Namaz Islam Alameti Midir?

halitbinvelid

Yeni Üye
Üye
NAMAZ İSLAM ALAMETİMİDİR?

Evet, namaz İslam alametidir… Ama!

Bir kimse namaz kılar;

1-Allahın dışında hüküm koyanları yapılanların hakikatini bilir ve oy vererek vb fiil yahut sözlerle destekler,

2- Allahın dışında kanun koyanların koydukları kanunlara başvurur,

3-Allahtan yardım istenmesi gereken yerlerde Allahın dışında ölü veya dirilerden yardım diler,

4-Allahın dini ile dalga geçer,

5-İslam dininin şiarlarıyla-sakal, peçe vb- alay eder,

6-Allahın dışında başka şeylere yemin eder,

7-Allahın şeriatını istemez,

8-Allahın kanunlarını gericilik veya kerih görür,

9-Allaha, dine yahut peygamberine söver,

10-Allahın dışında başka şeylere adak adar,

11-Kâbe’nin dışında başka şeyleri tavaf eder,

12-Nazar boncuğu, muska, türbeler de mum yakma, yumurta kırma gibi şeylerin kendisini koruduğunu ve kendisine şifa vereceğine inanır,

13-Şirk dışında işlemiş olduğu; haramları işlerken bunları helal gördüğünü söylüyor veya bunun helal olduğuna itikat eder,

14-Allahın dininin dışındaki sistemlerin günümüzde tatbik edilmesinin daha uygun olduğunu söylüyor veya bu yönde herhangi bir çalışma yapar,

15-Allahın dışında başka şeylerin de gaybı bildiğini iddia eder veya böyle inanır,

16-Allahın dışında herhangi bir ölü yahut dirinin tabiat olaylarında tasarruf ettiğine inanır,

17- İnsanların Allahın koymuş olduğu hükümlerini değiştirme hakkına sahip olduğuna yahut ikisinin arasında hiçbir farkın olmadığına yahut İslam kanunlarının daha aşağıda olduğuna inanıyorsa veyahut böyle söyler,

18-Muteber bir ikrah olmaksızın; İslam devleti olmayan herhangi bir devlete askerlik yapar,

19-İslami bir devlet olmadığı halde yaşamış olduğu devlette memurluk yapıyor ve memuriyeti bu devleti birebir ayakta tutucu bir pozisyonda olur,

20-İslam’dan çıkaran sihir yapar veya yaptırır,

21-Kâfirleri dost edinir, büyük bir muvala içerisine girer,

22-İmkânı olduğu halde Allahın diniyle alay edildiği yerlerde kalmaya devam eder yahut rıza gösterir,

23-Kâfirlerin bayramını kutlar yahut hiçbir ikrah olmaksızın bayramlara giderse,

24-Kâfir bir devletin ayakta kalması, kuvvetlenmesi için duası ile yardım eder,

25-Rabıta vb şeyleri İslam’dan çıkartacak derecede ibadet niyetiyle yapar,

26-Şeyhleri ta’zimde aşırıya kaçarak ilahlaştırma gibi bir ameli veya sözleri var,

27-Allah ile kendisi arasına aracılar koyuyor, bunlara dua ediyor, bunlardan şefaat istiyor, bunlara tevekkül eder,

28- Yahudi, Hıristiyan, Ebu Leheb, Ebu Cehil gibi gibi müşrikleri tekfir etmiyor, onların kafir olduklarında şüphe ediyor veya onların doğru yolda olduklarına inanır,

29-Okulda olup bitenleri bildiği halde okula çocuğunu gönderir,

30- Bir kimse: "Hızır (as) nasıl ki, Musa (a.s)'ın şeriatı dışında hareket etme serbestisine sahipse insanlardan bazıları da Muhammed (s.a.v)'in şeriatı dışına çıkabilir" derse, inanırsa

31-Hulul, vahdetü-l vücud, ittihad vb şirk inançlarına sahipse

32-Allah’a ait herhangi bir özelliği kula yahut kula ait bir özelliği Allaha verirse…

Bir kısım şeyler bazı ihtilaflar olsa da genel ve mutlaka olarak bu kimseler Müslüman değildir…
 

halitbinvelid

Yeni Üye
Üye
Türkiye gibi bir ortamda: Yıkarıda saymaya çalıştığımız bazı kişiyi islam dan çıkartan amilleri zikrettikten sonra namaz islam alameti olmaktan çıkmış olduğu gözükmektedir. Bilinmeli ki: islam alameti zaman ve mekana göre değişir. Peygamberimiz döneminde nasıl : hac, oruç, tavaf, dua, adak vb ameller islam alameti sayılmamış sadece peygamerimizin buyurduğu gibi: "Her kim bizim namazımızı kılarsa" yani o dönemde namaz kılanlarda vardı ancak rüku ve secde olmayan namaz diye isimlendirilen müşriklerin alkış ve ıslıkla yapılan bir ibadeti vardı. İşte bu nedenle o dönemde müslümanların diğer kafirlerden ayırt eden amel namaz idi. Ama şu günümüzde herkes namaz kılıyor yani müslümanda kafirde namaz kılıyor. Şu yukarda saymış olduğumuz amelleri yapanlarda namaz kılıyor. Bu ednele bu tür amellerin işlenmesi insanları islam dininden çıkarttığı için artık namaz islam alameti olmaktan çıkmıştır. Sofiside, siyasisi de, cahil bir avamda namaz kılabiliyor. Dolayısıyla sadece muvahhidlere has bir amel olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle şu günümüzde namaz islam alameti olmaktan çıkmıştır. Allah en doğrusunu bilir. Bu benim ilmi delillerden çıkarmış olduğun netice...
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi

eslem berire

Üyeliği İptal Edildi
Banned
Sizin ilmi deliller den çıkarmış oldugunuz
Neticeye Alımlar içtihat diyor...
İslamın sizin şahsi kanaatlerinize
İhtiyacı olduğunu düşünmüyorum
 
Üst Alt