Yılbaşı Kutlamanın Hükmü

zeyd sade

New member
İslam-TR Üyesi
Üye
YILBAŞI KUTLAMANIN HÜKMÜ

*Ey sevgili Müslüman kardeşim, bizler ALLAH ve Rasulüne iman etikten sonra yeryüzünün meşgaleleri dinimizi öğrenmemize engel oldu. Dolayısıyla dinimizin hüküm ve emirlerinden bihaber olduğumuzu gören cini ve in’si şeytanlar haramları süslü ve güzel göstererek bizleri günahlara sevk etmeye çalışıyorlar. Bilmelisin ki yılbaşı kutlamaları da bunlardan biridir.

*Ey basiretli Müslüman kardeşim, Bil ki YILBAŞI kutlamaları haramdır.

NEDEN?

ÇÜNKÜ

1-‘Yılbaşı kutlaması’ denilen şenlikler aslında İsa(as)’ın doğum günü kutlaması demektir ki bu günün kesinliğini kimse bilmemektedir. Bu konuda Hıristiyanlar bile bir ihtilaf içerisindedir. Katolik Hıristiyanlar bir gün, Ortodoks Hıristiyanlar başka bir gün kutlama yapmaktadır. Bunun yanında İsa(as)ın doğum gününü kutlamamız gerektiğini bizlere emreden herhangi bir ayet veya sahih bir hadis bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır ki bizler dinimizle alakalı her amelimizi dinimizden rahat bir şekilde öğrenebiliyoruz.

*Ey Müslüman kardeşim, sen hiç Rasulullah(asv)’ın İsa(as)’ın doğum gününü kutladığını gördün mü? Ya sahabelerin? Peki ya sahabeye en güzel şekilde tabi olanların? İsa(as)’ın doğum gününü kutladığını gördün mü? Bunların, bırakın İsa(as)’ın doğum gününü kutlamayı herhangi bir Müslüman’ın bile doğum gününü kutlamamışlardır.

*Peki, sen nebi(sav)’in kendi doğum gününü kutladığını ya da sahabeye kutlattığını gördün mü? Asla göremezsin çünkü doğum günü kutlaması bir Yahudi âdetidir.

2-Hıristiyanlar bu sözde doğum günü kutlamasından birkaç gün sonra hz.yahya(as)’nın İsa(as)’ı yıkayarak vaftiz ettiğine inandıkları için O günden birkaç gün sonra vaftiz olurlar ve buna da Gıdas bayramı adını verirler.

*-subhanALLAH- ey yılbaşını kutlayan Müslüman kardeş, şimdi sen de bu kutlamadan birkaç gün sonra vaftiz mi olacaksın?

*Ey basiretli Müslüman kardeşim, sen hiç Hıristiyanların veya Yahudilerin, bizim herhangi bir bayramımız için hazırlık yapıp kutladığını veya bizim herhangi bir ibadetimiz(Namaz, oruç, hac vs.)le meşgul olduğunu gördün mü?

Asla ve Asla göremezsin. Öyleyse sen neden yeryüzünün her tarafında Müslümanları katleden bu canilerin dini merasimlerini şenlik adı altında kutluyorsun? Hiç düşünmez misin?

3-Ey dininin emirlerini yerine getirmeye gayret gösteren kardeşim, Bilmelisin ki bu Yahudi ve Hıristiyanlar tarih boyunca Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için her türlü yolu denemişler, günümüzde bile misyonerlik faaliyetlerini sürdürmektedirler.

*İşte yılbaşı dedikleri bu oyunda dinimizi elimizden almak, kendilerine benzetmek ve kendilerine uymamızı sağlamak için dünya çapında uygulanan bir oyundur. Düşünki Rabbimiz(azze ve celle) şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenler(Yahudi ve Hıristiyanlar)den herhangi bir guruba boyun eğecek(onlara uyacak)olursanız, sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler”.(3-Al’i İmran-100)

*Tarih boyunca bize düşmanlık yapan bu Yahudi ve Hıristiyanlar bugün dostumuz oldu da bizi eğlendirmek için bir gün mü tertip ettiler? Hiç düşündün mü?

