Zikrin Önemi

Ebu Muhammed Eymen

Bir adım öteside, Bin adım öteside toprak..
Frm. Yöneticisi
Üye
ZİKRİN ÖNEMİ


Unutmayalım ki dilin Allah’u Azze ve Celle’yi zikretmesi ; Allah’ın teşvik ettiği ve devamlı yapılmasını emrettiği bir iştir.


Rabbi’miz bu ibadeti, kendisine yaklaştırıcı bir vesile kılmış ve bunu yapanlara da bol bol mukafat verip ve onları azabtan kurtaracağını va’detmiştir.


Rabbimiz kerim kitabında şöyle buyurmaktadır : “ Allah’ı zikretmek çok büyüktür…… “


ANKEBUT : 45.AY.

“ Ey iman edenler ! Allah’ı çok zikredin……. “


AHZAB : 41.AY.


“ … Allah’ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar var ya ; işte Allah bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır……“


AHZAB : 35.AY.


“ Ey iman edenler ! … Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz …“


ENFAL : 45.AY.


“ ….. Muhakkak ki arınıp temizlenen, Rabbi’nin ismini zikreden ve namaz kılan felaha ermiştir…….. “


A’LA : 14 -15. AY.


“ …… işte onlar, iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikri ile mutmain olanlardır. Şunu iyi bilin ki kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur…”


RAD : 28.AY.


“ ... Muaz ibni cebel r.a’dan. Resulullah s.a.v buyurdularki : Ademoğlu Allah’ı zikretmekten daha çok kendini Allah’ın azabından kurtaracak bir amel işlememiştir. Dediler ki : Allah yolunda cihad etmekte mi ?Resulullah s.a.v buyurdu ki : Allah yolunda cihad etmekte ; ancak öldürülünceye kadar savaşması bundan müstesna. ”


İBNİ EBİ ŞEYBE - TABERANİ


“ ... Ebu’d Derda r.a‘dan : Resulullah s.a.v şöyle buyurdu : Size amellerinizin en hayırlısını, Melik’iniz katında en geçerli olanını,derecelerinizi en çok yükselten şeyi, sizin için altın ve gümüş biriktirmekten daha kazançlı olanını ,düşmanla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanızdan , onlarında sizin boyunlarınızı vurmasından daha hayırlısını bildireyim mi ? sahabiler : bildir ey Allah’ın Resulü dediler : Allah Resulü s.a.v şöyle buyurdu : Allah’ı zikret-mektir. ”


İBN MACE : 9.C.3790.N – TİRMİZİ : 6.C.3599.N


“ ... Ebu Musa el-Eşari r.a’dan : Peygamber s.a.v şöyle buyurdu : Rabbi’ni zikreden kimse ile zikretmeyen kimsenin misali diri ile ölü gibidir. “
 
Üst Alt