Bunalana Yardım Eden Kimdir? - Seyyid Kutub

Nesîbe Lena Çevrimdışı

Nesîbe Lena

"عِشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيدًا"
Süper Moderatör
62 - Yoksa bunalmışa kendisine duâ ettiği zaman karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'ın yanında bir ilâh mı? Ne de kıt düşünüyorsunuz.

Böylece onların vicdanına temas ediyor ve içlerinden geçen duygularını hatırlatarak gerçek durumlarını gözleri önüne getiriyor. Sıkıntıda kalan kişi bu darlık ve sıkıntı esnasında Allah'tan başka sığınacak bir yer bulamaz. O'na duâ eder ve sıkıntısını gidermesini, üzüntüsünü kaldırmasını ister. Sıkıntı halkaları daraldıkça, boğukluk arttıkça, güçsüzlük fazlalaştıkça, dayanak noktaları birer birer yıkıldıkça ve insan; çevresine bakıp ta etrafında kendisini kurtarabileceğini kabul etmeyince, şiddet ve sıkıntı anı için hazırladığı her şey yıkılıp yok olunca, darlıkta kalınca, yalvaracağı ümit besleyeceği herkes kendisine sırtını çevirip reddedince... Evet işte o zaman insanın fıtratı kendisine gelir ve sığınacağı biricik güç kaynağı. noktaya sığınır.


Bir süre önce hattâ bir an önce unuttuğu Allah'ına yönelir. Çünkü O'dur, darda kalan bir kimse kendisine duâ ettiği zaman yardımına koşan. Evet O'dur yalnız, başkası değil... Onun yardımına koşar, sıkıntısını giderir, emniyet ve huzurunu iade eder ve kendisini boğmak üzere olan darlıktan kurtarır.

Ama insanlar rahat ve gaflet anlarında bu gerçeği görmezlikten gelirler de kuvveti, yardımı ve himayeyi yeryüzünün basit ve komik güçlerinden dilenmeye çalışırlar. Ama şiddet başlarına indiği zaman, sıkıntı ve darlık her yandan onları sıkıştırdığı vakit fıtratlarını saran gaflet örtüsü kalkar ve daha önce ne kadar gafil, ne kadar inatçı olurlarsa olsunlar, Rablerine döner ve O'na yalvarmaya başlarlar.

İşte Kur'an'ı kerim o büyüklenenleri, o inkârcıları fitratlarında gizlenmiş bulunan bu gerçeğe zorluyor. Ve onları daha önce götür düğü kâinat gerçeklerinin yer aldığı sahaya sevkediyor. Göklerin ve yerin yaratılışından, gökten yağmurun indirilişinden, güzel bahçelerin bitirilişinden, yeryüzünün hayata elverişli kılınmasından, dağların sabit, nehirlerin akıcı olmasından ve iki deniz arasına konulan engellerden daha önce söz edilmişti. İşte darda kalanın Allah'a sığınması ve başkasının değil Allah'ın onların yardımına koşması da tıpkı yukarda sözü edilen kâinat gerçekleri gibi bir gerçektir. Onlar dış dünyada yer alan gerçeklerdir. Bunlar ise iç âlemde. Ve her ikisi aynı derecededir.

Neml Suresi
 
Geri
Üst Alt