Arama sonuçlarınız

 1. A

  Imam Malik'in ''el-muvatta'' Adlı Eserinin Tanıtımı

  Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla İmam Malik'in ''el-Muvatta'' adlı eserinin tanıtımı Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat selam Muhammed'in s.a.v. ve ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Bundan sonra: Birkaç ay önce bazı kardeşlerimin isteği üzerine bu kısa risaleyi...
 2. A

  Muhammed bin Abdulvahab Cehalet Özrü....

  Ebu Umeyr kardeş sağolsun yazıyı koymuş. bende yazıyı renkli renkli koyayım. Cehalet mazeret diyen kişi renkli renkli okunur koydu ise, bizler de bu iddiayı rengarenkler ile çürütelim... İmam Muhammed bin Abdulvehhab’ın eserlerine yapılan tahrif! Hamd Allah’a, Salat selam Muhammed’e ve...
 3. A

  Video Tevessül Meselesinde Deliller !

  Sekizinci şüphe: İmam Ahmed’e atılan iftiranın cevabı İmam Ahmed r.h. Ehli Sünet ve Hadis’in büyük imamlarındandır. Allah ona rahmet eylesin. Kuran yaratıktır diyen Allah’ın düşmanlarının karşısında sabırla dayanmış bir imamdır. Bu nedenle böyle büyük bir imama Şirk iftirası atmak...
 4. A

  Video Tevessül Meselesinde Deliller !

  Yedinci şüphe: Yakındaki Allah’ın kullarına: ”Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” diye nida edilmesinden bahseden zayıf Hadis Bu Hadis’in manasını muasır müşriklerin değiştirip uzaktaki duymayan kişi için saptırdıklarının isbatı Muasır müşrikler, Allah’tan başkasına dua etmenin caiz...
 5. A

  Şevval Orucu Tutmak Sünnet’tir

  Şevval orucu tutmak Sünnet’tir İmam Muslim r.h. , Sahih’inde Ebu Eyyub el-Ensari’den r.a. , o da Peygamberimizin s.a.v şöyle dediğini rivayet etmiştir: Her kim Ramazan’ı tutarsa, peşine de altı gün Şevval’den tutarsa, ”Dehr”i tutmuş gibi olur. مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ...
 6. A

  Ramazan'ın Son On Gününde Alah Rasulu S.a.v. Neler Yapardı? Bilelim Ve Takip Edelim

  Ramazan'ın son on gününde Allah Rasulu s.a.v. neler yapardı? Bilelim ve takip edelim Müminlerin annesi, annemiz Hz. Aişe r.a. şöyle demiştir: On günler girdiğinde, Peygamber s.a.v. şalvarını sıkıca bağlardı. Gecesini yaşatarak geçirirdi. Ailesini de uyandırırdı. 2024 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ...
 7. A

  Imam Ahmed Bin Nasr El-huzai – Imamların Imamı

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat selam Muhammed'in s.a.v ve muvahhid Sahabe'lerin ve Müslümanların üzerine olsun. Bundan sonra: İmam Ahmed bin Nasr el-Huzai - İmamların imamı Hafız İbni Kesir'in anlattığı gibi Hafız İbni...
 8. A

  Ebu Hanife, Her Hangi Bir Sahabe'yi Görmüş Müdür? Ebu Hanife Tabiinlerden Midir?

  Rahman ve rahim olan Alah'ın adıyla Ebu Hanife, her hangi bir Sahabe'yi görmüş müdür? Ebu Hanife Tabiinlerden midir? İmam Darukutni'ye r.h. , Ebu Hanife'nin kimden (Hadis) duyduğu hakkında sormuşlardı. Soruyu soranlar, şöyle derler: [COLOR=#0070C0]Ebu Hanife'nin (Sahabelerden hadis)...
 9. A

  İslam hükümeti olmadığı zamanlarda, Müslümanlar kendi aralarında Allah'ın koyduğu kanunları yerine g

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İslam hükümeti olmadığı zamanlarda, Müslümanlar kendi aralarında Allah'ın koyduğu kanunları yerine getirmeleri gerekli midir? Hamd alemlerin rabbi olan Allah'a olsun. Salat selam Hz. Muhammed'in s.a.v. ve ailesinin ve ashabının üzerine olsun. Bundan...
 10. A

  Şefaat Hadis'inden Alınacak ''12'' Tane Fayda - Allah'ın Bacağının Olduğunu Inkar Eden, Asla Cennete

