Çözüldü Müslüman Kafire Mirasçısı Olabilir Mi?

Şeriatu'l İslam

Well-known member
Üye
Selamun aleyküm.

Hz. Peygamberin (s.a.s.) “Kâfir bir kimse müslümana, müslüman da kâfire mirasçı olamaz” (Buhârî, Ferâiz 26) ve “Farklı din mensupları birbirlerine mirasçı olamazlar” (Ebû Dâvûd, Ferâiz 10; Tirmizî, Ferâiz 16) şeklindeki hadislerine dayanan fakihlerin çoğunluğu, din farkının mirasa engel olacağını söylemiştir. Bu hadisleri başka bilgilerle birlikte değerlendiren Muaz b. Cebel, Muâviye b. Ebî Süfyan gibi sahabîlerle sonraki bazı müctehidler, gayrimüslimin müslüman akrabasına mirasçı olamayacağını ama müslümanın gayrimüslim birisine mirasçı olabileceğini kabul etmişlerdir. Günümüzde de tercih edilen bu görüşe göre; müslüman, gayrimüslim anne-babasından kalan mirası alabilir (Bkz. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, XII, 50; Azîmâbâdî, Avnü’l-Ma’bûd, VIII, 87; Mardînî, er-Rehâbiyye, s. 38).

https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/920/musluman-gayrimuslime-mirasci-olabilir-mi--din-ayriligi-mirasa-engel-midir-

Olunmaz diye biliyorum. Fakat şöyle bir bilgiye ulaştım. Sıhhati nedir bu bilginin. Konu ihtilaflı mı, yoksa konu çarptılıyor mu?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Âleykum selam we rahmetullah kardeşim;

Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Müslüman kâfire ve kâfir de müslümana vâris olamaz."
(Buhârî, Ferâiz 26, Hacc, 44, Megazi 48; Muslim, Ferâiz 1 (1614); Ebu Dâvud, Ferâiz, bab 10, Hadis no: 2909; Tirmizî, Ferâiz 15 (2107); Nesâî (el-Kubrâ), Ferâiz, 4/80, 81, 82; İbn Mâce, Ferâiz 6 (2729); Ahmed b. Hanbel, 11, 5/201, 202, 203, 209; Dârimi Ferâiz, 29; Muvatta, Ferâiz 10;

(Kadı Ebu Şuca , Ğayet'ul-İhtisar ve Şerhi , Ravza Yayınları: 386)

Ehli sünnete itikadına göre 1400 yıldır haram kabul edilen "Müslümanın Kâfire Mirasçı Olamaz" kâidesi;
İslami bir hakimiyetin olmadığı ve müslümanların Daru'l Harb olan beldelerde yaşadığı ülkelerden biri olan Laik demokratik Türkiye'nin İslam'ı kufri rejimlerine uyarlamak ve buna uygun fetvalar peydahlayarak halkı yönlendirme maksadıyla kurulan Diyanet işleri teşkilatının Fetva kurulunun kâfirlere şirin görünme fetva(!)'larındandır. Kâbul edilemez....

Hiyanetçe:
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/920/musluman-gayrimuslime-mirasci-olabilir-mi--din-ayriligi-mirasa-engel-midir-


İlgili Konular:

Musluman, Kâfire; Kâfir , Muslumana Mirasçı Olabilir mi? Mezheblerin Görüşü?
https://www.islam-tr.org/konu/musluman-kafire-kafir-muslumana-mirasci-olabilir-mi-mezheblerin-gorusu.35912/
 
Üst Alt