Makale ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN, ALLAH DEVLETİMİZİ İLEL EBED PÂYİDÂR EYLESİN!

Necati Koçkesen

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN, ALLAH DEVLETİMİZİ İLEL EBED PÂYİDÂR EYLESİN!

Evet, bugün câmi imamlarının, vâizlerin kürsülerde veya minberlerde yaptıkları duâlarda sık sık, “Allah devletimize zeval vermesin!” diye duâ ettiklerini görürsünüz. Önce ZEVAL ne demek onu bir görelim:

Zeval kelimesi Arapça "zwl" kökünden gelmektedir. Zeval kelimesi, düşme, gitme, eksilme, inişe geçme, tükenme manalarına gelir. Sona erme, ölüm manalarını karşıladığı da görülür. Nitekim güneşin zeval vakti dediğimizde güneşin yükselişini tamamladığını, göğün tam orta yerinden artık yavaş yavaş inişe, batışa geçtiğini ifâde eder.

Buna göre, “Allah devletimize zeval vermesin” diyen birisi, “Allah’ım, devletimizi bu şekilde devam ettir, devletimiz yok olmasın, değişmesin” demektedir. Üstelik sâdece zeval verme de demiyorlar, “Allah’ım, devletimizi ilel ebed pâyidar eyle!” diye de duâ ediyorlar. Yâni, Allah'ım, devletimizi ebediyete kadar böyle devam ettir, diyorlar. Bir başka ifâde ile, Allah'tan Allah'ın şerîatını ortadan kaldırıp yerine küfür kanunlarını ikâme eden devleti ilel ebed devam ettirmesini istiyorlar. Peki bu devlet nasıl bir devlet?

Bu devlet, Allah’ın hükümlerini kaldırıp yerine demokrasi ve lâiklik isimli küfür sistemlerini ikâme eden ve bin sene islamla hükmeden topraklarda kendileri ile bin seneden beri savaşan düşmanların kanunlarını alıp Müslümanları o küfür kanunları ile yöneten bir devlettir. Dahası, cumhuriyetin kuruluşundan beri islamla savaşan, binlerce âlimi, Müslümanı sırf islamı anlattıkları, Kur’an öğrettikleri, küfür kanunlarını kabul etmedikleri için ipe çeken, hapislere dolduran bir devlettir.

İşte, imamlar böyle bir devletin ayakta kalması için duâ ediyorlar. Yâni, “Allah’ım, küfürle yöneten, Allah’ın haram kıldığı şeyleri helal kılan, Allah’ın birçok emirlerini yasaklayan bu devletimizi yok etme, onu ilel ebed (ebediyete kadar) devam ettir” diye duâ ediyorlar. İşte bu ahmak imamlar, vâizler dinlerini bile bilmiyorlar veya biliyorlar da belamlık yapıyorlar. Bizler, “böyle imamların arkasında namaz kılınmaz” dediğimiz zaman da ayrılıkçı oluyoruz, radikal oluyoruz.

Ey imamlar, müezzinler, vâizler, müftüler! Küfürle hükmeden bir devlet sizlere hiçbir zaman dininizi doğru anlatın, insanları cehaletten kurtarın, onların mükemmel birer Müslümanlar olarak yetişmesini sağlayın diye maaş vermez. Bu devlet size maaş veriyorsa, dini benim istediğim kadar anlatacaksınız, benim sistemime ters gelen âyetleri ve hadisleri dile getirmeyeceksiniz. Kur’an okurken de bu ayetlerin sâdece Arapçasını okuyacaksınız, peygamberin, sahâbelerin, tefsir âlimlerinin açıkladıkları gibi açıklamayacaksınız. İnsanları uyandırmayacaksınız tam aksine uyumalarını devam ettireceksiniz diye maaş veriyor. Allah’tan korkun ve kendinize gelin. Küfürle yöneten bir devletin zeval bulmaması, ilel ebed pâyidar olması için dua ederseniz ve bunun karşılığında maaş almaya devam ederseniz, karınlarınıza ancak ateş doldurmuş olursunuz. Bunları bilin isterim.
 
Son düzenleme:

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt