Arama sonuçlarınız

 1. M

  Soru İslam'ın Nihai Hedefi Köleliği Tamamen Kaldırmak mıdır?

  Selamun aleykum. Deniliyor ki; İslam'ın o dönemin şartları gereği kaldırmasının Müslümanların aleyhine olacağı için kaldırmadığı kölelik müessesesi, aslında kaldırılması için kapı araladığı bir müessesedir. Bu görüş doğru mudur?
 2. M

  Soru İbn Teymiyye'nin, Arapların Üstün Olmalarına Dair Bir Görüşü Var mıdır?

  Selamun aleykum. İbn Teymiyye'nin İktidaü Sıratil Müstakim diye bir eseri varmış ve bu eserde; Arapların, Arap olmayanlardan üstün olduğunu, hatta bu üstünlüğün sadece Peygamber Efendimizin Arap olmasından dolayı değil, kendi doğaları itibariyle de Arapların üstün olduğunu yazdığı iddiası var...
 3. M

  Çözüldü Ruhların Cinsiyeti, Hissiyatı ve Şuuru Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

  Selamun aleykum. Öncelikle belirteyim, İbn Kayyım'ın r.a. Ruhla ilgili kitabını okumadım, aşağıda soracağım soruların cevabı o kitapta varsa okuyan bir arkadaş söylerse memnun kalırım. Çeşitli kaynaklara baktım ancak birbirinden farklı yorumlar gördüm. Ben ümmetin müçtehid alimlerinin görüşünü...
 4. M

  Soru Kainat insan için mi yaratılmıştır?

  Kainattaki her şey insan için mi yaratıldı? Bazı kimseler buna evet derken, bazı kimseler ise öyle olmadığını söylüyor. Bu konuya İslami bakış ne olmalıdır?
 5. M

  Çözüldü Suçunu İtiraf Eden Kişi Recm Edildi mi, Affedildi mi?

  Cevap için teşekkür ederim. Allah razı olsun.
 6. M

  Çözüldü Suçunu İtiraf Eden Kişi Recm Edildi mi, Affedildi mi?

  Hadisi rivayet eden sahabi Vail İbnu Hucr İbni Rebia. Tirmizî, Hudud 22, (1452) Ebû Dâvud, Hudud 7, (437) Ancak İbn Kayyım'ın "İlâm" adlı eseri varmış. Orada bu hadiseden bahsedilirken gerçek suçlunun suçunu itiraf edip suçsuz Müslümanı kurtardığı için affedildiği naklediliyormuş. Tevbenin...
 7. M

  Çözüldü Suçunu İtiraf Eden Kişi Recm Edildi mi, Affedildi mi?

  Selamun aleykum. Bir hadis okudum Tirmizi'de ve Nesai'de de geçiyormuş lakin hadisin sonunda iki farklı bilgi vardı. Hangisi sahihtir onu sormak istedim. Cevap için teşekkür ederim. Olay şöyle: Resulullah a.s. zamanında, bir kadın mescide giderken bir adamın saldırısına (tecavüze) uğrar. Adam...
 8. M

  Soru Bir Kimseyi Resulullah'tan Çok Sevmek Küfür müdür?

  Selamun aleykum. Hadisi şeriflerde Hz.Peygamberi herkesten çok sevmenin emredildiğini okuyoruz. Ancak ya sevginin çeşitleri var (ilahi-nefsani ayrımı gibi) ya da iman zafiyetinden, insan etrafındaki çevresindeki insanları sanki daha çok seviyormuş gibi olabiliyor. Bu durum kişinin elinde değilse...
 9. M

  Soru Şeriat nizamında had cezaları konusunda en kurtarıcı görüş mü uygulanmalı?

  Selamun aleykum. Şeriat nizamında bir kimseye had cezası verilecekse en kurtarıcı görüşe göre mi veriliyor? Hz.Peygamberin en ufak bir şüphede hadleri düşürün diye buyurduğu bildiriliyor. Oysa recm cezası üzerinden gidersek, şeriatla yönetildiği söylenen bazı yerlerde sanki kolaylıkla...
 10. M

  Çözüldü Şirk Dışındaki Her Şey Affedilebilir İddiası ve Kul Hakkı Nasıldır?

  Selamun aleykum. Bildiğim kadarıyla Allah teala, ahiret günü sadece şirki ve kul hakkını hak sahibi helal etmedikçe affetmeyecek diye biliyorum. Ancak okuduğum bir yazı kafamı karıştırdı. İddia sahibi, Allah'ın dilerse kul hakkını bile affedebileceğini, Kuran'da açıkça sadece şirk suçunun...
 11. M

  Soru Materyalist birine metafizik vakaların halüsinasyon olmadığı aklen ispatlanabilir mi?

