Çözüldü 4 Halife Döneminden Sonra Kurulan Devletlerden Hangileri Ehli Sünnet İslam Devletiydi

Laaa Tağut

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Selamun Aleyküm
4 Raşid Halife efendimizden sonra bir çok devlet kuruldu, genel olarak(aradaki diğer yöneticilerden farklı istisna yöneticiler hariç) hangileri Ehli Sünnet İslam Devleti’ydi?
(Emevi-Abbasi-Eyyubi-Karahanlı-Gazneli-Memlük-Selçuklu-Harzemşah-Osmanlı... vb.)
Hangileri Ehli Sünnet?
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullah;

Tarihten yazdığınız Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı devletleri haricinde detaylı yönetim şekillerini bilmiyorum, araştırmadım.
Hadiste zkredildiği gibi râşidi hilafet otuz sene, sonraki devletlerin ısırıcı, daha sonra ceberrut saltanat olarak ortaya çıkacağı bildirilmiştir. Emevi, Abbasi, Selçuklu, Memlük ve Osmanlı devletlerinin bu tasnife gireceğini düşünüyorum.
Diğer (Eyyubi-Karahanlı-Gazneli-Harzemşah) devletlerin yönetim konusundaki iccraatlarına göre yine aynı bu gruba girebilecek yahud kufur devleti sınıfına girebilirler. Şu anda bunları araştırmaya vaktim olmadığından bir görüş açıklamıyor, zamana bırakıyorum.

Rasulullah (s.a.v.) :
Benden sonra hilafet -
veya nubuvvet hilafeti- otuz yıldır.”
(Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221)

Huzeyfe (r.anh) anlatıyor: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
Nubuvvet içinizde Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nubuvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Bu da Allah’ın dilediği kadar devam eder; ardından Allah onu da –dilediği zaman- ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir saltanat olur. O da Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat olur; o da Allah’ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olur.
(Ahmed b. Hanbel, 4/273)
 

İmam Malik

İyi Bilinen Üye
Âleykum Selâm we rahmetullah we berakâtuh güsell kardeşim
Neden diye soracağını düşünerek önden cevabını da yazsaydın kolaylık olurdu. ))
Hocam Eyyubi devleti, Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan devlettir. Genel olarak Şafii fıkhı ağırlıklı idare edilmiş bir İslam devletidir.
Memluk Devleti ise İbni Teymiye ve İmam Suyutide dahil pek çok âlim tarafından İslam devleti kabul edilmişir. Her ne kadar bir takım zulümlerle anılsalarda İslam ümmetini Moğollardan ve Haçlılardan korumuşlardır(Ayn Calut savaşı vb).
Bunlar genel olarak bir mezhebin fıkhına yönelmemiş, 4 mezheb fıkhından karma bir hukuk geliştirmişlerdir.

Gaznelilerde de İslam hukuku uygulanıyordu, her şehirde kadı, eyalette ise başkadı bulunurdu. Hatta Gazneli Mahmud, adalet teşkilatına verdiği önemden dolayı Kadılara yüksek maaş vermesi ve muttakiliklerine önem vermesi ile meşhurdur.

