Çözüldü Hz. Süleyman Kıssası ve İstiane Hakkında ?

Çay-Şakird

Yeni Üye
Üye
selamun aleykum. hz. süleyman kıssasını getirerek bazı sofiler sapkın istianelerine delil bulduk diyorlar. bunun için bir reddiye yazabilir misiniz?

bir de

“Sizin biriniz bir şey kaybederse yahut yanında arkadaşı bulunmadığı bir yerde yardım dilerse;
“Ey Allah’ın kulları bana yardım edin! Ey Allah’ın kulları bana im*dat edin!” desin Çünkü Allah’ın bizim görmediğimiz kulları vardır”

إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع اليهم الناس فى حوائجهم اولئك الآمنون من عذاب الله تعالى

“Muhakkak Allah, insanların ihtiyaçları için kendilerine müracaat ede*cekleri insanlar yaratmıştır İşte onlar Allah’ın azabından emin olanlar*dır”

bu hadislerin zayıf veya uydurma olduğu aklımda kalmış bir yerden, bu hadisleri kendilerince delil edinmekteler. bu hadisleri reddeden alimleri söyleyebilir misiniz(var ise)?
 

Çay-Şakird

Yeni Üye
Üye
abdulmuizz abi bir de hz. süleymanın(aleyhisselam) cinlerden yardım istediği gibi şeyler söylüyor sofiler, bu konuda bir reddiye var mı?

edit:
"İbn Hacer “Bu hadisin isnadı hasendir Yine es-Sehavî de el-İbtihac’da hasen olduğunu söylemiş,
el-Heysemî de şöyle demiştir: “Ravileri güvenilirdir”

Hadis imamlarının “hasendir”, “ravileri güvenilirdir” sözleri Bezzâr’ın rivayeti içindir
Üstelik Bezzar’ın merfu‘ rivayetindeki Hâtim İbnu İsmâil bu ri*vayeti yapmakta yalnız değildir İbnu Ebî Şeybe’nin el-Musannef’deki isna*dındaki (H: 30438, M Avvâme tahkiki) İbnu İshak bu merfu‘ rivayette ona muvafakat etmiştir
İlim erbabı bilir ki, İbnu İshak tahkikte, bazı sahalarda sika, başka bazı yerlerde ise hasenü’l-hadis ravîlerdendir


Bezzar’ın bu merfu‘ rivâyetiyle, Elbanî’nin de yukarıda itiraf ettiği gibi

İmam Ahmed İbnu Hanbel, [6] İmâm Nevevî ve bazı büyük şeyhleri, [7] tecrübe etmişler Taberânî, “Bu denenmiştir” dedi [8]

Yukardaki âlimler ve daha niceleri bu tür seslenmeyi tecrübe etmişlerdir "

abi bir de adam böyle bir cevap vermiş, bu hadisler hakkında kimlerin ne dediği hakkında. bunlar doğru mudur, yoksa yine sofi iftiraları ile mi karşı karşıyayız?
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Yönetici
Admin
Frm. Yöneticisi
Suleyman (a.s.)ın istediği yardım, Belkıs'ın tahtının getirilmesi için mi, yoksa maden, cevher çıkarttırdığı için mi deniyor? Hangi yardımı kastediyorsun?
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt