Yönetim Duyuru Forumdaki Bayan - Erkek Diyalogları Nasıl Olmalı

Ummu Aişe

حسبي الله ونعم الوكيل
İslam-TR Üyesi
Selamun aleykum ahiler ve uhtiler,

Konu başlıktan anlaşılacağı üzere forum ortamındaki bayan-erkek diyalogları. Bu konu daha önceden uzunca işlendiği ve bir çok kez güncellendiği için çok uzatmak istemiyorum. (İlgili duyurumuzu buradan okuyabilirsiniz: https://www.islam-tr.org/konu/bayan-uyelikler-hakkinda-duyuru.27829/ )

Kısaca şunlara dikkat ederseniz, inşallah bana ve diğer yönetimdeki kardeşlere özelden gelen şikayetler azalmış olacak ve kendiniz dışında, bizlere de bu açıdan iyilik yapmış olacaksınız.

1. Gereksiz yere (birisini herhangi bir konuda bilgilendirmek vs gibi durumlar yoksa) çok fazla karşı cinse hitaben yazmayalım. İki bayan kendi aralarında sohbet ediyorken, veya iki erkek kendi aralarında sohbet ediyorken, mümkünse bu sohbet edenlerin karşı cinsinden olan üyeler bu sohbete dahil olmamaya çalışsın. Veya olacaklarsa gayet ciddi bir şekilde olsunlar.

2. Karşı cinse karşı mümkünse hiç espri yapmamaya çalışalım. Çünkü inşallah art niyet olmaksızın espri yapılıyor olsa da, dışarıdan görünen farklı olabiliyor.

3. Karşı cinse karşı, gülücüklü veya komik tarzdaki ifadeleri kullanmayalım.

4. Son olarak, bizleri her zaman gören Rabbimizi sürekli aklımızda tutmaya çalışalım. O'nu (c.c) sürekli hatırda tutarken, haliyle gayri ciddi bir şekilde karşı cinse hitab edebilmek pek zor olacaktır. Ki sadece bu tarz durumlar değil, gereksiz boş konuşmalar dahi inşallah azalır.

Allah'tan beni, sizleri, hepimizi en iyiye ulaştırmasını diliyorum. Herkes için faydalı olması umuduyla..

Not:

Lütfen bu konu veya başka bir konu altından, bu durumlarla ilgili, herhangi bir kişiye ima ile dahi olsa bir gönderme yapmayın, ayrıca bu konuda da "benden mi bahsediliyor" diye konuya dahil olmayın.

Bu nasihat, forumun düzeni için olduğu kadar, hepimizin iyiliği için gereken bir nasihat. Kendimi de istisna tutmuyorum, aynı hatalara ben de düşmüşümdür ve bundan sonra da düşebilirim. Herkes gibi insanım nihayetinde.. Kısaca kimse alınganlık ve kırılganlık yapmasın ve bundan sonra da uyarılmasını gerektiğiniz bir kardeş olursa, ya kendisine özelden yazın, veya bir yöneticiyle iletişime geçin inşallah.
 

metin öztürk

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
ilave yapmam gerekirse
bunlar genelde forumda cezayı gerektirmeyen fakat Allah katında hesabımızı kolaylaştırmak için dikkat etmemiz gereken kurallar
yaptığımız hatalarda uyarı almamış olmamız bizi aklamaya yetmiyor
iki anlama gelebilecek bir cümlemiz forumda hüsnüzan ile karşılanır, fakat kalpler elinde olan Allah'ın huzurunda hiçbirşeyi gizleme şansımız olmayacak.
kendi adıma konuşucak olsam, burada belli bir süre kalmayı başaran en kötü üyeden bile razıyım,
bu haldeyken bile bazen kendimden razı olamıyorum,
karşı cinsden bir kardeşime yazmam gerektiğinde bir cümle noksan yazsam takvaya daha uygun olurdu dediğim zamanlar oluyor.
önce kendi nefsime ,sonrada diğer kardeşlerime tavsiyem forumda kural olmasada Allahın huzurundaki hesabımızı zorlaştırıcak hatalardan sakınalım

not: bu kurallar sadece forumdaki yazışmalarlada alakalı değil, şeytanın hazır olduğu çarşıda pazarda evimizin içinde heryerde dikkat edelim inşAllah
 

JuNDuLLAH

İyi Bilinen Üye
İslam-TR Üyesi
İslam'da Erkek Kadın Munâsebeti

Çok zorunlu olmadığı sürece bayanlarla, erkek muhatab olmamalı, erkek mevcud ise, hanımını, kız kardeşini veya bir başka kadın akrabasını diğer hanımlarla iletişimde aracı kullanmalıdır. Mecburiyet karşısında da perde gerisinden, bu durumunda mumkun olmaması halinde tabi ki gözleri dikmeden , yere bakar, meramımızı anlaşılır olarak en kısa şekilde anlatıb uzaklaşmak gerekir. Aynı durum bayanlar içinde geçerlidir. Ayrıca kapalı bir ortamda başbaşa bulunulmamalıdır

AHZAB Suresi
53-"
Ey iman edenler!.. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalbleriniz, hem de onların kalbleri için daha temizdir…"

NUR Suresi
30-
(Rasulum!) Mu'min erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şubhesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır....
31- Mu'min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler.....