Harezmşahlılar ise günümüz sistemine benzer şekilde Kadâ organını sınıflandırmışlardır. Adli vakalara, askeri suçlara vs ayrı mahkemeler bakmıştır ancak hepsinde İslam hukuku geçerlidir.
Yalnız üst makamdaki devlet görevlilerinin, devlete karşı suç işlemesi durumunda bizzat Sultan'ın başında bulunduğu divan-ı mezalim yargılama yapmıştır
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Tarihten yazdığınız Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı devletleri haricinde detaylı yönetim şekillerini bilmiyorum, araştırmadım.
Hadiste zikredildiği gibi râşidi hilafet otuz sene, sonraki devletlerin ısırıcı, daha sonra ceberrut saltanat olarak ortaya çıkacağı bildirilmiştir. Emevi, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin bu tasnife gireceğini düşünüyorum.
Diğer (Eyyubi-Karahanlı-Gazneli-Memlük-Harzemşah) devletlerin yönetim konusundaki icraatlarına göre yine aynı bu gruba girebilecek yahud kufur devleti sınıfına girebilirler. Şu anda bunları araştırmaya vaktim olmadığından bir görüş açıklamıyor, zamana bırakıyorum.
Soruda aşağıda isimleri zikredilen devletlerden İslam Devleti olduğu hakkında mutevatir delilleri olan bazı ülkeleri zikrederek Hadisteki geçen ısırıcı, daha sonra ceberrut saltanat olsa da İslam Devleti sınırları içerisinde kabul edildiğini yazmıştım. Kırmızı ile renklendirdiğim Eyyubi-Karahanlı-Gazneli-Memlük-Harzemşah ülkelerin ise İslam Devleti sıfatını alıp almadığ hakkında bilgim olmadığını, Devletlerin idaresine göre İslam ahkamı ile yönetiliyorsa ısırıcı, daha sonra ceberrut saltanat da olsa İslam Devleti olabileceğini, aksi yönetim durumunda küfür devletler konumuna düşeceklerini nakletmiştim.
Bu durum için bana

Hocam böyle demek pek uygun olmadı bence
dediniz. Detaylı bilgim olmadığı için bu konuda hüküm vermemek neden uygun olmasın? Ben İslam devleti vasfını alabilmesi için şartı yazdım. Eğer böyle ise İslam devleti aksi taktirde İslam devleti değildir demek ihtiyatlı olandır. Yoksa Orta ve Lise Tarih kitablarında dâhi bilgileri zikredilen bu devletlerin ilmi açıdan İslam statüsünde değerlendirildiğini ve nakledildiğini biliyorum. Fakat ismi geçen devletlerin İslam devleti olduğu hakkında bir İslam âliminin eserinden okumadım, araştırmadım. Bu konuda kısır aciz görüşümü değil, âlim adı veya ilmi bir kaynak nakletmek gereklidir.

Yazından anladığım daha doğrusu sitemizin delil olarak kabul ederek cevaba eklenebilecek olan Memlüklüler Devleti'nin âlimlerin tasdikiyle İslam Devleti olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu tashihin için teşekkür ederim . Rabb'im (c.c.) ecrini kat kat versin. İnşeAllah bu tür katkılarınızın devamını diğer üyelerimizden , farklı konularda da beklerim.
Bu arada diğer devletlerin de ilmi olarak İslam Devleti sıfatı aldığı hakkında ehl-i sunnet âlimlerden bir değerlendirme kaynağıyla aktarabilen olursa düzenlememizi genişletiriz. Rabb'im hatamızı, eksiğimizi doğrultan
(kılıç değil, kalemle )) kardeşlerimizi başımızdan eksik etmesin. Fi emanillah
 

İmam Malik

İyi Bilinen Üye
Hocam peki sizce "Ceberrut Saltanat" İslam devleti ise, "Isırıcı Saltanat" ile farkı nedir?
Ben Ceberrut saltanatı şimdiye kadar hep günümüz Batı işbirlikçisi Arap rejimleri ile Doğu işbirlikçisi Türk rejimlerine yormuştum
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Hocam peki sizce "Ceberrut Saltanat" İslam devleti ise, "Isırıcı Saltanat" ile farkı nedir?
Ben Ceberrut saltanatı şimdiye kadar hep günümüz Batı işbirlikçisi Arap rejimleri ile Doğu işbirlikçisi Türk rejimlerine yormuştum
Isırıcı saltanat'ın Râşidi Hilafetten sonra Emeviler ile başladığına inanıyorum. Bunların özellik olarak da zararı kendilerine olduğu gibi bir ısırık gibi mevzi, cûzi olacak şekilde fertlere veya toplumlara zararı olan İslami yönetimler, devletler

Ceberrut Saltanat'ın da Allah-u âlem yakın ve el an zamanımızdaki sözde İslam söylemli veya halkından müslümanların da olan ülkelerin rejimleri ve yönetimleridir. Bunlara Arab ülkeleri başta gelmektedir. Bunlar halklarını topyekün baskı ve yasaklarla, zindan ve işkencelerle, inklaplarla İslamı yasaklayan, güncelleyen(!), saptırıcı despotların yönetimleri, ülkeleridir.
 

