Cihadla İlgili Rivayetler

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Ebu Said el-Hudri rivayet etti:"Bir adam ALLAH Rasûlüne(sallallahu aleyhi we sellem)geldi ve;"Bana nasihat et" dedi, o da dedi ki;"ALLAH'a karşı takvalı ol, ki bu tüm iyiliklerin esasıdır, ve cihad et ki o da bu ümmetin ruhbanlığı(inzivaya çekilme)dır, ve ALLAH'ı hatırla ve Kur'an oku ki o senin için bu hayatta ışık(nur) ve göklerde de anılmadır, ve dilini hayırdan başka her şeyden koru, böylelikle Şeytan'ı mağlup edersin."
Ebu Abdullah Halimi dedi ki:
"Bu ümmetin ruhbanlığı cihaddır"ın anlamı Hristiyanların inzivaya çekilerek bir manastırda gözlerden uzak bir hayat yaşamış olmalarıdır. Onların ALLAH'a yapabilecekleri maksimum fedâkarlık dünyanın cazibelerinden uzak durmaktı. Onlar kimseye zarar vermemek için herkesten uzak durduklarını iddia edebilirlerdi. Ama kötü kimseleri kötülüklerini uygulamaları için bırakmaktan daha büyük bir zarar yoktur. Bu yüzden kötülükten ve zarardan kaçınan gerçek kişiler bunu damgalayan Mucahidlerdir.
(İbn Nahhas, Cihad/Bu Ümmet'in Ruhbanlığı ve Seyahati Cihaddır)
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Safvan bin Süleym, Ebu Hûreyre'nin şöyle sorduğunu söyledi: "Sizden biriniz dinlenmeden devamlı namaz kılıp, bozmadan devamlı oruç tutabilir mi?" “Ey Ebu Hûreyre, bunu kim yapabilir!” dediler. "Ruhum Ellerinde Olan'ın Adı'na yemin ederim ki, mücahidin uykusu bundan daha hayırlıdır!" Dedi.
Eğer uykularının hali bu ise, namazları ne olacak? Yarışanların yarışmaları ve diğerlerinin kaçırdığı için ağlamaları gereken şey budur."
(İbn Nahhas, Cihad)
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"İbn Ömer şöyle demiştir: "Ben kılıcımı savurmadan, mızrağımı fırlatmadan, oklarımı atmadan bile düşmana karşı safta durmak, benim için 60 yıl ALLAH'a ibadet edip günâh işlememekten daha hayırlıdır.""

"İmran bin Hasin (radıyallahu anh)'den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: "Savaşta ordunun saflarında durmak, ALLAH katında altmış yıla ibadet etmekten daha hayırlıdır.""
(İbn Nahhas, Cihad)
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"ALLAH Resulü(sallallahu aleyhi we sellem), “ALLAH yolunda bir gün görev yapmak, dünya ve üzerindekilerden daha hayırlıdır” buyurmuştur.

Selman el Farisi (radıyallahu anh)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (sallallahu aleyhi we sellem) şöyle buyurmuştur: "Bir gün ALLAH yolunda durmak, bir ayın günleri oruç tutmaktan ve gecelerini kılmaktan daha hayırlıdır. Ve ölürse, yaptığı amellerin sevabı devam eder, rızkı devam eder ve kabir meleklerinin fitnesinden kurtulur."

Rasûlullah (sallallahu aleyhi we sellem) şöyle buyurmuştur: "ALLAH yolunda bulunanlar dışında her ölünün ameli mühürlenir, çünkü onların amelleri kıyamete kadar büyür ve kabir meleklerinin fitnesinden korunurlar."
El Kurtubi şöyle diyor: “Bu, ölümden sonra en büyük ödülü ribatın sağladığı anlamına gelir. ALLAH Resulü (sallallahu aleyhi we sellem) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu ölürse, arkasında bıraktığı bir sadaka, fayda veren ilim veya kendisine duâ edecek salih bir evlat müstesna, ameli kesilir.Sadaka, ilim ve salih bir evlât, hepsi bir gün biter. Sadaka tükenince, ilim kalktığında ve oğlu ölünce bu biter. Ama ALLAH yolunda olanın sevabı kıyamete kadar devam eder. Çünkü her iyilik, düşmandan emniyet sağlanmadığı ve ümmeti koruyan mücahitler tarafından ribat tutulmadığı sürece yapılamaz."