Nitekim Rasulullah (s.a.v.), Ali (r.anh)'ye, "Ya Ali, yabancı bir kadını gördüğünde ikinci defa bakma. Çünkü ilk bakışın iraden dışındadır ve onda bir vebal yoktur. İkinci defa bakarsan bu, iradenle olduğu için haramdır." buyurmuştur.
(Tirmizi, Edeb 28; Ebu Davud, Nikâh 44; Ahmed)


Cerir bin Abdullah'dan da şöyle rivayet edilmiştir:
Rasulullah (s.a.v.)'a ani olarak yabancı bir kadını görmek hususunu sordum. Bana, görünce gözlerimi çevirmemi emretti.» (Muslim, Âdâb 45; Ebû Dâvud, Nikâh 44; Tirmizi ve Ahmed.)


Ebu Said el-Hudri (r.anh)'den şöyle rivayet edilir:
«Rasulullah (s.a.v.), "Yollarda beklemekten ve oturmaktan sakının." buyurdu.
Bunun üzerine, "Ya Rasulullah, yollarda ilerimizi konuşmak için duruyoruz." dedik.
"O zaman yolun hakkını verin." buyurdu.
"Yolun hakkı nedir?" diye sorunca da
"Gözleri sakınmak, kimseye eziyet vermemek, verilen selamı almak, marufu emretmek ve munkeri nehyetmektir" buyurdu. (Buharı ve Muslim)


Ebû Said el-Hudrî rivayet ediyor:
Bir kadın Rasulullaha (s.a.v.) gelerek şöyle dedi: “Ya Rasulallah! Sohbetinizi dinlemek için erkeklerden bize fırsat kalmıyor. Her zaman huzurunuzda onlar bulunuyor, öğreniyorlar. Musait zamanınızdan bize de bir gün ayırın, o gün gelelim, Allah’ın size bildirdiğinden bize öğretin.”
Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) “Falan günde, falan yerde toplanın.” buyurarak sohbet için belli bir gün ayırdı.
Rasulullah (s.a.v.) belirlenen günde hanımların bulunduğu yere geldi ve Allah’ın kendisine öğrettiğinden kadınlara anlattı ve şöyle buyurdu:
İçinizden hiçbir kadın yoktur ki, çocuklarından üç tanesini kendinden önce âhirete göndersin de, onlar kendisi ile cehennem arasında bir engel olmasın.
Onlardan bir kadın, “İki çocuk da öyle değil mi?” diye sordu.
Rasulullah (s.a.v.) iki defa tekrarlayarak “İkisi için de öyledir.” buyurdu. (Buharî, İ’tisâm:9; İlim: 35.)


Hadisin şerhinde Peygamberimize (s.a.v.) muracaat eden kadının Esmâ binti Yezid olduğu rivayet edilir. (Umdetu’l-Karî, 25: 48)

Fethu’l-Bârî’de yer aldığına göre, Ebû Hurayra böyle bir hadisenin başka bir zamanda da cereyan ettiğini ve Rasulullah (s.a.v.), “Falan hanımın evinde toplanın.” dediğini beyan ederek, Rasulullah'ın oraya gidib, hanımlarla sohbet ettiğini bildirir. (Fethu’l-Bârî, 1: 158)

İbni Hacer, bu hadis-i şerifin açıklamasında ayrıca şu hükme de dikkat çeker:
Bu hadis, sahabi kadınların dinlerini öğrenmek için gösterdikleri hırsı ve ciddiyeti gösterdiği gibi, hanımlara dini meseleleri öğretmek için belli bir zaman tayin etmenin caiz olduğunu gösterir.”


