ZORUNLU HALLERDE CEMAATİ TERKE RUHSAT OLAN ŞEYLER

Askalani

Yeni Üye
Üye
ZORUNLU HALLERDE CEMAATİ TERKE RUHSAT OLAN ŞEYLER

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

A’ma olan kimseye cemaate gelmeme ruhsatı

“ … Mahmud b. Er-Rebii el-Ensari tahdis ederek şöyle dedi : Itban b. Malik gözleri görmediği halde kendi kavmine imamlık ederdi. 0, bir defasında Rasulullah’a : Ya Rasulellah ! gece karanlık oluyor, sel oluyor, ben se gözleri görmeyen bir adamım. Dolayısıyla ya Rasulellah, evimde bir yerde namaz kıl’da ben orayı namazgah edineyim’ dedi. - Bu talep üzere - Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona gitti ve : Nerede namaz kılmamı istersin, buyurdu. İtban evde bir yeri işaret etti. Rasulullah da orada namaz kıldı. ”

Buhari (667-Ter:699) Müslim 8657/263) Ebu Avane (2/12) Nesei (787-843-1326) İbni Mace (754) İbni Huzeyme (1653) İbni Mende (50-İman) Tabarani (18/50-51-M. Kebir) Tayalisi (1241) Darekutni (2/80) Begavi (498) Abdurrezzak (1929) Ahmed (5/450)


Sıkışık Kimsenin Cemaat Terketmesine Ruhsat Babı

“ … Abdullah b. Erkam r.a beraberinde insanlar olduğu halde hac - veya ömre - için yola çıkmıştı. 0 beraberindeki insanlara imamlık yapıyordu. Bir gün sabah namazı için kamet etti sonra biriniz imamlık için öne geçsin dedi ve kendisi tuvalete gitti. Daha sonra şöyle dedi : Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’i işittim şöyle buyu-ruyordu : Biriniz tuvalete gitmek ister ve o anda da namaz için kamet getirilirse önce tuvalete gitsin.”

Ebu Davud (88) Nesei (851) Tirmizi (142) Darimi (1/332) İbni Mace (616) Malik (1/159/49) Hakim (597) Ahmed (15959)


“ … Ebu Hureyre r.a dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : Allah‘a ve ahiret gününe iman eden bir kimseye, sıkışık olarak hafiflemeden namaz kılması helal olmaz.”

Ebu Davud (91) Tirmizi (357) Ibm Mace (618)


Soğuk Ve Yağmurlu Havalarda Cemaatı Terke Ruhsat Babı


“ … Nafi şöyle dedi : İbni Ömer r.a soğuk ve rüzgarlı bir gecede ezan okudu. Sonra da : Dikkat, namazınızı olduğunuz yerde kılmız dedi. Sonra şöyle ekledi : Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzine gece soğuk ve yağmurlu olduğu vakit : Dikkat, herkes namazını olduğu yerde kılsın, demesini emrederdi.”


Buhari (666-Ter:699) Müslim (697/22) Ebu Avane (2/17) Ebu Davud (1062) İbni Hibban (2080) İbni Huzeyıne (1655) Beyhaki (3/70)


YEMEK HAZIRKEN RUHSAT :

{ … Enes r.a dan Rasulullah s.a.v şöyle buyurmuştur : Akşam yemeği önünüze konduğu vakit, akşam namazını kılmadan yemeğe başlayınız. - Namaza gitmek için - acele edip yemeği bırakmayınız. }

Buhari : 672-Ter:702) Müslim (557/64-a) Ebu Avane (2/14) Nesei (852) Tirmizi (353) Darimi (1/293) İbni Mace (933) İbni Hibban (2066) İbni Huzeyme (934) İbn Carud (223) İbni Ebi Şeybe (2/3 10) Ebu Yağla (2796) Ahmed (2/110)
 

Amel-i Sâlih

Yeni Üye
Üye
Allah razı olsun akhi. Önemli olduğunu düşünüyorum.

Yemek hazırken ezanın okunduğuna çok rastgeldim. Demek cemaati terketmek daha evlaymış.

SubhanAllah.
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Ebu Hureyre (r.a.)dan ;
A'mâ bir adam (Ummu Mektum) Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize gelerek dedi ki :
— «Ey Allah'ın Peygamberi! Elimden tutup beni Mescid'e getiren kimsem yoktur.»
A'ma bu sözüyle Mescid'e gelmeyip evinde namaz kılmak istiyordu. Rasûlullah (s.a.v.) ona ruhsat verdi. A'mâ ayrılıp gitmek üzere iken Efendimiz onu çağırdı ve sordu :
— Namaz için yapılan daveti ezan'ıî işitiyor musun?»
— O, «evet», dedi.
— «O halde davete icabet etmeğe çalış!» buyurdu.
(Sahih-i Muslim, Mesâcid 255 ; Nesâî, İmâmet 50 )
 

kelime-i şehadet

Yeni Üye
Üye
"107. Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkarcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulü'ne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescid yapmışlardır. "Amacımız sadece iyilikti" diye de yemin edecekler, Allah şahit, onlar kesinkes yalancıdırlar.

108. Orada asla namaza durma! Daha ilk günden takva temeli üzerine kurulan mescid, namaz kılman için elbette daha uygundur; burada gerçekten arınmak isteyen adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever.
 
Üst Alt