Osman minbere çıktı ve şöyle dedi: "Resûlullah'tan daha önce size haber vermediğim bir hadis işittim, çünkü hepinizin Medine'den ayrılacağınızdan korktum. Onu şöyle derken işittim: "Bir gün ALLAH yolunda durmak, başka yerde bin günden daha hayırlıdır. O yüzden bırakın herkes istediğini seçsin""
(İbn Nahhas, Cihad)
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
""ALLAH yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rab'leri katında ALLAH'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar." (Âl-i İmran, 3:169)
(Bu)Kur'an ayeti tüm bu yönleri inceler, iman, İslâm, Kur'an ve cihad kalplere güzel bir hayat sağlar ve mükemmel hayat Cennet'tedir. Ve Resûl (sallallahu aleyhi we sellem) insanı imana ve Cennet'e davet ediyor. Dolayısıyla dünya ve Âhiret hayatına davet etmektedir."
(İbn Kayyım/El-Fawa'id)
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Zeyd ibn Hâlid (radıyallahu anh) şöyle tahdîs etmiştir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Her kim ALLAH yolunda cenk edecek bir askeri (araç ve gereçlerini te'mîn ederek) sefere hazırlarsa, o da gaza etmiş(cesine sevaba nail) olur. Yine her kim ALLAH yolunda gaza eden bir askerin (gerideki işlerini görmekte) hayırla yerini tutarsa, o da gaza etmiş olur."

[Buhâri,56/38]
Bize Humeyd et-Tavîl, Enes ibn Mâlik (radıyallahu anh)'ten tahdîs etti ki, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): "Sabahleyin veya akşamleyin her hangi bir zamanda ALLAH yolunda bir kere (cihâd için) yürüyüş, hiç şübhesiz dünyâdan ve dünyâdaki şeylerin hepsinden hayırlıdır" buyurmuştur.

Yine Rasûlullah: "Sabahleyin veya akşamleyin herhangi bir zamânda ALLAH yolunda (cihâda çıkıp) bir yürüyüş yapmak, üzerine güneş doğup batan şeylerin hepsinden hayırlıdır" buyurmuştur.

Sehl ibn Sa'd (radıyallahu anh)'dan. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): "ALLAH yolunda (cihâd için) bir akşam yürüyüşü, bir sabah yürüyüşü dünyâdan ve dünyâdaki herşeyden daha faziletlidir" buyurmuştur.
[Buhâri,56/5]
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Ebu Bekir(radıyallahu anh), “Herhangi bir insan cihadı terk ederse ALLAH hepsini azapla cezalandırır” diyor. [Tabarani(kabul edilebilir)]

İbn Asakir, Ebu Bekir(radıyallahu anh)'in halife olduğu zaman minberde durduğunu ve "İnsanlar cihat etmezlerse ALLAH onları fakirliğe uğratacaktır" dediğini nakletmektedir.

Ebu Hureyre (radıyallahu anh) Resulullah(sallallahu aleyhi we sellem)'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Savaşmadığı hâlde veya savaşmak niyetinde olmadan ölen, nifaktan bir şube üzere ölmüş olur."

Ebu Umame (radıyallahu anh) Resulullah(sallallahu aleyhi we sellem)'ın şöyle buyurduğunu nakleder: "Kim savaşmamış, bir mücahit hazırlamamış veya gıyabında bir mücahitle ilgilenmemişse, ALLAH ona bir musibet verir." [Ebu Davud(Sahih)]"
(İbn Nahhas, Cihad)
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"El Hatîb "Bağdat Tarihi"nde ve İbn Asakir "Şam Tarihi"nde Muhammed bin Fudayl bin İyaz'ın şöyle dediğini bahseder: "Rüyamda İbnu'l Mübarek'i gördüm ve ona "En iyi amelinizi ne buldunuz?" diye sordum.
“Kendimi meşgul ettiğim amel” dedi, “Cihat ve ribat mı?” diye sordum. "Evet" dedi. Ben de ona "Peki ALLAH sana ne yaptı?" dedim. "Beni affetti" dedi."

El Fazl bin Ziyad dedi ki: "Ebu Abdullah(İmam Ahmed)'in kendisine Gazve bahsedilince ağlamaya başlayıp; "Ondan daha iyi bir ibadet yoktur." Dediğini duydum."
(İbn Nahhas, Cihad)
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
"Ey Harameyn’de ibadet eden eğer bizim savaş meydanlarındaki halimizi görseydin; İbadetle oynadığının muhakkak farkına varırdın. Yanağından döktüğün her gözyaşı tanesi yerine bizler göğsümüze kanlarımızı akıtıyoruz. Sizler ibadetlerinizle oynuyorsunuz. Ey abidler! Sizler ibadetlerinizi ALLAH’a sunarken, mücahidler kanlarını ve canlarını ALLAH’a sunarlar."
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Zeyd ibn Hâlid (radıyallahu anh) şöyle tahdîs etmiştir: Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Her kim ALLAH yolunda cenk edecek bir askeri (araç ve gereçlerini te'mîn ederek) sefere hazırlarsa, o da gaza etmiş(cesine sevaba nail) olur. Yine her kim ALLAH yolunda gaza eden bir askerin (gerideki işlerini görmekte) hayırla yerini tutarsa, o da gaza etmiş olur."

[Buhâri,56/38]
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Bize Humeyd et-Tavîl, Enes ibn Mâlik (radıyallahu anh)'ten tahdîs etti ki, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): "Sabahleyin veya akşamleyin her hangi bir zamanda ALLAH yolunda bir kere (cihâd için) yürüyüş, hiç şübhesiz dünyâdan ve dünyâdaki şeylerin hepsinden hayırlıdır" buyurmuştur.

