Çözüldü İtikaf En Az Süre Ne Kadardır?

Islam0891

Yeni Üye
İslam-TR Üyesi
Es selamualeykum hocam, benim sorum şu:

I'tikafın en kisasının bir anlık olmasi doğru mudur? Yani bazı âlimler 1 veya bir kaç saatle'de i'tikaf ibadetinin yerine getirildiğini söyledikleri doğru mudur? Ve bunun sünnetten bir delili var mı. Ayrıca mezheplerin gorüşlerini de aktarırsanız sevinirim.

Es selamualeykum
 

Abdulmuizz Fida

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ
Admin
Âleykum selam we rahmetullah;

İTİKAF

Hanefilere göre: (Felhu'l-Kadîr, II, 106; ed-Durru'l-Muhtâr, II, 176; Meraki'l-Felâh, 118; el Lubâb, I, 174)
Cemaatle namaz kılınan bir mescidde oruçlu olarak ve itikâfa niyet ederek beklemektir. Mescidde beklemek itikâfın ruknudur. Çünkü itikâf beklemek, mescidde bulunmakla gerçekleşir. Adanan itikâfta oruçlu olmak ve niyetlenmek şarttır. Erkeğin İlikâfı cemaatle namaz kılınan bir mescidde olur. Cemaatle namaz kılınan mescid, imam ve muezzini bulunup beş vakit namazın öncelikle kılındığı yerdir. Kadınlar için itikâf ise evinin mescidinde yapılır. Bu mescid de kadının evi içinde namaz kılmak için belirlediği yerdir. Kadınların evinin dışındaki mescidde itikâfa girmeleri mekruhtur. Kadının itikâfa girmesi evinde namaz kıldığı yerden başka yerde sahih değildir.

Malikilere göre: (eş-Şerhu'l-Kebîr, I, 541 vd; eş-Şerhu's-Sağîr, T. 725 vd)
İtikâf temyiz çağındaki Müslüman bir kimsenin, herkese açık olan mescidde oruçlu olarak cinsî ilişki ve bu ilişki öncesi davranışlardan uzak kalarak ibadet kasdıyla ve niyetli olarak, bir gün bir gece veya daha fazla bir zaman kalmasıdır. Kâfir kişinin itikâfa girmesi sahih değildir. Bunun gibi temyiz çağında olmayan kimselerin itikâfı ve herkese açık olmayan mescidde yapılan itikâf ile oruçsuz olarak yapılan ilikâf sahih değildir. Bu oruç ister Ramadan orucu gibi farz oruç olsun, ister nafile olsun fark etmez. Gece veya gündüz cinsî ilişkide bulunmakla yahut cinsî ilişki öncesi öpüşmek, sevişmek gibi hareketlerle itikâf batıl olur. İtikâfın en azı bir gün bir gece olup çoğu için her hangi bir sınır yoktur. İbadet kastı ve niyetle yapılmasının sebebi ibadet olmasına binaendir. Çünkü her ibadetin niyete ihtiyacı vardır.

Şafîlere göre: (Muğni'l-Muhtâc, I, 449)
İItikâf belirli bir kimsenin niyet ederek mescidde kalmasıdır.

Hanbelilere göre: (Keşşafu'l-Kınâ, III, 404; el-Muğnî, III, 183)
İtikâf, özel bir şekilde, Müslüman, akıllı, mumeyyiz, guslü gerektirecek şeylerden temizlenmiş kişilerin Allah'a itaat etmek için mescidde kalması demektir. En azı kısa bir muddettir. Murted de olsa kâfirin itikâfı sahih değildir. Bunun gibi delinin ve çocuğun itikâfları da geçerli değildir. Çünkü niyet yoktur. Cunub ve benzeri kimsenin itikâfi abdeslli de olsa sahih değildir. Mescidden geçmek itikâf için yeterli değildir. En azı bir lahzadır.
Salgın Hastalık vb. Sebeblerden Dolayı Mescidde Kalamayan, Evinde İtikaf Yapabilir mi?
 

Şu an bu konuyu görüntüleyenler (Kullanıcı: 0, Ziyaretçi: 1)

Üst Alt