Neler yeni
İslami Forum, Dini Forum, islami site, islami sohbet, radyo, islami bilgiler

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Tevhid ve Şirk

Tevhid, Allah'ı (c.c.) zatında, fiillerinde ve isim ve sıfatlarında birleyip, bütün ibadetleri yalnızca O'na yapmaktır. Şirk ise bunlardan birini Allah'tan başkasına vermekle tevhidin bozulması, Kişiyi İslam'dan çıkarmasıdır. Lukman suresinde geçtiği gibi "şirk büyük bir zulumdur!.
Üst