Yine Rasûlullah: "Sabahleyin veya akşamleyin herhangi bir zamânda ALLAH yolunda (cihâda çıkıp) bir yürüyüş yapmak, üzerine güneş doğup batan şeylerin hepsinden hayırlıdır" buyurmuştur.

Sehl ibn Sa'd (radıyallahu anh)'dan. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): "ALLAH yolunda (cihâd için) bir akşam yürüyüşü, bir sabah yürüyüşü dünyâdan ve dünyâdaki herşeyden daha faziletlidir" buyurmuştur.
[Buhâri,56/5]
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Rasûlullah(sallallahu aleyhi we sellem)buyurdu ki; “Size Kadir Gecesi'nden daha faziletli bir geceyi bildireyim mi? (Şehid olup) ailesinin yanına dönemeyebileceği bir tehlike yerinde ribat tutan kişinin gecesidir.
(Nesâî/es-Sünenu’l-Kubrâ, Hâkim, Beyhakî, İbn Ebî Şeybe. Hâkim ve Zehebî sahih demişlerdir.)
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Ebû Hureyre (radıyallahu anh) şöyle demiştir: Ben Rasûlullah(sallallahu aleyhi we sellem)'dan işittim, şöyle buyuruyordu: "ALLAH yolunda (çarpışan) mücahidin meseli, hâli -ALLAH, kendi yolunda cihâd eden kimseleri en bilendir- (gündüz) oruç tutan, (gece) namaz kılan kimsenin meseli gibidir. ALLAH, kendi yolunda döğüşen mücahidi, onu vefat ettirip Cennet'e girdirmeyi yahut da sevâb ve ganimetle beraber onu salimen evine döndürmeyi üzerine almıştır (yani bunlardan birini mücahide garanti etmiştir)."
[Buhâri,56/2]
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Ebû Hureyre (radıyallahu anh) tahdîs edip şöyle demiştir: Rasûlullah'a bir adam geldi ve:"Bana cihâda denk olacak bir amele delâlet et," dedi. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): "Ben cihâd değerinde bir amel bulamıyorum" buyurdu da şöyle devam etti: "Mücâhid sefere çıktığı zaman sen mescide girip de (o geriye dönünceye kadar) hiç gevşemeden devamlı namaz kılmaya; hiç iftar etmeden devamlı oruç tutmaya gücün yeter mi?" buyurdu.
O zât:"Buna kimin gücü yeter ki?" Dedi.

Ebû Hureyre: "Mücâhidin atı, mer'asında kösteklendiği ipinin çevresinde şahlanarak ileri geri elbette koşar. İşte atının bu koşması da mücâhid lehine haseneler olarak yazılır" demiştir.
[Buhâri,56/1]
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
“Kim hayatını korku ve yalnızlık topraklarında İslâm'ı yüceltmek arzusuyla geçirmeyi seçtiyse, kabrinde korkusuz ve yalnızlıksız olur.”
[Es-Siyerü’l-Kebîr]
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
Tirmizi Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakletmiştir: Birisi bir dağ yolunda tatlı bir pınara rastladı. Çok hoşuna gitti ve "Keşke insanların arasından ayrılıp burada kalsam" diye iç geçirdi. Sonra Nebi'den(sallallahu aleyhi ve sellem)bu konuda izin istedi. Nebi(sallallahu aleyhi ve sellem); "Böyle yapma. Sizden birinin ALLAH yolunda cihad etmesi, evinizde kılacağınız yetmiş yıllık namazdan daha iyidir" buyurdu.
[Buhâri, Cihad]

Sehl İbn Sa'd es-Saidi'nin naklettiğine göre Nebi(sallallahu aleyhi ve sellem)şöyle buyurdu: "ALLAH yolunda bir gün sınır boylarında nöbet tutmak dünyadan ve dünya üzerinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır. Sizden birinizin kamçısının cennette tuttuğu yer dünyadan ve dünya üzerindeki her şeyden daha üstündür. Bir kulun ALLAH yolunda bir akşam veya sabah vaktindeki yürüyüşü dünyadan ve dünya üzerinde bulunan her şeyden daha hayırlıdır."
[Buhâri, Cihad]

Ebu Hureyre (radıyallahu anhu) ALLAH Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem)’in şöyle dediğini rivayet etti: "İnsanların yaşam bakımından en hayırlısı; atının yularından ALLAH yolunda tutar ve atın sırtında uçuverir. Dizginine sıkıca tutunup nerede bir feryat veya bir tehlike sesi duysa atını oraya doğru uçuverir. Ölümü ve öldürmeyi yerinde arar..."
 

Müslüman Kul

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
“Kim, ALLAH’ın emrettiği savaşı fitne olmaması için terk ederse, kalbindeki şüpheden, hastalıktan ve ALLAH’ın emrettiği cihadı terk ettiğinden ötürü gerçek fitneye düşmüş olur."
-İbn Teymiyye (rahmetullahi aleyh)
 

Benzer konular

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt