Gençlere Nasihat (nefsimle Konuşma) Mehmet Emin Akin

KavaFiL

Bir kişiyi kurtarmak için çabalayınız..
Üye
Gençlere Nasihat (Nefsimle konuşma)
بسم الله الرحمن الرحيم
1) Her zaman yaptıklarını gözden geçir. Kendini daima "iman"ın ve "adalet"in ölçüleri içinde eleştir ve hesaba çek.

2) İşlerinde kararlı, sabırlı ve cesur ol. Şımarma, kendini övme, insanları kınama ve aşağılama. Çünkü bu, seni insanların en kötüsü yapar.

3) Sözlerin "doğru" ve "tutarlı" olsun. Sözlerindeki çelişkiler senin aslını ortaya koyar. İnanmadığını söylemek ve ona karşı susmak zorunda değilsin. Bugün karşısında sustuğun yalanın, yarın sahipliğini yapma hatasına düşebilirsin.

4) Hiç kimsenin boyunduruğuna girme. Sevgi ve itaat ancak Allah'a itatte olur. Senin gözlerin onun bunun ağzına bakmak için değil, kendi kalbinde ve iki dünyanda Allah Azze ve Celle ile aranda olanı görmen için yaratılmıştır.

5) Kendini beğenme. "Hırs" "yalan" "iftira" ve "boş söz"lerden ve işlerden uzak dur. Yalan, imanın nurunu karartır ve insanın kalbine korkuyu koyar.

6) "Haram"dan, "yalan"dan, başkasının malından ve canından elini, gözünü, ağzını ve dilini koru. Yalan, harama, zulme ve azgınlığa açılan bir kapıdır. O kapının gerisinde cehennem çukurları olabilir.

7) Günahlarından "tevbe" ile arın. Yanlış yaptıktan sonra yine yanlış yapmak, akıllı insanın işi değildir. “mü’min bir delikten iki kez sokulmaz” diyen peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) sözünü cebine değil aklına ve kalbine koy!...

8) Yapacağın şeyleri, Allah’ın rızasına uygunsa yap. Nefsine uyma, kinle, kıskançlık ve intikam almak için karar verme, kararlarından pişman olduğunda, iş işten geçmiş olabilir.

9) Kör bir inadla ve cehaleti savunan bir taklidçi olma. Daima; " doğru" olanı,"güzel" olanı , "hayırlı" olanı ara bul. İnsanlığa sunacak bir şeyi olmayanın, kendisini bile sevmesi zordur. “sevme"nin de bir ahlâkı ve hududu olduğunu unutma.

10) İnsanların hatırına sakın Allah’a isyan etme. Allah’tan, ölümden sonraki hayat için kork. "İman" yoldaşın, Kur’an "rehber"in, "ilim" dostun, "doğruluk" azığın olsun.

11) Daima "doğru" ol, doğru konuş , doğru insanlarla doğru işte ve yolda ol. Fitneciler ve heva ehli doğruları sevmez. Öyleyse, doğru yerde, doğru zamanda doğruları söyle. Kötülerin zararından korunmak da doğruluktur. Doğru zaman ve mekan Allah'ın rızasını kazandırandır. İnsanları razı eden her doğru, Allah'ın razı olduğu doğru olmayabilir.

12) Doğru bilgiyi, daima hayattaki en büyük hazinen bil. Doğru bilgi, adalet ve güzellik yeryüzünde insanın ziynetidir.

13) Karar verirken,verdiğin kararın sonunun ne olacağını mutlaka düşün. Kendine güvenerek karar ver. Aklını heyecanına ve hırsına kurban etme.

14) Katı kuralcı, inatçı ve bencil olma. Kolay, yumuşak huylu ve Allah’ın gösterdiği yoldan asla ayrılma.! İmanında güçlü olmayan, insanlara karşı hiç güçlü olamaz.

15) Bilmediğin şeyi, inanç ve tavır haline getirme. Doğrulara inan, şeref, doğru ve iyi olana uymadadır.