Abdullah bin Abbas (r.anhuma) rivayet ediyor:
Rasulullah (s.a.v.) Mescidde vaaz ettikten sonra kadınlara duyuramadım zannıyla yanında Bilal olduğu halde erkek saflarından çıktı, kadınların tarafına geçti ve kadınlara vaaz ederek onlara sadaka vermeyi emretti. Sözleri o kadar tesir etti ki, kadınların kimi kulaklarındaki küpeyi, kimi parmağındaki yüzüğü çıkarıb atmaya başladı. Bilal de onları eteği içine topluyordu." (Buharî, İliml: 32)


Bu hadisten çıkan hükmü Bedruddin Aynî, İmam Nevevî’den naklen şöyle ifade eder:
Bu hadisten, hanımlara vaaz ve nasihat etmenin, onlara âhirati hatırlatmanın, İslâmî hükümleri anlatmanın ve sadakaya teşvik etmenin mustehab olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bütün bunlar yerine getirilirken gerek konuşanda, gerekse dinleyende kalbini fesada sürükleyecek durumların, fitneye düşme endişesi ve benzeri menfi hallerin ortaya çıkmaması gerekmektedir." (Umdetu’l-Karî, 2: 124)


KASAS Suresi
"Musa, Medyen tarafına yönelince: "Umarım Rabb'im bana doğru yolu gösterir." dedi. -
Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir cemaat buldu. Onların gerisinde de, hayvanların suya gitmesini engellemeye çalışan iki kadın gördü. Onlara: "Nedir derdiniz?" dedi. Onlar da: "Çobanlar sulayıb çekilmeden biz sulamayız. Babamız oldukça yaşlı bir adamdır." dediler. - Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi: "Rabbim göndereceğin hayra ve rızka çok muhtacım." dedi. - O sırada, kadınlardan biri utana utana yürüyerek Musa'ya geldi. "Babam, hayvanlarımızı sulama ücretini vermek için seni çağırıyor." dedi. Bunun üzerine Musa, kızların babasına varıb başından geçenleri anlattığında o: "Korkma artık o zalim kavimden kurtuldun." dedi." (22 - 25)
(Âyet-i kerimede, Musa'nın, koyunlarını suladığı kızlardan birinin, Musa'ya utana utana geldiği zikredilmektedir. Ömer (r.anh) bu kızın, hayasından dolayı eliyle yüzünü kapatarak geldiğini söylemektedir)

26- Kadınlardan bîri: "Babacığım onu ücretle çalıştır. Çünkü o, ücretle tuttuklarının en hayırlısı, güçlü ve güvenilir bir adamdır." dedi.


Ömer, Abdullah b. Abbas, Şurayh b. el-Kadî, Katade, Muhammed b. İshak diyorlar ki: "Kız babasına "Şubhesiz ki bu, ücretle tuttuğun adamların en hayırlısıdır. Güçlü, kuvvetli ve güvenilir biridir." deyince; Babası ona: "Onun böyle olduğunu nereden biliyorsun?" diye sormuş kız ise şu cevabı vermiştir:
"Bu adam ancak on kişinin kaldırabileceği bir taşı kuyunun ağzından kaldırıb koyunları suladı. Ben onu çağırdığımda önde, gidiyordum bana arkasından gelmemi ve yolu geriden tarif etmemi söyledi."
(Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi: 6/319)


Alış - veriş Meselelerimiz Üzerine

İslami bir devlet olmayışından kaynaklanan bir sebeble, Kadınlar piyasaya çok girdiklerinden , kadın - erkek çok karşı karşıya geliyor. Bahsettiğin olayda kadın bide dinden habersiz veya din düşmanı, feminist ise erkeğe karşı gayet cüretkar davranabiliyor, konuşabiliyor, erkeğin dininin güzelliğinden, takvasından olan baş çevirmeyi, tenezzul etmeme gibi veya kadın kendini çirkin görüyor vs. sanarak hakaret edebiliyor. Aynı durum, bayan tezgahtar için de söz konusu oluyor. Karşıdaki taraf İslami tavrı sergileyemediğinde, olumsuz anlayışlar olabiliyor. Erkekler, mumkun mertebe, bayan esnaftan, yanımızda bayan varsa (eş-kız vs) kendilerinden alış-veriş yapmasını isteyerek diyalog kurmalarını istemeliyiz. Bayanlar içinde tam tersi, yanlarındaki erkek yakınlarından muhatab olmalarını istemelidirler.

Birde bu dinsiz kapitalist düzenin pazarlarında, çarşılarında gördüğümüz, erkek veya kadın karşı cinsin iç çamaşırlarını satabilmekte, müşteri esnafa gösterebilmekte, nasıl olur, duruyor vs gibi ahlaksız ve haysiyetsiz yakınlaşmalar olabilmektedir. Hatta bazı müşterinin yanında eşi dahi deyyus gibi dikilebilmektedir.
Müslümanların bu tarz mahrem eşyalarını da yine kendisinin hemcinsinden tedarik etmeli; hanımı da başka bir hanımdan tedarik edebilmelidir.