İmam Malik

İyi Bilinen Üye
Isırıcı saltanat'ın Râşidi Hilafetten sonra Emeviler ile başladığına inanıyorum. Bunların özellik olarak da zararı kendilerine olduğu gibi bir ısırık gibi mevzi, cûzi olacak şekilde fertlere veya toplumlara zararı olan İslami yönetimler, devletler

Ceberrut Saltanat'ın da Allah-u âlem yakın ve el an zamanımızdaki sözde İslam söylemli veya halkından müslümanların da olan ülkelerin rejimleri ve yönetimleridir. Bunlara Arab ülkeleri başta gelmektedir. Bunlar halklarını topyekün baskı ve yasaklarla, zindan ve işkencelerle, inklaplarla İslamı yasaklayan, güncelleyen(!), saptırıcı despotların yönetimleri, ülkeleridir.
Anladım hocam, bende öyle düşünüyordum
 

عبد الرحمن

قُل آمَنتُ بِاللهِ ثُمَّ استَقِم
İslam-TR Üyesi
Modern öncesi dönemde devlet diye bir kurum yoktur. Devlet kişiseldir. Emeviler Devleti yoktur: Ömer bin Abdülaziz'in devleti vardır, o sünnet ehlidir. Yezid b. Muaviye'nin devleti vardır, o sünnetten sapmıştır. Zengiler Devleti yoktur: Nureddin Zengi'nin devleti vardır, o sünnete uymuştur, onu takip edenler ise sünnetten sapmıştır.

Modern öncesi devletleri bir kurum misali değerlendirmek anlamsızdır, çünkü ne anayasaları ne de devamlı ve müstakil çalışan bir bürokrasileri vardır.

Sünnete uyan adil sultanlar mı daha çoktu tarihte, yoksa sünnetten sapan zalimler mi daha çoktu denirse, ikinci grup daha çoktu. Hilafeti Raşide'nin otuz yıl sürmesi de bundandır.

Sünnet ehli olmak ise ben Şii değilim ya da hadisleri kabul ederim demekle olmaz, icraatte gösterir kendini. Hakkıyla sünnet ehli olan sultan azdır. Ancak Cemaat Ehli olmuşlardır belki çoğu.
 

İmam Malik

İyi Bilinen Üye
Modern öncesi dönemde devlet diye bir kurum yoktur. Devlet kişiseldir. Emeviler Devleti yoktur: Ömer bin Abdülaziz'in devleti vardır, o sünnet ehlidir. Yezid b. Muaviye'nin devleti vardır, o sünnetten sapmıştır. Zengiler Devleti yoktur: Nureddin Zengi'nin devleti vardır, o sünnete uymuştur, onu takip edenler ise sünnetten sapmıştır.

Modern öncesi devletleri bir kurum misali değerlendirmek anlamsızdır, çünkü ne anayasaları ne de devamlı ve müstakil çalışan bir bürokrasileri vardır.

Sünnete uyan adil sultanlar mı daha çoktu tarihte, yoksa sünnetten sapan zalimler mi daha çoktu denirse, ikinci grup daha çoktu. Hilafeti Raşide'nin otuz yıl sürmesi de bundandır.

