İlmi Konu Tasavvuftan Imam-ı Azam'a Iftira: Son 2 Senem Olmasaydı Numan Helak Olurdu

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Tasavvuftan İmam-ı Azam'a İftira: Son 2 Senem Olmasaydı Numan Helak Olurdu

Soru : Ebu Hanife’nin “Son iki sene olmasaydı, Numan helak olmuştu” dediği, Ahmed bin Hanbel ve İmam Şafii’nin, Şeyban er Rai adındaki tasavvuf şeyhinden ders aldığı doğru mudur?


Cevap : Böyle bir iddia hem aklen hem de naklen batıldır, imkansızdır. Ebu hanife son iki senesinde azam olmadı. Hayatı boyunca islam ve tevhid mucadelesi içerisinde olan bir alimin, bütün mucadelesini , mahvolunacak bir itikad olarak görmek, Ebu hanife'nin islam alemindeki itibarını istismar etmek isteyen sapıkların, düşünmeden attıkları bir iftiranın ürünüdür.


Ebu Hanife’nin böyle bir şey dediğine dair hiçbir güvenilir kaynakta bilgi yoktur. (Kevseri Irgamul Merid(41)
İki sene ile kastedilen, Ebu Hanife’nin, Cafer es Sadık ile tanıştığı son iki senedir. Bunu Şiiler, imamı kendilerine nisbet etmek için, ehli sofiyye de Tarikatın silsilesinde 4. sıraya koydukları Cafer es Sadık vasıtasıyla , İmam-ı Azam Ebu hanife'nin son iki senesinde Tasavvufu öğrenerek sofi olmasını; bu sebeble daha önce kendilerine nisbet etmek için uydurma şirk ürünü rivayetler uydurdukları Cuneyd-i Bağdadi, Abdulkadir, Ceylani gibi muvahhid muslumanlara, başka bir uydurma/iftira ile Ebu Hanife'yi de eklemek istemişlerdir.
Cafer es Sadık’ı sufiliğe nisbet edenler de bunu kullanmak istemişlerdir.

İmam Ahmed ve Şafii’nin Şeyban er Rai’den tarikat aldığı iddiasına gelince; alimler bu tür haberlerin batıl olduğunda ittifak etmişlerdir. Zira bu imamlar Şeyban’a yetişmemişlerdir. (Sehavi Mekasıdu Hasene(474) Aliyyul Kari el Masnu(220) el Esrarul Merfua(381)[GULYARASI]8341[/GULYARASI]
 
Üst Alt