Raks Ve Semâ [alıntı] Fetavayi Hindiyye

عبد الرحمن

İyi Bilinen Üye
Üye
Ünlü Hanefi fıkıh kitabı ''Fetavayi-Hindiyye'' veya ''Fetavayi- Alemgiriyye''ndan altıntı.
Bu kitap Hindistan Moğol sultanı Alemgir Şah (Evrengzib/Aurangzeb) -rahimehullah- zamanında bir ulema heyeti tarafından hazırlanmıştır.

Türkçe Tercüme, Akçağ Yayınları
Cilt 12, 17. Bab, Sayfa 111

RAKS VE SEMÂ

Yetime Kitabı'nda, şöyle zikredilmiştir:

Halvani'den sorulmuştur:
- Kendilerini, sufiyye diye, bir nevi elbiseye nisbet ederek isimlendirip, eğlence ve raks ile meşgul olan ve nefislerinde bir rütbe iddia edenlere ne dersin?

İmam şöyle buyurmuş:
- Onlar Allah'a karşı iftira ediyor ve yalan söylüyorlar.''
Yine sorulmuş:
-Bunlar, doğru yoldan çıkarlarsa, beldelerinden sürgün edilirler mi?
İmam şöyle buyurmuş:
- ''Ezayı def etmek, onu korumaktan eblağdır. (=elzemdir) Temizden, pisi ayırmak, diyanetce daha ezka ve evladır.'' Tatarhaniyye'de de böyledir.

Zamanımızdaki mutasavvıfenin yaptıkları raks, söz ve semaları haramdır. Ona gitmek ve o mecliste oturmak caiz değildir. Haram olan davranışlar teğanni ve zurnalarla yaptıkları hareketlerdir.
Bu gibi tasavvuf ehli caiz görmüş ve önceki meşayıhı hüccet göstermişlerdir, buna ne dersin?

İmam şu cevabı vermiştir:

- Buna göre, onların yaptıkları başka bunların yaptıkları başkadır. Gerçekten onların zamanında, biri hallerine uygun şiir isnad eder; yufka kalpli olanların, -emre muvafakatından- çok kerre akılları başlarından gider, düşüp bayılırlardı. Bazen de kendi ihtiyarı (arzusu) olmaksızın, kalkar ve ihtiyarı olmaksızın hareket ederlerdi. Onların haline bakarak, bunların yaptığına caiz denilmez. Hiçbir kimse, onların, bu zamanın, ahkamı şer'ıyyeyi bilmeyen fısk (günah) ehlinin yaptıkları gibi, yaptıklarını zannetmemelidir. Onlar, gerçekten, din ehlinin hallerine ve yaptıklarına sımsıkı sarılmışlardı. Cevahiru'l Fetava'da da böyledir.

******

İmam Halvani: Şemsul Eimme (İmamların Güneşi) Ebu Muhammed Abdulaziz ibn Ahmed ibn Nasr ibn Salih el-Halvani el-Buhari (v. miladi 1056), İmam Serahsi'nin (rahimehumallah) hocası.
 
Üst Alt