“Kitap ehli(Yahudi ve Hıristiyan)nden çoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kinlerinden(kıskançlıktan) dolayı sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler.”(2-bakara-109)

*Dost görünen bu düşmanlardan ALLAH’a sığınırız.

4-Bir Müslüman asla yılbaşı denen bu kutlamalara katılamaz. Çünkü bu onlara benzemek olur. Peygamberimiz(sav) şöyle buyurur.

“Kim bir kavme benzerse O’da onlardandır.”(Ahmed b. Hanbel ibni ömer’den rivayetle)

*Kardeşim, bir düşünsene en çok kime benziyoruz? Hayatımız kimlerin hayatı gibi Yahudiler gibi mi yaşıyoruz yoksa Hıristiyanlar gibi mi? Yoksa gerçekten bizler MÜSLÜMANLAR gibi yaşıyoruz muyuz?

*düşün ki Nebi(sav) bırak onlara benzemeyi hayatın her alanında(Dinle alakalı) onlara muhalefet etmemizi emretmiştir. Bir kaç örnekle daha iyi anlarsın;

“Yahudiler saçlarını boyamazlar, siz onlara muhalefet edin(saçlarınızı kına ile boyayın)”.(Buhari-feth’ul bari, Müslim)

“müşriklere muhalefet edin, sakallarınızı bolca uzatın ve bıyıklarınızı kesin”(Buhari, Müslim)

“-Aşura orucunu da bir gün öncesi ve bir gün sonrasıyla tutmamızı bizlere emretmiştir.”(riyazu’s salihin,c.4)

*Ey ALLAH’a ve Ahiret gününe iman eden Müslüman, hala şeytanın göz boyaması olan bu zayıf hilesine uyacak ve uygulayacak mısın?

“Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Hâlbuki onlar gözü açık kimselerdi.”(29-Ankebut-38)

5-Ey değerli Müslüman kardeşim, kalabalıklarla aldatan şeytanın aldatmalarına kanma. Ve sakn şu cümleler seni yanıltmasın;

“Onların yaptıklarından bizene.”

“Bu kadar insan yanlış mı yapıyor”

“ALLAH rahmet sahibidir. Bir geceden ne olur ki.”

“Artık dünya küçük bir köy bunlara takılmayın.”

“Bu bütün dünyaya mal olmuş bir kutlamadır. Bu kadar abartmayın.” Vs.

-Ey kardeşim sakın şeytan seni bunlarla aldatmasın. Zira ALLAH(cc) ve Rasulü(asv) şöyle buyurmaktadır.

“Çok aldatıcı (Şeytan) sizi Allah’ın (rahmeti) ile aldatmasın.”(35-Fatır-5)

“Yeryüzünde en çok olanlara(Kafir ve Müşriklere) uyarsan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar. Ve onlar ancak yalan üretenlerdir.”(6-En’am-116)

“Kim bir kavmin kalabalıklarını arttırırsa, onlarla beraber haşrolunur.(İbn Mübarek Ebu Zerr(ra)’dan dan rivayetle –Ez’zühd-)

İki Haremeyn(mescid-i haram ve mescid-i nebevi)’in abidi fudayl bin iyaz(rh)’da şöyle der:

”Ey kardeşim! ALLAH’ın yollarını seç, velev ki bu yolda gidenler az olsa bile. Aşağılık yollardan uzak dur, velev ki bu yolda helak olanlar çok olsa bile.(Hafız Zehebi)

6-Papazların ve ruhbanların uydurup şeriat edindikleri dinlerinin gereğini yapman ne kadar büyük bir rezalettir. Hiç düşündün mü?

“Ey iman edenler! Hahamların ve ruhbanların çoğu, insanların mallarını, batıl (yollar)la yerler ve Allah’ın yolundan uzaklaştırırlar”.(9-tevbe-34)

7-Değerli kardeşim, unutma ki Yahudi ve Hıristiyanlara az şeyle de benzemek büyük günahlara yol açar. Bu ameller kalbe nifak atar, Ahlakı ifsad eder. Sonunda inandığı gibi değil yaşadığı gibi inanmaya başlayan ve bütün hayatı çelişkiler ve rezaletlerle dolu bir hayat olur.