16) İman, sevgi ve ilimle ve itaat ile iman olur. İman, amelin kardeşidir. İman nurdur. İmansız yürekte hayat yoktur.

17) Dostlarına (Mü’minlere) karşı cömert ol. İsrafı, cömertlikle karıştırma. Hatalarından ötürü özür dilemeyi asla ihmal etme. Kibirli ve iyilikleri başa kakıcı olma! Allah hepimizi bundan korusun. Bundan korunmak gerçekten çok zordur. Çünkü nefs iyilikleri başa kakarak nasıl bizden intikam aldığını bize bunu tatlı göstererek unutturur.

18) Eğer Allah’tan “takva” ile sakınırsan, Allah tüm sıkıntılarını giderecek bir yolu sana gösterir. Hiç bilmediğin yerden seni rızıklandırır ve hayatına nice bereketler verir.

19) Hayatında daima "berrak" ol. Dostunu zorla seç, aceleci olma. Bulanık bir kişiliğe sahip olma. Bulanık ve arkası karanlık olan insanlardan daima kendini sakın. Her gün bir dine ve ahlaka sahip olma.Din, istikamet ve sıdk demektir, bu ikisi de yoksa insanda insan neyle yaşar? hayat sadece beslenmek ve nefes almak değildir.

20) Hayatını, Allah’ın kitabı ve Hz. Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve sellem) "Sünneti"nin "ilm"i, "hidayet"i ve "nuru"ışığında yaşa. Bid’at ve heva ehlinin söyleyip ettikleri seni bu yoldan ayırmasın!

21) Kişiliğini, İslam’ın ilmi ve ahlâkı ışığında oluştur. İslam; hem güzel ahlâk, hem en doğru ve hayırlı ilmin ve hem de temiz olan aklın esasıdır.

22) Güvendiğin ve imanına aykırı olmayan doğruları sev ve savun. Doğruyu sevmeyenlerin hilesi, seni asla doğrudan ve ahlâkından ayırmasın

23) Kendini ümitsizliklerle üzüntülerle sakın öldürme. Ümidsizlik İblis'in zehirli balıdır. Üzüntü, korku ve hastalıkların anasıdır. Kendine güven, Allah'a tevekülle ve cesaretinle üzüntü ve korkuları uzaklaştır. "Sabr" "zikr" "istiğfar" ve darda Allah'a sığınma kurtuluştur. Şeytan dardan dara sokar sakın Allah'ı zikretmeyi unutma. "tesbihat"ı "zikr"i ve "istiğraf"ı olmayanın; yol azığı kalmamış, düşmanları her yerde pusu kurmuşlar onu bekliyorlar demektir.

24) İyilik sever ol. İyilere de, kötü davrananlara da iyilikte bulun. İyilerin övgüsünden, kötülerin ve cahillerin de her zaman şerlerinden uzak dur. Övülmek için iyilik yapma, kınanmaktan -korkup- kötü işlere de bulaşma.

25) Bugün acaba ben hangi bilgi ve güzel şeyleri elde edip yapamadım diye üzüntü duydun mu? İnsan, ilmi öğrendiği ve güzel olanı işlediği gün yaşamıştır, yoksa cahil ve ğafil insan adeta ölü bir insandır.

26) Allah'ın izniyle kendine güven. Asla başına gelenlerden umutsuzluğa kapılma. Allah, sabırlı, çalışkan ve helâl yiyen kulunu hiçbir zaman aç ve açıkta koymaz.

27) Dostlarının nasihatini sadık, halis ve ilimle öğretici oldukça dinle. Senin yanlışların, aslında “senin” dostlarındır, bir diğer ifade ile, en iyi muallimindir,ama bunun farkında olmayabilirsin. Kalbinin sesine ve orada asla yalan söylemeyen “sessiz” diline kulak ver.

28) Ticaretin en hayırlısı Allah’la olandır, canını, malını Allah'ın yolunda, Allah’ın rızası uğrunda seferber etmek gayen olmalı. Dünyaya aldanmak asla kârlı bir kazanç değildir. Helal ve temiz olan dünyalık, Allah'ın nimetleridir. Azdıran ve Allah'ın zikrinden ve infaktan alıkoyan dünyalıktır.