  Selamun aleykum. Bir arkadaşım var materyalizmden etkilenmiş lakin inatçı bir yapısı yok. Bir sorusunu aktarıyorum, bazı konularda ikna olsa dine daha sıkı yönelecek inşallah. Diyor ki, metafizik vakalar yaşadığını söyleyenler oluyor. Mesela cin musallatı. Alimler de bu gibi olayların bir...
 12. M

  Çözüldü Peygambere Evlilik Sınırı Getiren Ahzab 52 Ayeti, Nesh Edildi mi?

  Selamun aleykum. "Hz. Peygambere ölümünden önce mahremi olan kadınlardan başka tüm kadınlar helal kılınmıştır." (Nesai, Nikah, 2: Tirmizi, Tefsiru Ahzab, 34, no: 3216; Darimi, Nikah, 44) "Hz. Aişe anlatıyor: “Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem vefat etmeden önce Allah onun dilediği...
 13. M

  Soru İbn Teymiyye Hakkında "Sopayla Ayaklara Vurarak Cin Çıkarttığı" İddiası Doğru mudur?

  Selamun aleykum. İzahu'd-Delâle fı Umûmi'r Risale eserinde İbn Teymiyye "Cin musallatına uğrayan bir hastanın ayaklarına sopa vurulmalıdır" diyormuş. Bu iddia doğru mu? Böyle bir yöntem var mıdır? Varsa nasıl anlamalıdır?
 14. M

  Çözüldü Hz. Adem'in Kaç Sene Önce Yaşadığıyla İlgili Naslarda İşaret Var mı?

  Selamun aleykum. Hz.Adem için 7 bin küsür sene önce yaşadı diyenlerin delilleri güçlü müdür? Bu konuda naslarda açık bir bilgi yok diye biliyorum. Peki işaret var mıdır? Alimler bu konuda susmuş mudur yoksa yorum yapmış mıdır? Not: Ümmetin ömrünün 1500 seneyi geçmeyeceği ile ilgili rivayetin...
 15. M

  Soru Ahiret aleminde akrabalarımızı tanıyacak mıyız? Bir kişi cennetteyse, cehennemdeki akrabalarından dolayı üzüntü duyacak mı?

  Selamun aleykum. Ahiret aleminde bazı kimseler neseplerin unutturulacağını, bunun hikmetinin de bir kişi cennetteyse cehennemdeki akrabalarından dolayı üzüntü duymaması için olduğunu söylüyor. Bazı kimseler ise akrabalık bağlarının kopmayacağını, hatta cennetteki akrabalarımızla...
 16. M

  Çözüldü Mezhep Taklid Ederken Gusül - Abdest - Namaz Aynı Mezhebe Göre mi Olmalı?

  Selamun aleykum. Bir kimse telfik olarak değil de intikal deniyor sanırım, mesela bir konuda bir mezhebe başka bir konuda başka mezhebe uyabilir deniyor. Peki gusül, abdest ve namaz birbirine bağlantılı ibadetler olduğu için, örneğin guslü Şafii'ye göre alsa ve ağzını burnunu yıkamasa farz...
 17. M

  Çözüldü Peygamberimizin Oğlu İbrahim'in Yaşasaydı Peygamber Olacağıyla İlgili Hadis Sahih midir?

  Selamun aleykum. Peygamberimizin bebekken vefat eden oğlu İbrahim'in eğer yaşasaydı peygamber olacağıyla ilgili rivayet sahih mi? Eğer sahihse son peygamberin Hz.Muhammed olmsıyla ilgili nasslarla çelişki arz eder mi?
 18. M

  Çözüldü İçtihatlar İçerisinde Zayıf Görüşü Taklit Sahih midir?

  Selamun aleykum. Bir müçtehidin görüşü zayıf olsa bile o görüşü taklit etmek sahih olur mu? Sonuçta o müçtehid de belli bir metotla o içtihada ulaşıyor.
 19. M

  Çözüldü Kalem Suresi 13. Ayette Geçen "Zenim" Ne Demektir? Kimin Hakkında Zikredilmiştir?

  Selamun aleykum. Kalem suresi 13. ayette geçen "Zenim" kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? Burada müşriklerin ileri gelenlerinden Velid bin Mugire'nin veledi zina olduğu mu bildiriliyor? Yoksa mecazi bir ifade midir? Çeşitli yorumlar okudum bu konuda, hatta Velid sinirlenip annesine...
Üst Alt