*Düşünki bir insanın inancı İslam, yaşantısı Yahudice veya Hıristiyancı olsun. Bu nasıl bir çelişkidir. DÜŞÜNÜR MÜSÜN?

*Huzeyfe(ra) der ki: Kim bir kavme benzerse, O artık onlardandır. Ahlak ahlaka benzemeyinceye kadar, giyim giyime benzemez.

*İbni mes’ud(ra) der ki: Kalpler kalplere benzemedikçe, Giyim giyime benzemez. (Hafız Zehebi)

*Ey basiret ehli kardeşim, bugün de İnsanlar batının moda(Giyim, Yaşantı, Düşünce vs.) dinine uygun bi şekilde hayatlarını sürdürmüyor mu? Yahudi ve Hıristiyanların sevinci ve üzüntüsü Müslüman’ım diyenlerin sevinci ve üzüntüsü haline gelmiş. Ve ne acıdır ki aynı zaman da Müslümanlar ya diri diri yakılıyor ya da bütün bir ailesi ile birlikte katlediliyor. Sonuç, bir yıllık başarılarını yılbaşında sevinçle kutlarken sende onlara eşlik ediyorsun.-SubhanALLAH-

Neden böyle Çünkü; Kalpler kalplere benzeyince, Ahlakta ahlaka benzedi. Sonunda Hayatlar ve Yaşantılar, Giyimler ve Konuşmalar, Yiyecek(Domuz vs.) ve İçecekler(Alkol vs.) bir birine benzedi. Bunlardan ALLAH’a sığınırız.

*Kim ALLAH’tan korkarsa onun haram kıldıklarından kaçınır, Zira bu Kalplerin takvasındandır.

“Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse (Yüceltirse), Şüphesiz bu Kalplerin takvasındandır.”(22-Hacc-32)

8-İmam Zehebi’nin şu benzetmesine kulak ver. Değerli kardeşim;

“Sana Kendini haydi bir soytarıya benzet denilse, bundan nefret eder ve öfkelenirsin. Halbuki sen, farkında olarak veya olmayarak sünnet olmayan bir amelle HAÇ’a tapnlara; (Yılbaşı)Bayramda yaptıklarınla benzemeye uğraşıyor ve çocuklarına bu münasebetler elbiseler giydirerek onları sevindirmeye uğraşıyorsun.

(Ey Müslüman!)Eğer sen bunu yaparsan, Götürüleceğin yer neresidir biliyor musun?(Eğer tevbe ve istiğfarın kabul olmadan ölmüşsen) ALLAH’ın gazab ve azabıdır.” (Hafız Zehebi)

*Rabbim bizleri bid’atlere(sonradan uydurulup dine sokulan her şey) dalmaktan ve Yahudi ve Hıristiyanlara benzemekten uzak kılsın.

Allahumme âmin.

“Ey İnsan! üstün kerem sahibi rabbine karşı, seni aldatıp yanıltan nedir?”(82-İnfitar-6)
İSLAM; İLİM, İRŞAD VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

جمعية الاسلام و العلم و الارشاد و التعاون
 

önce iman

New member
Üye
Site Yönetiminden :

"Kardeşim, 'aşırı tekfir hastaları'nın sitede reklamı yapılmıyor diye "ihtilaf" isimli konuda uyarmamıza, üstelik kendinizin de yazmanıza rağmen; hâla mâlum şahısların isimlerini burada zikretmekteye devam etmekte olduğunuzdan, siteden engellendiniz."
 

zeyd sade

New member
İslam-TR Üyesi
Üye
“Kitap ehli(Yahudi ve Hıristiyan)nden çoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kinlerinden(kıskançlıktan) dolayı sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler.”(2-bakara-109)
“Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Hâlbuki onlar gözü açık kimselerdi.”(29-Ankebut-38)
“Yeryüzünde en çok olanlara(Kafir ve Müşriklere) uyarsan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar. Ve onlar ancak yalan üretenlerdir.”(6-En’am-116)
 
Üst