29) Hatalarını kabul et, bundan hiçbir zaman utanma. Bu fazilettir ve insanlar tarafından sevilmen için güzel bir yoldur.

30) Dünyalık hırs, menfaat ve zevkler için dinini satma. Çok küçük gördüğün bir iman alameti ve salih bir amel ve ma'rufu küçük görüp yapmaman aldanışın bizzat kendisidir. hepimiz bunda hüsrandayız. Dünya nimetlerinin aldatıcı lezzeti için cennetteki (ebedî) güzellikleri ve lezzetleri sakın feda etme!.

31) İman’ın aslı ilimdir. İman’ın nuru, kuvveti ve istikameti, Kur’an ve sünnet’in ilmiyle mümkündür.

32) Sözlerine ve ahlâkına güvenilmeyenin dinine de güven olmaz. Yalan söyleyenlerden uzak dur. Yalan, şeytanın tatlı bir emziğidir. Ondan emenler hiçbir zaman doymazlar.

33) Amellerin dinin gibi dosdoğru olsun. Allah’ın her an ve her yerde ve her şeyinde seni gördüğünü kalbinden çıkarma. Yoksa kalbin körelir, oradaki güzel ve iyi düşüncelerin ölür, kalbi ölenin aklı ve bedeni nasıl yaşar ki? Kalbi ölenin rehberi ölmüştür.

34) İnsanlara kendini daima "doğru" tanımla ve daima "doğru söz"lü ve "doğru"nun yanında ol ve "doğru yer"de ol.

35) Allah Azze ve Celle için yaşa. Kur’an da “emrolunduğun gibi dosdoğru ol” [Hud:112,Şûrâ.15] ayetini hiçbir zaman unutma. Hayatını; Allah’ı, ahireti ve cehennem azabını unutarak yaşama. Allah’ı unutma, yoksa Allah’ın rahmetinden uzak kalırsın.

36) Başkalarının yanlışlıklarına bakarak, hakka ve ilme ve Sünnet olana kör olma. Kendi yanlışlarını say ve onlardan kurtulmaya çalış. Başkalarının günahlarıyla uğraşacağına, kendine bak. Kendine kör bakan ne diye insanları kınar ki?

37) Her gün karnını doyurmayı düşündüğün gibi, kalbini ve aklını da doyurmayı düşünebiliyor musun, işte o zaman bilgili bir insan ve yararlı bir Müslüman olursun.

38) Cahilleri dost edinme; yoksa, ne aklının, ne ilminin ve ne de imanın bir değeri kalmaz.

39) "Üç şey" her yerde ve her zaman "din"ini, "şeref"ini ve"aklı"nı korur:
- Sadık söz ve temiz şirksiz bir iman.
- Bid'attan ve riyadan uzak salih amel.
- İlim'le ve basiretle Allah’ın dinine davet ve adaletli olma.

40) Dilini, Allah’ın zikri olan Kur’an’la terbiye et. Aklını ve fikrini Kur’an ve Sünnet’le geliştir ve olgunlaştır.

41) Sözlerinde ve işlerinde şüpheli şeylerden kaçın, kendi cehaletinle kendi hayatını zindana çevirme.

42) Her sözünde ve işinde bir gün mutlaka Allah’a hesap vereceğinin bilincinde ol. Daima arkasında duracağın söz söyle ve işler yap.
43) Ölüm her zaman, yanı başındaymış gibi yaşa, konuş ve amel et. Salih amellerin aslı Allah korkusuyla ve muhabbetiyle yapılandır. Ölüm mutlaka gelecek. Ölümü düşünmekten korkma, ölümü düşünmemekten ve hatırlamamaktan kork. Ölümü tefekkür etmek; haram dünyalık lezzetlerin kalbi öldürmesine ve Allah'ın zikrinde uzak kalmasına manidir.

Mehmet Emin AKIN hocamızın kaleminden...
 

Benzer konular

Üst Alt