildiğini gösterir, yoksa her durumda küfür hükmünü alacağını göstermez.

Küfür olma durumu ise o işteki bir illete dayanır. Dolayısıyla alim kişi bakar. Bu iş acaba küfür olan işten midir yoksa değil midir? diye.
İşte bu yolla cahil fakat samimi gençlerimizi alimlere bile düşman ediyorlar.

Saptırdıkları konulardan biri de dostluk konusudur. Ayrım yapmadan tüm dostluk türlerine düşenleri, hatta bazen hiç dostluk bile yapmayanları yapıyormuş sayıp tekfir ediyorlar. Dostluk yapılanların gerçek kafir olduklarını var sayarsak durum bu iken, müslümanlarla yapılan dostluğu kafirlerle yapmış gibi sanma durumunu var düşün.!

Bugün Şam sahasındaki durumda olduğu gibi.

Oysa ''mu'minler aleyhine küfür olan dostluk, sadece kafirlerle "küfür üzere" dost olma şartına bağlıdır''

Nakiller Taberi'den, okuyalım.!


{لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَـٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ}

Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri kendilerine dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmamış olur.(Ali-imran/28)

ومعنى ذلك: لا تتـخذوا أيها الـمؤمنون الكفـار ظهراً وأنصاراً، توالونهم علـى دينهم، وتظاهرونهم علـى الـمسلـمين من دون الـمؤمنـين، وتدلونهم علـى عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فلـيس من الله فـي شيء؛ يعنـي بذلك، فقد برىء من الله، وبرىء الله منه بـارتداده عن دينه، ودخوله فـي الكفر،

İbn Cerir Et-Taberi der ki: Bu ayetin anlamı şudur; Ey müminler, kafirleri destekçi, yardımcı ve dinleri üzere müslümanlar aleyhine destekleyerek veliler edinmeyin demektir. Kafirleri müslümanların sırlarına muttali etmeyin. Sizden kim bunu yaparsa Allah ile hiçbir ilişiği kalmamış olur. Yani dinden irtidat ettiği ve küfre girdiği için o Allah'tan beri, Allah da ondan beri olmuş olur.

حدثنـي موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسبـاط، عن السدي: { لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ } إلـى: { إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَـٰةً } أما أولـياء: فـيوالـيهم فـي دينهم، ويظهرهم علـى عورة الـمؤمنـين، فمن فعل هذا فهو مشرك، فقد برىء الله منه،

Bana Musa, ona Amr, ona ise Ebsat Suddiden şöyle tahdis etti: ''Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri kendilerine dost edinmesinler.'' ayetini ''Onlardan korkmanız durumları müstesna'' kısmına (kadar okuyarak) şöyle dedi; Veliler edinmeye gelince manası şudur: Dinleri üzere (dinleri için) onlarla velayet kurarak müslümanların gizliliklerini onlara haber vermeyin. Sizden kim bunu yaparsa işte o zaman müşrik olur. Allah da ondan beri olur.

حدثنا الـحسن بن يحيـى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة فـي قوله: { لاَّ يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَاء } قال: لا يحلّ لـمؤمن أن يتـخذ كافراً ولـياً فـي دينه،

Bize Hasan bin Yahya, ona Abdurrezzak ona ise Ma'mer Katade'den ''Mü'minler, mü'minleri bırakıp da kâfirleri kendilerine dost edinmesinler.'' ayeti hakkına şöyle haber verdi: Hiç bir mümin için bir kafiri dini için veli edinmesi helal olmaz.

حدثنـي مـحمد بن سنان، قال: ثنا أبو بكر الـحنفـي، قال: ثنا عبـاد بن منصور، عن الـحسن فـي قوله: { إِلا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَـٰةً } قال: صاحبهم فـي الدنـيا معروفـاً الرحم وغيره، فأما فـي الدين فلا.

Bana Muhammed ibn Sinan, ona Ebu Bekir El-hanefi, ona ise İban bin Mansur Hasan'dan; ''Onlardan korkmanız durumları müstesna'' ayeti hakkında şöyle tahdis etti: Dünyada onlarla iyi geçinmek gibi şeyler yapabilirsiniz. Ancak din konusunda olursa asla.!
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Üst