Sünnet ehli olmak ise ben Şii değilim ya da hadisleri kabul ederim demekle olmaz, icraatte gösterir kendini. Hakkıyla sünnet ehli olan sultan azdır. Ancak Cemaat Ehli olmuşlardır belki çoğu.
Aslında zalim veya adil sultan tarzı konuşmaları ben çok bariz örnekler olmadıkça(II. Velid& Selahaddin Eyyubi) kullanmamaya özen gösteriyorum. Zira günlük hayatta dahi adil bilinen bir insanda nefsine uyup zulmedebilir yada zalim insanlarında insafı kabarıp adaletli davranabilir. İslam tarihinde Haccac'ın, Karaçi seferi hikayesi bunun en güzel örneklerinden biridir.
Dolayısıyla tarihe bakıp sultanların çoğu zalimdir yada adildir gibi yorumların çok isabetli olmayacağı kanaatindeyim.

Asıl meseleye dönecek olursak, o dönemlerde bir devlet bürokrasisi olmadığı için bu tarz şeylere karar vermek çok doğru değildi ama yinede İslam devletleri döneme göre en kurumsal devletlerdi bu açıdan. Yukarıda zikrettiğim II. Velid gibi bir idareci şu anda olsa neler olacağını düşünmek dahi istemiyorum. Bununla beraber genel olarak söylediğin doğru, o dönemlerde şu anki gibi bir devlet teşkilatından söz etmek zordur.

Ama kardeşin sorduğu bunlardan ziyade o devletlerin İslam devleti olup olmadığıydı, bu devletlerin çoğu İslam devletiydi genel olarak. İçinde Ömer bin Abdulaziz, Harun Reşid vb Raşid hilafeti hatırlatan dönemler olduğu gibi, II. Velid yada Ekfer Şah gibi Ceberruti olan dönemlerde olmuştur.
 

Komutan Talut

Aktif Üye
İslam-TR Üyesi
Soruda aşağıda isimleri zikredilen devletlerden İslam Devleti olduğu hakkında mutevatir delilleri olan bazı ülkeleri zikrederek Hadisteki geçen ısırıcı, daha sonra ceberrut saltanat olsa da İslam Devleti sınırları içerisinde kabul edildiğini yazmıştım. Kırmızı ile renklendirdiğim Eyyubi-Karahanlı-Gazneli-Memlük-Harzemşah ülkelerin ise İslam Devleti sıfatını alıp almadığ hakkında bilgim olmadığını, Devletlerin idaresine göre İslam ahkamı ile yönetiliyorsa ısırıcı, daha sonra ceberrut saltanat da olsa İslam Devleti olabileceğini, aksi yönetim durumunda küfür devletler konumuna düşeceklerini nakletmiştim.
Bu durum için bana

dediniz. Detaylı bilgim olmadığı için bu konuda hüküm vermemek neden uygun olmasın? Ben İslam devleti vasfını alabilmesi için şartı yazdım. Eğer böyle ise İslam devleti aksi taktirde İslam devleti değildir demek ihtiyatlı olandır. Yoksa Orta ve Lise Tarih kitablarında dâhi bilgileri zikredilen bu devletlerin ilmi açıdan İslam statüsünde değerlendirildiğini ve nakledildiğini biliyorum. Fakat ismi geçen devletlerin İslam devleti olduğu hakkında bir İslam âliminin eserinden okumadım, araştırmadım. Bu konuda kısır aciz görüşümü değil, âlim adı veya ilmi bir kaynak nakletmek gereklidir.

Yazından anladığım daha doğrusu sitemizin delil olarak kabul ederek cevaba eklenebilecek olan Memlüklüler Devleti'nin âlimlerin tasdikiyle İslam Devleti olduğu kesinlik kazanmıştır. Bu tashihin için teşekkür ederim . Rabb'im (c.c.) ecrini kat kat versin. İnşeAllah bu tür katkılarınızın devamını diğer üyelerimizden , farklı konularda da beklerim.
Bu arada diğer devletlerin de ilmi olarak İslam Devleti sıfatı aldığı hakkında ehl-i sunnet âlimlerden bir değerlendirme kaynağıyla aktarabilen olursa düzenlememizi genişletiriz. Rabb'im hatamızı, eksiğimizi doğrultan
(kılıç değil, kalemle )) kardeşlerimizi başımızdan eksik etmesin. Fi emanillah
Hocam Allah razı olsun. Benim itiraz edeceğim nokta Eyyübiler meselesi. Eyyübiler şeri hukuku işleten bir devletti . Uleması sultanı ve başkadısı da Eşaridir. Bildiğim kadarıyla İslam Devletidir Sallabinin kitabını okumuştum. Harzemşahlar ise Selçuklu devlet teşkilatı hukuku vesairesi ile ciddi benzerlik gösteriyor zira zaten Selçuklu'dan ayrılmış bir atabeylik. Şu durumda Selçuklu İslam Devleti ise Harzemşahlar da öyledir muhtemelen. En doğrusunu Allah bilir.
 

İmam Malik

İyi Bilinen Üye
Hocam Allah razı olsun. Benim itiraz edeceğim nokta Eyyübiler meselesi. Eyyübiler şeri hukuku işleten bir devletti . Uleması sultanı ve başkadısı da Eşaridir. Bildiğim kadarıyla İslam Devletidir Sallabinin kitabını okumuştum. Harzemşahlar ise Selçuklu devlet teşkilatı hukuku vesairesi ile ciddi benzerlik gösteriyor zira zaten Selçuklu'dan ayrılmış bir atabeylik. Şu durumda Selçuklu İslam Devleti ise Harzemşahlar da öyledir muhtemelen. En doğrusunu Allah bilir.
Ben bir şeyler karaladım zaten kardeşim yukarda

Hocam Eyyubi devleti, Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan devlettir. Genel olarak Şafii fıkhı ağırlıklı idare edilmiş bir İslam devletidir.
Memluk Devleti ise İbni Teymiye ve İmam Suyutide dahil pek çok âlim tarafından İslam devleti kabul edilmişir. Her ne kadar bir takım zulümlerle anılsalarda İslam ümmetini Moğollardan ve Haçlılardan korumuşlardır(Ayn Calut savaşı vb).
Bunlar genel olarak bir mezhebin fıkhına yönelmemiş, 4 mezheb fıkhından karma bir hukuk geliştirmişlerdir.

Gaznelilerde de İslam hukuku uygulanıyordu, her şehirde kadı, eyalette ise başkadı bulunurdu. Hatta Gazneli Mahmud, adalet teşkilatına verdiği önemden dolayı Kadılara yüksek maaş vermesi ve muttakiliklerine önem vermesi ile meşhurdur.

Harezmşahlılar ise günümüz sistemine benzer şekilde Kadâ organını sınıflandırmışlardır. Adli vakalara, askeri suçlara vs ayrı mahkemeler bakmıştır ancak hepsinde İslam hukuku geçerlidir.
Yalnız üst makamdaki devlet görevlilerinin, devlete karşı suç işlemesi durumunda bizzat Sultan'ın başında bulunduğu divan-ı mezalim yargılama yapmıştır
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Hocam Allah razı olsun. Benim itiraz edeceğim nokta Eyyübiler meselesi. Eyyübiler şeri hukuku işleten bir devletti . Uleması sultanı ve başkadısı da Eşaridir. Bildiğim kadarıyla İslam Devletidir Sallabinin kitabını okumuştum. Harzemşahlar ise Selçuklu devlet teşkilatı hukuku vesairesi ile ciddi benzerlik gösteriyor zira zaten Selçuklu'dan ayrılmış bir atabeylik. Şu durumda Selçuklu İslam Devleti ise Harzemşahlar da öyledir muhtemelen. En doğrusunu Allah bilir.
Kardeşim, aşağıdaki mesajda kardeşimizin dediği, üstteki mesajda zikrettiğim gibi bunlar bazı tarihi kitablarda bilinen anlatımlardır. Fakat nihai hüküm mahiyetinde bunu zikredebilmek için mûteber ehl-i sunnet bir alimin eserinden ifadesini delillendirebilirseniz yazıyı ona göre düzenleyelim.
Muhammed Ali Sallabi'nin din adamı kimliğinin yanında politikacı kimliği de olduğu için yeterli görmüyoruz.
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt