Arama sonuçlarınız

 1. E

  Onların Sözleri

  Eyyúb es-Sahtiyani Rahimehullah şöyle demiştir; "Heva ehlinden kimi biliyorsam mutlaka müteşâbihi ileri sürerek tartışmaktadır.! El - İbânetu'l Kubrâ 835.
 2. E

  Onların Sözleri

  Şeytan yol kesen bir hayduttur. Kul ne zaman Allah’a CC. doğru yola çıksa yolunu kesmek ister. Şeyhulİslam İbn-i Teymiyye (Rh)
 3. E

  Onların Sözleri

  "Üç haslet sahibinin imânı kemâle ermiştir. Bunlar huzurda iken bâtıla sapmamak, kızdığı zaman haktan ayrılmamak, gücü yettiği hâlde haddi aşmamaktır." | Muhammed b. Kâ'b (rahmetullâhi aleyh)
 4. E

  Günün Sözü

  “Alimlerden biri şöyle dedi: Eğer biz ilmi, sonuna ulaşacağız diye talep etseydik, yanlış bir iş yapmış olurduk. Ancak biz ilmi, her gün cehaletimizi biraz eksiltmek ve ilmimizi de biraz arttırmak için talep ediyoruz.” Mâverdî, Edebü’d-Dünya ve’d-Dîn.
 5. E

  Onların Sözleri

  Vekî ibn el-Cerrâh رحمه الله dedi ki; "Sufyân'a, Ka'be'nin etrafına inşa edilen binâlar hakkında soru sorulduğunda şöyle dediğini işittim; "Bu binâlara bakmayın! Bu binâlar ancak gözler kendisine çevrilsin diye inşa edilmiştir." Ebû Nuaym, Hilyetu'l-Evliyâ, 6/379.
 6. E

  Bu Üye Bana Ne Hatırlatıyor?

  Âmin ecmain kardeşim. Rabbim seni ve bizleri de ehli hadisle haşretsin.
 7. E

  Onların Sözleri

  Allame Muhammed b. Salih el-Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Sünneti yaymaya ne zaman fırsatın olursa yay, onun mükafatını ve kıyamet gününe kadar onunla amel edenlerin mükafatlarından eskilmeksizin alacaksın. (Şerhi Riyazus Salihin 254/4)
 8. E

  Onların Sözleri

  Muhammed b. İshak’ın rivayetine göre; Lokman (as) oğluna: “Ey oğlum, birini arkadaş edinmek istediğinde önce onu kızdır. Kızdığı zaman sana karşı insafı elden bırakmazsa arkadaş ol. Aksi taktirde ondan sakın!” diye nasihat etmiştir.! Zekiler Kitabı, İbnü'l-Cevzi ,rahimehullah.
 9. E

  Onların Sözleri

  “Başına gelen marazlar, sıkıntılı haller senin için bir temizleyicidir. Onlar seni temizleyecek ve sen Hakk’a yakınlık sağlayacaksın.! Abdülkadir-i Geylânî rahimehullah.
 10. E

  Onların Sözleri

  Bir kimse İmâm Ahmed'e (r.a.) dedi ki; "Bana tavsiyede bulun." Dedi ki; "Nerede olursan ol, Allah'ın Dînini yücelt ki, Allah da seni yüceltsin." Mesâilu İbn Hânî,no;1986.
 11. E

  Soru Mehmed Emin Akın Hoca Hakkında Ne Dersiniz?

  Aleyküm selâm. M.Emin akın hoca türkiye de kitap ve sünneti savunan ve hakkı haykıran sayılı hocalardan birisidir. Rabbim ilmine ve ömrüne bereket versin. Onu korusun.
 12. E

  Onların Sözleri

  Arkadaşlığın hakkı üç şeye sabredip tahammül etmektir: 1. Sinirli hallerine 2. Şımarıklık zamanlarına 3. Hata ve dil sürçmelerine Ahnef b. Kays, rahimehullah.
 13. E

  Onların Sözleri

  İmâm İbnu'l Kayyim rahimehullah dedi ki: İbn-i Teymiyye fakir olarak yaşadı, hapis ve işgence gördü, ama ben onun kadar mutlu birini görmedim. El-Vâbilu's Sayyib, s. 110.
 14. E

  Onların Sözleri

  “Yeryüzündeki âlimler gökyüzündeki yıldızlara benzer. Ortaya çıkarlarsa halk onlara bakarak gideceği yönü bulur; ortaya çıkmazlarsa şaşırıp kalır. Sâlih kişiler de yoldaki işaretlere benzer;âhiret yolcusu onlar sayesinde şaşırmadan yoluna devam eder.” Ebû Müslim el-Havlânî v.681.
 15. E

  Günün Sözü

  “Ne kendi eyledi rahat, ne âlem buldu huzur, Yıkılıp gitti cihandan, dayansın ehli kubur” (Laedri.)
 16. E

  Onların Sözleri

  Dini zayıf insanın eline düşen fıkıh [hukuk bilgisi], eşkiyanın eline düşen kılıç gibidir.! -İmam Nevevi rah. [Münavi, el-kevakibu'd-dürriyye, s. 567]
 17. E

  Onların Sözleri

  İmam Nevevî -rahimehullah- dedi: "İnatlaşmak ve karşı tarafı aciz bırakmak için soru soran cevabı haketmez." (El-Mecmû', 1/39)
 18. E

  Onların Sözleri

  İmâm Ebû Yûsuf (Rh.a.) buyurdu ki: "Sahâbeyi yerenin('tan edenin.) şahitliğini kabul etmem. Zirâ onları ancak ayak takımı aptallar yerer.” [İbnü'l-Hümâm, Fethu'l-Kadîr, 7/415]
 19. E

  Onların Sözleri

  - Zeyd ibn Eslem ra. anlatıyor: Zekat kayunlarından bir koyunun sütünü sağıp Ömer'e verdim. Ömer (radıyallahuanh.) çok beğendi. Zekat malından olduğunu haber verince, elini boğazına indirip içtiğini kusarak çıkardı.! 《Muvatta', 620.》
 20. E

  Onların Sözleri

  Başka hocaların meclisine oturmadıkça kendi hocanın hatalarını göremezsin. Eyyûb Sahtiyani rahimehullah.
Üst Alt