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Şefaat Hadis'inden alınacak ''12'' tane fayda Allah'ın bacağının olduğunu inkar eden, asla cennete giremeyecek İmam Buhari, el-Camius Sahih adlı eserinde, Ebu Said el-Hudri'den r.a. şöyle rivayet etmiştir: Bizler, Allah Rasulune s.a.v. şöyle...
 11. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  Hanbeli alimlerinin sözleri (18 tane alim) 63- Şeyhulislam Ahmed bin Abdulhalim İbni Teymiyye r.h. şöyle demiştir: Ehli kitaptan ve Bidat ehlinden olan insanların bir çoğu cahilliklerive dalaletleri nedeni ile Şirk'eve büyük günahlara düşerler. Allah da bütün Peygamberleri ve...
 12. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Dört mezhep ulemasının Allah'tan başkasına dua edeni kafir görmeleri - Zamanımızda Allah'tan başkasına dua edenleri Tekfir eden 70 tane alim Subki – Rabbani – İbni Abidin – Birgivi – Dehlevi – Alusi – Zehebi – İbni Kesir – İbni Teymiyye – İbnul...
 13. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  !!!Subki'den muasır müşriklere reddiye!!! Şeyh Takiyyuddin Ali Abdulkafi es-Subki(Büyük Subki)(Hicri 756.yılda vefat etmiştir). Subki hakkında kısa bir bilgi: Subki, Şeyhulislam İbni Teymiyye zamanında yaşayan ilim ehlinden birisidir. İbni Teymiyye'ye reddiyeleri vardır. Bu...
 14. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  Hanefi alimlerinin sözleri (26 tane Hanefi aliminin sözleri) 1- Şeyh Allame Murteda Muhammed ez-Zebidi (Hicri 1205.yılda vefat etmiştir) , caiz olan ve rızık babından başkalarından bir şeyler istemek hakkında şöyle demiştir: İman ehli için, Allah'ın bir olduğunu ve Rububiyyette tek...
 15. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  7- Meşhur Hanefi alimi Şeyh Muhammed Emin Ömer İbni Abidin(Hicri 1252.yılda vefat etmiştir), geçmiş sözün şerhini ve izahını yaparken şöyle demiştir: «Evliyây-ı kirâma yakınlaşmak maksadı ile.» "Ey seyyid filân! Eğer hastam düzelir veya kaybım elime geçer yahut hacetim görülürse, sana şu...
 16. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  13- Şeyh Allame Muhaddis Muhammed Beşir es-Suhsevani el-Hindi el-Hanefi (Hicri 1326.yılda vefat etmiştir) geçmiş Hanefi uleması gibi zamanındaki müşriklere reddiyeler vermiştir. Yazdığı reddiyelerden biriside şudur: Siyanetul İnsan An Vesvesetiş Şeyh Dehlan. Bu risalesinde İmam Şevkani ve...
 17. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  21- Allame Muhakkik Sunallah (Sun-Allah) bin Sunallah el-Halebi el-Mekki el-Hanefi(Hicri 1120.yılda vefat etmiştir). Alimlerin imamı. Zamanının muhakkiki. Eserlerinde tahkik ehli olduğu anlaşılan bir Hanefi alimi. (Allah'tan başkasına dua etmek hakkında ilk kaleme aldığımız kısa risalemizde bu...
 18. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  Maliki alimlerinin sözleri (19 tane Maliki aliminin sözleri) 27- İmam Malik r.h. şöyle demiştir: Ben, kabirleri beyazlatmayı ve üzerine bina etmeyi kerih görüyorum(Bundan nefret ediyorum). Aynı şekilde üzerlerine bina edilen bu taşlarıda(kerih görüyorum). (el-Mudevvene 1.clt. 263.s...
 19. A

  Dört Mezhep Ulemasının Allah'tan Başkasına Dua Edeni Kafir Görmeleri

  Şafii alimlerinin sözleri (18 tane Şafii aliminin sözleri) 46- İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii, şöyle demiştir: Eğer birisi Sihir'i öğrenirse, ona deriz ki: Bize sihrini tarif et. Bunun üzerine eğer Küfür olmasını gerektirdiği bir şeyi vasfederse, o kişi Kafir'dir. Nasıl ki...
 20. A

  Soru Aliyyul Kâri, İbn Teymiyye Hakkında Böyle Demiş midir?

  İmam İbni Teymiyye'yi öven 126 tane alimin sözleri 111- imam Mulla Ali el-Kari. Buyuk Hanefi alimi Muhaddis Mulla Ali El-Kari, bazi kisilerin imam ibni Teymiyye’ye ve talebesi olan imam ibnulkayyim’e dil uzatmasini ve Mucessime olduklarini iddia ettiklerini zikretmistir. İmam Mulla, İbni...
Geri
Üst Alt