Osmanlı Şeyxul Islamı Mustafa Sabri Әfәndinin Fәtvası

Faxrud-Din Azәri

« صديقك من صَدَقَك لا من صدَّقك »
Üye
Osmanlının son Şeyhul İslamlarından Mustafa Sabri Efendi şöyle demiştir:

"Şayet devlet İslam çizgisinden çıkarak, "dinin emirlerine itaat etmek hükümetin işi değildir. Bu ancak toplumun işidir." derse, bu durum dini devletten ayırmaktır. Böyle bir durumda devlet irtidat etmiştir. (Dinden çıkmıştır) Şayet toplum böyle bir hükümetten razı olursa veya hükümet parlamentoda toplumun vekaletini alarak kanun yapacaksa, hükümet mürted olduğu (dinden çıktığı) gibi toplum da mürted (kafir) olur. Bu durumda hem o hükümetin, hem de o ümmetin üzerine şu ayet tatbik edilir: "Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir." Laiklik ilkesini kabul eden bir siyasi rejim, İslam hükümlerine baş kaldırmış demektir. Dolayısıyla öncelikle bu hükümet irtidat etmiş (dinden çıkmış) sonra da bu idareye itaat edenler tek tek mürtedleşmişlerdir. (Dinden çıkmışlardır) Siyasi idarede görev alanlar tek tek mürted (kafir) olduğu gibi, bu hükümete itaat eden kitleler de irtidata (küfre) düşmüş olur."
Bkz. (Mevkif'ul-Akıl, 4/280)
 

Benzer konular

Üst Alt