Nebi'yi (sav) Sevme Belirtileri

Firak

İyi Bilinen Üye
Süper Moderatör
Üye
Şüphesiz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin bazı belirtileri vardır ve islam ümmetinin alimleri bunları belirtmişlerdir.

Örneğin Kadı İyad Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir:

"Onun sünnetine yardım etmek, şeriatini savunmak, o hayatta iken onun huzurunda bulunmayı ve onun uğrunda canını ve malını vermeyi temenni etmek de onu sevmektir." *


Hafız ibn-i Hacer Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir:

Sözü geçen sevginin belirtilerinden bir tanesi de, kişiye şunun teklif edilmesidir: Eğer isteklerinden herhangi bir tanesini kaybetmek veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i -eğer mümkün olsaydı- görmekten mahrum olmak arasında birisini tercih etmesi istenir de, o da mümkün olduğu takdirde onu görmekten mahrum kalmayı, isteklerinden herhangi birisinden mahrum kalmaktan daha ağır buluyorsa, sözü geçen sevgi ile o da vasıflanmış demektir, değilse hayır. Bu sevgi, var olması ile yok olmasına bağlı değildir. Aksine onun sünnetine yardım etmek, şeriatini savunmak ve ona aykırı davrananlara engel olmak için onun bir benzerini getirmesidir. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak da bu kapsama girer." **


Büyük alim el-Aynî Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir:

"Bilmelisin ki, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek; O'na itaati istemek ve ona aykırı davranmayı terk etmektir. Bu islam'ın farzlarındandır." ***


Alimlerin, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin belirtileri olarak zikrettikleri şeylerden aşağıdaki hususları çıkarabiliriz:

1. O'nu görmeye ve O'nunla birlikte olmaya çalışmak ve bunlardan mahrum olmayı, dünyada bunların dışında bir şeyi kaybetmekten daha ağır görmek.

2. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uğrunda canı ve malı feda etmek için tam hazırlıklı olmak.

3. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerine uymsk yasaklarından kaçınmak.

4. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine yardım etmek ve şeriatini savunmak.


Kimde bu belirtiler bulunursa o kimse Rasulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem sevmekten dolayı Allah'a hamd etsin ve bu hususta kendisine sebat vermesini dilesin. Bunu büsbütün yada kısmen kaybetmiş kimse de Allah'ın huzuruna şirk ve küfürden selim bir kalb ile gelen kimse müstesna hiçbir mal ve evladın fayda vermeyeceği günden önce kendisini hesaba çeksin. O günde insanların hiçbir şeyi Allah'a gizli-saklı kalmayacaktır. Sakın Allah'ı ve mu'minleri aldatabileceğini düşünmesin, öyle bir işe de kalkışmasın. Çünkü Allah'ı aldatmaya çalışan kimse ancak kendini aldatır.

Nitekim Allah Teala bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Onlar <munafıklar>, Allah'ı ve mu'minleri aldatmaya çalışırlar ama kendilerinden başkasını aldatamazlar da yine onlar bunun farkına varmazlar." [Bakara,9]


* Nevevi Şerhi, 2/16
** Fethu'l Bari, I/59
*** Umdetu'l Kari I/144


Nebi sevgisi ve alametleri / Prof. Fadl İlahi Zahir
Mütercim: Mehmet Emin Akın -hoca-
 
Üst Alt