Arama sonuçlarınız

 1. A

  İşte Müşrik...

  İbn 'Abbas radıyAllahu anhuma'dan, Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; “Ahir zamanda “Rafıza” diye anılan, İslam'ı terk eden bir grup zuhur edecek. Onları gördüğünüzde onlarla savaşın. Zira onlar müşriktir.” |Ebu Ya'la (4/459, 12/116) Taberani (12/242) Heysemi...
 2. A

  İşte Müşrik...

  [FONT="Times New Roman"]İşte Müşrik.. 'Usman İbn Ebi 'Usman şöyle demiştir; “Bazı Şialar Ali İbn Ebi Talib radıyAllahu anh’e geldiler ve: “Ey Müminlerin emiri! Sen O musun?” dediler. Ali: “Ben kimim?” dedi. Şialar: “Sen osun” dediler. Ali: “Yazıklar olsun size kimim ben?” dedi. Şialar: “Sen...
 3. A

  Kabirperestlere Reddiye.!

  Yazan; İmam eş-Şevkanî Tercüme; Harun Yıldırım Tahkik we Tahric; Al Makdisi Şunu bil ki, Müslümanlar arasında şu bidattir veya bidat değildir, mekruhtur veya değildir, haramdır veya haram değildir veyahut başka konularda görüş ayrılığı meydana geldiğinde, sahâbe zamanından günümüze kadar (selef...
 4. A

  Recmi İnkâr Eden Kâfir Olur!.

  Recm'in Mütevati Oluşu we İnkâr Edenin Küfrü!. Derleyen; Al Makdisî... Recm'i Rivayet Eden Sahabeler... 1- Ebu Hureyre radıyAllahu anh; Ebû Hureyre radıyAllâhu anh anlatıyor: "Bir bedevî, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'a gelerek: "Ey Allah'ın Resûlü, Allah aşkına, hakkımda Allah'ın...
 5. A

  İlmi Konu Kadının Namaz Kılma Şekli ile Erkeğin Namaz Kılma Şekli Farklı mıdır? Niçin ?

  Kadının Sahih Sünnet'e Göre Namaz Kılması Gerekir. Çünkü Resulullah sallAllahu aleyhi we sellem "Benim Nasıl Namaz Kıldığımı Gördüyseniz, Sizde Öyle Kılın" |Buhari| Buyurmuştur. Allah Resulu sallAllahu aleyhi we sellem Kendi Kıldığı Namaz Şeklinden Kadınları İstisna Etmemiştir. Dolayısıyla...
 6. A

  Kur'an'ı Anlatan Âyetler

  http://youtu.be/EHpmuKUqT54
 7. A

  Cuma Namazı Hakkında Bir Şüphenin Cevabı.!

  Şüphesiz hamd Allah içindir, O’na hamd eder, O’ndan yardım ister ve O’ndan bağışlanma dileriz. Nefsilerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden Allah’a sığınırız. Allah kimi hidayet etmişse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa onu hidayet edecek yoktur. Şehadet ederim ki Allah’tan...
 8. A

  Allah'ın İsim we Sıfatları.! | Üçüncü Bölüm...

  Derleyen; Ebu'l-Fidâ Al Makdisî * Parmaklar Rasulullah sallAllahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur; "Muhakkak ki Ademoğullarının kalpleri Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasında tek bir kalp gibidir, dilediği gibi çevirir." Sonra şöyle buyurmuştur; "Kalpleri evirip çeviren Allah'ım...
 9. A

  Allah'ın İsim we Sıfatları.! | İkinci Bölüm...

  Derleyen; Ebu'l-Fidâ Al Makdisî * Uluvv Allah Azze ve Celle yukarı cihette, Arşa istiva etmiştir. Mülkü kaplamıştır ve ilmi eşyayı kuşatmıştır. "Güzel sözler O'na çıkar; sâlih amel O'na yükselir.” (Fatır 10) “Gökten yere bütün işleri O tanzim eder; sonra sizin saydığınızla süresi bin sene...
 10. A

  Allah'ın İsim we Sıfatları.! | Birinci Bölüm...

  Derleyen; Ebu'l-Fidâ Al Makdisî Allah'ın Bazı Sıfatlarını Delilleriyle Yazmadan Önce "İsim we Sıfatlar Tewhidi" Hakkındaki Kaideleri Yazmakta Fayda Vardır. İnsanlardan Ricam Bu Kaideler Işığında Aşağıdaki Yazıyı Okumalarıdır. Bid'at Ehlinin Yaptığı Gibi Allah'ın İsim we Sıfatlarını Tahrif...
 11. A

  Tağut Esad'ın Mürted Destekçileri |Askerleri|'nin Allah'ın Şiarlarıyla Alay Etmesi

  "Hamd Allah'a Selam Allah'ın Seçkin Kullarına Olsun!" |Neml, 27/59| Tağut Esad'ı Destekleyen we Koruyan Mürted Askerlerin Küfrüne Bir Kaç Delil; Allah Teâlâ Şöyle Buyurmuştur; "Dinde zorlama yoktur. Şüphesiz, doğruluk (rüşd) sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Artık kim tağutu tekfir edip Allah'a...
 12. A

  Tağut Esad'ın Mürted Destekçileri |Askerleri|'nin Allah'ın Şiarlarıyla Alay Etmesi

  Allah'ın mescidlerinde O'nun isminin anılmasını engelleyen ve bunların yıkılmasına çaba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onların (durumu) içlerine korkarak girmekten başkası değildir. Onlar için dünyada bir aşağılanma, ahirette büyük bir azab vardır. |Bakara, 2/114|
 13. A

  Gerçek Erkeklik!!

  Oku we Kimlerin "Erkek" Olup Olmadığını Öğren.! Yazan; Şeyh Abdu'l-Bârî es-Subeytî | 17 Rabiu's-Sani 1422 Hicri Âyetlerin we Hadislerin Tahrici: Al Makdisî | 05 Cemaziye'l-Evvel 1433 Hicri Gerçek Erkeklik | (!) ... Hamd, Allah içindir... Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur; مِنَ الْمُؤْمِنِينَ...
 14. A

  Aği Ente Hurrun - Kardeşim Sen Özgürsün.!

  Ewet, Aği, Ebu Yusuf Kardeşimiz Paylaştı, Ben İse, Nasheed'i Şeyh(im) Al Makdisi İle Şeyh Ebu Hanzala'ya Uyarladım.
 15. A

  Ücretsiz Cevâmiu'l-Kelim Programı

  Uyarı; Programın Dili Arapça'dır we Türkçe Dil Seçeneği Yoktur... -Tam teşekküllü hadis ansiklopedisi olup 1400 hadis kaynağını içermektedir.Bunlardan 543 tanesi el-yazması olup şimdiye kadar henüz basılmamış veya tahkik edilmemiştir. Buna ilâve olarak 70.000 hadis-i şerif râvisinin...
 16. A

  Cennete Ancak Müslümanlar Girer.!

  Ehl-i Kitab'ı Tekfir Etmeyen we Tekfir Etmemekle Beraber Onların Cennete Girebileceğini İddia Eden(!), Şirk we Küfürlerini "Kâfirlere Hoşgörü we Merhamet" we "Dinler Arası Diyalog" İle Ambalajladıktan Sonra İnsanlara Sunan, "Kelime-i Tewhid..."in İkinci Kısmını Teşkil Eden...
 17. A

  Cennete Ancak Müslümanlar Girer.!

  Cennete Ancak Müslümanlar Girer.! | Facebook
 18. A

  1-Niyet

  Rahman Razı Olsun, ...
Üst Alt