Evde erkek uzanmış yatar/otururken, kadını pazara binlerce erkek arasına gönderib evinin ihtiyacını gidererek ev reisliği yaptığını sanmaktadır.
Bir musluman günümüzdeki şeytanın en sevdiği alanlara hanımını kesinlikle bırakamaz!, hatta mumkunse kendisi de gitmez!!


Rabbim bizlere İslama uygun çarşı pazarı olan bir ülkeyi nasib eylesin inşeAllah


İlgili Konu :

İslama Göre TESETTUR

https://www.islam-tr.org/konu/islama-gore-tesettur.19487/

Orijinal kaynak :
http://www.islam-tr.org/konu/islamda-erkek-kadin-munasebeti.24158/
 

Enfal33

Üye
İslam-TR Üyesi
Her zaman güncel olacak gibi duruyor maalesef.

Herkes Cennet'e gitmeyi planlıyor ne güzel. Daha internet ortamında bile bacılarla düzgün konuşamayan kişiler var. Aynı şekilde bu hanımlar için de geçerli, tesettürlü de olsa fotoğraf paylaşmak, gündelik yaşamdan her şeyi sosyal medyada açığa vurmak, üslupsuz konuşmalar. Sadece dikkatli olmaları için uyarıldıklarında yanlış anlaşılabiliyor, yanlış anlaşılmak için bir sebep yok aslında; herkes kendi yaptıklarından sorumlu tutulacak ve kendi yaptıklarından hesap verecek, bunu düşünmüyor musunuz, yoksa önceliğiniz Âhiret değil mi de aklınıza gelmiyor?
 

Pangea

Bu hesap kullanılmamaktadır.
İslam-TR Üyesi
Her zaman güncel olacak gibi duruyor maalesef.

Herkes Cennet'e gitmeyi planlıyor ne güzel. Daha internet ortamında bile bacılarla düzgün konuşamayan kişiler var. Aynı şekilde bu hanımlar için de geçerli, tesettürlü de olsa fotoğraf paylaşmak, gündelik yaşamdan her şeyi sosyal medyada açığa vurmak, üslupsuz konuşmalar. Sadece dikkatli olmaları için uyarıldıklarında yanlış anlaşılabiliyor, yanlış anlaşılmak için bir sebep yok aslında; herkes kendi yaptıklarından sorumlu tutulacak ve kendi yaptıklarından hesap verecek, bunu düşünmüyor musunuz, yoksa önceliğiniz Âhiret değil mi de aklınıza gelmiyor?
Ben de Twitter’da böyle resimler görüyorum. Şöyle lafı Tokat gibi çarpmamak için kendimi zor tutuyorum. seccadeye oturmuş bacaklarının resmini çekmiş ayet/hadis/özlü söz ile paylaşıyor. VAllahi sinirden kabarıyorum. Twitterda bunlara maruz kalmamak için bacı halimle bayanları takip etmiyorum. Ama yine de ana ekrana düşüyor. Neden? Çünkü takip ettiğim erkekler beğeniyor. VAllahi bu fitnedir benim nazarımda. Bacağı olmayan binlerce bacı var. Bacağı olup süslü namaz elbisesi olmayan var, şişman bacılar var. Vs vs. Yüzünü gözünü çiçekle böcekle kapatmış bayan resimleri, bu misaldeki gibi kafa içermeyen vücut parçası resimleri. Çiçek böcekli çay may resimleri. Hepsinden nefret ediyorum. Sosyal medyada bulunacaksan kadın kimliğini offline bırakacaksın öyle online olacaksın. Başka çare yok BENCE.
 

İmam Malik

İyi Bilinen Üye
Sosyal medyada bulunacaksan kadın kimliğini offline bırakacaksın öyle online olacaksın. Başka çare yok BENCE.
Sosyal medya da ne kadın ne erkek kimliği ile bulunmak uygundur.
Dediğin meseleler maleseft ki bir fitne.
Aslında buda teberrucun bir çeşidi. Her ne kadar fıkhi ıstılah olan ve yapanın lanetlendiği teberruc olmasada böyle.
Beğenmediğiniz Anadolu insanı eşi ile yanyana yürümez ve oturmazdı başta şehid eşleri olmak üzere bekar ve dul kadınlar üzülmesin diye. Şimdi bizim akıldanelerin eleştirdiği adetin kaynağı buydu. Bu incelikten fersah fersat uzaklarda bu kadarınıda yapmayın be kardeşim!
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt